Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tolv

Enligt sunnitiska hadither, så sade Profeten Muhammed (saw) att han skulle efterträdas av 12 imamer. Shiamuslimerna har många fler hadither som hävdar detsamma, men när mörkret börjar sprida sig över världen och vi har saudiska lärda som uppmanar till mord på shiamuslimer i Irak, då måste sanningen fram, och vad är bättre än att ta fram källor som Bukhari och Muslim, källor som sunnis menar är ofelbara?

 

Jabir ibn Samura berättade:

Jag hörde Profeten (s) säga:
”Det kommer att finnas Tolv Anförare.” Sedan sa han en
mening som jag inte kunde höra. Min far sade, att Profeten
tillade, ”De kommer alla att vara från Quraysh.”

[Sahih al-Bukhari (Engelsk), Hadith: 9.329, Kitabul Ahkam;
Sahih al-Bukhari, (Arabisk), 4:165, Kitabul Ahkam]

Profeten (s) sade:
”Religionen (Islam) kommer att fortsätta till Tiden (för
återuppståndelsen), med Tolv Kalifer, alla av dem från
Quraysh.”


[Sahih Muslim, (Engelsk), Chapter DCCLIV, v3, p1010, Tradition
#4483; Sahih Muslim (Arabisk), Kitab al-Imaara, 1980 Saudi Arabiska
utgåvan, v3, s.1453, Tradition #10]

Inom shiaislam och sunniislam spelar Mehdin en central roll. Mehdin, eller Messiahs, är en gestalt som ska återkomma på domedagen, med hjälp av Jesus, och skapa Allahs rike på jorden. Han ska bekämpa det onda och främja det goda. Skillnaden mellan shia och sunni är att shias menar han lever än, han är den tolfte av de personer som Profeten nämnt i namn, medan sunni menar han ska födas kort innan domedagen.

Det finns otaliga hadither från kända lärda som Ibn al arabi, Qadilyad al Yahsubi, Jalal al din al Suyuti, ibn al Jawzi, al Nawawi mm, som alla försöker förklara vilka dessa 12 personer är. Ibland har de räknat in sådana personer som Yazid bin Muawiya, men det blir alltid fel i beräkningarna. När man beräknar Abbassiderna och Ummaydierna (två muslismka dynastier som härskade över stora delar av  den kända världen) så blir antalet alltid fel. Så frågan är vilka är dessa 12 ledare/kalifer/imamer? Enda svaret vi finner finns i shiaislam.

En sunnitisk lärd skriver ger oss svaret:

Den kända lärda al-Dhahabi skriver i Tadhkirat al-Huffaz, vol. 4, s. 298, och Ibn
Hajar al-’Asqalani skriver i al-Durar al-Kaminah, vol. 1, s. 67 att Sadruddin
Ibrahim bin Muhammad bin al-Hamawayh al-Juwayni al-Shafi’i var en stor
hadithlärd.

Densamme Al-Juwayni berättar att Abdullah ibn Abbas (r) meddelar
från Profeten (s) som sade,

”Jag är Profeternas chef och Ali ibn Abi Talib är
efterträdarnas chef, och efter mig kommer mina efterträdare att vara tolv,
den första av de är Ali ibn Abi Talib och den sista av dem al-Mahdi.

Al-Juwayni berättar också att Ibn ’Abbas (r) berättar att Profeten (s) sade:

”Mina kalifer och efterträdare, och Allah’s bevis bland sina skapelser är
säkerligen tolv efter mig. Den första av de är min broder och den sista av
dem är mitt (barn) barn.” Han tillfrågades: ”O Allah’s budbärare, vem är din
broder? Han sade, ”Ali ibn Abi Talib” varpå han tillfrågades, ”Och vem är din
son?” Den helige Profeten (s) svarade: Al Mahdi, den som kommer att fylla
jorden med rättvisa och jämlikhet när den kommer att vara fylld på brädden med
orättvisa och tyranni. Och vid Den som har sänt mig som en varnare och en
givare av goda nyheter, även om denna jord skulle ha en endaste dag kvar att
existera, skulle den Allsmäktige Allah förlänga denna dag till dess att han sänt
mitt barn Mahdi, varefter han kommer att få Ruhullah ’Isa ibn Maryam (a) att
nedstiga och be bakom honom (Mahdi). Och Jorden kommer att upplysas av
hans utstrålning. Och hans makt kommer att nå både öst och väst.”

Al-Juwayni rapporterar också att Profeten (s) sade:

”Jag och Ali och Hasan och
Husayn och nio avkomlingar från Husayn är de renade och de ofelbara.”

[Al-Juwayni, Fara’id al-Simtayn, Mu’assassat al-Mahmudi li-Taba’ah, Beirut 1978, s. 160.]

Om sunnitska böcker och sunnitiska lärda säger de här sakerna, att det skall finnas tolv ledare efter Profeten Muhammed, då återstår frågan varför är det bara shiamuslimerna som följer dem? Allah har i sin heliga bok lovat människorna vägledning, därför skickade han över 120 000 profeter och sändebud. Profeten sade i sitt välfärdstal, att han ska efterföljas av Ali, han uppmanade folk i sina ord och i sina handlingar att tro på domedagen och på att det skall finnas efterträdare efter honom. Att dessa undanskuffades är grund till den mörker vi ser i den muslimska världen, där människor mördar oskyldiga, barn, kvinnor för att rättfärdiga något de fått av fiender till islam över 1400 år sedan.

14 kommentarer

 1. marie 01 juli 2009

  Snyggt Bahlool, mer sånt tack… =)

 2. sara 01 juli 2009

  Mkt bra. Jattebra och upplysande.

 3. BrorSamir 01 juli 2009

  Ädla bahlool hur ska du svara på frågan att er 9e imam alldrig hade en son? så hur kan er 10 imam vara mahdi? om er 9e inte fick någon son??? förklara detta för mig:)

 4. Bahlool 01 juli 2009

  Ingen shia anser att den 10 imamen är en Mehdi. Jag tror du behöver läsa på om shiaislam innan du fortsätter med de här amsagorna?
  Shiamuslimerna (vi kallas för tolvimamsmuslimerna) vi har 12 imamer 🙂
  Jag gav dig hadither från sunniböcker, det borde få dig att börja ifrågasätta det du vet?

 5. BrorSamir 02 juli 2009

  Ahlul sunnahs svar på hadithen om de 12 khaliferna är väldigt enkel, vi säger att 7 rättfärdiga khalifer har styrt hittils, och de resterande kommer innan domedagen (med mahdi som den siste), in sha’a ALlah så fort som möjjligt

 6. BrorSamir 02 juli 2009

  alltså det är så mycket märkligt, du skriver på andra bloggar ”Hade sunniislam haft en kår av lärda som man måste följa”, detta är ju helt absurt, vi muslimer är sagda av våra lärda att följa en av de fyra lagskolorna (hanafi, maliki, shafi eller hanbali), varför försöker du vinkla det som om vi inte har någon stabil grund? när det egentligen ni som inte är stabila, era mest tidigaste lärda höll alla överens om att Koranen är komplett, medans idag många av era ”lärda” påstår att det fattas två surahs i koranen; surah al-wilaya och nurayn..men vad säger imam Ja’far al-Sadiq?

  ” Our belief is that the Qur’an, which Allah
  revealed to his Prophet Muhammad is (the same as) the one between the two
  boards (daffatayn). And it is that which is in the hands of the people,
  and is not greater extent than that. The number of suras as generally
  accepted is one hundred and fourteen.” [[1], pp. 77]

  och som en bonuspresent:

  shia referens: 2. “By listening to the voice of a person, the Imams can tell if the person was destined to go to hell or to heaven; they would thus answer his questions accordingly.” (Usool Al-Kafi, p. 185)

  Quranens svar på detta:

  “Say (O Muhammad): “I am not the first of the messengers, and I have no idea what will happen to me or to you” (Quran, 46:9)

  shia referens:

  4. “The Imams know when they will die, and they do not die except by their own choice.” (Al-Kafi, p. 258.)

  quranens svar på detta:

  “Avert death from your ownselves, if you speak the truth!” (Quran, 3:168)

  shia referens:

  * 5. “The Imams have knowledge of whatever occurred in the past and whatever will happen in the future, and nothing is concealed from them.” (Al-Kafi, p. 260.)

  Quranen svarar:

  “And with Him are the keys of the unseen treasures– none knows them but He!” (Quran 6:59)

  “Say: No one in the heavens and the earth knows the unseen but Allah; and they do not know when they shall be raised.” (Quran, 27:65)

  and it goes on and on!!!

  walhamdulillah

 7. BrorSamir 02 juli 2009

  Här har du ett bättre svar till dina påståenden att de 12 khaliferna som nämns handlar om dina 12 imamer,

  1. Ingen hadith av de hadither som nämner ”de 12khaliferna” nämner vem de ÄR.

  2. Haditherna talar om ”Khalifer” = de som styrde, vem av era 12 imamer styrde bland muslimerna förutom Imam Ali och Hassan?

  Beviset att ”khalifa” i haditherna betyder ”makthavare”, och inte endast ”efterträdare”, är de andra hadither (även sahih al-bukhari) som förklarar ”12 khaliferna” mer utförligt för oss, som till exempel i sunan at-Tirmidhi, vari det återättas att ha sagt: ”Efter mig kommer det att vara tolv Amirer (prinsar/makthavare), alla de kommer att vara från Quraysh

  The evidence that the “Caliphate” here means “Ruler” and not just a “successor”, si the wording of some of the narrations mentioned in the list above, and in other sunni books including sahih al Bukhari:

  Och inga av de imamer som shia påstår var makthavare förutom Ali coh Al-Hasan radiyallahu anhuma.

  .

 8. BrorSamir 02 juli 2009

  Här har du ett bättre svar till dina påståenden att de 12 khaliferna som nämns handlar om dina 12 imamer,

  1. Ingen hadith av de hadither som nämner ”de 12khaliferna” nämner vem de ÄR.

  2. Haditherna talar om ”Khalifer” = de som styrde, vem av era 12 imamer styrde bland muslimerna förutom Imam Ali och Hassan?

  Beviset att ”khalifa” i haditherna betyder ”makthavare”, och inte endast ”efterträdare”, är de andra hadither (även sahih al-bukhari) som förklarar ”12 khaliferna” mer utförligt för oss, som till exempel i sunan at-Tirmidhi, vari det återättas att ha sagt: ”Efter mig kommer det att vara tolv Amirer (prinsar/makthavare), alla de kommer att vara från Quraysh”.

  Och inga av de imamer som shia påstår var makthavare förutom Ali coh Al-Hasan radiyallahu anhuma.

 9. Bahlool 02 juli 2009

  Märkligt att du hävdar att det funnits 7 kalifer vid det här laget (räknar du yazid och muawiya där också eller) jag har runt 10 tal sunnitiska lärdas uttalanden där dessa kalifer ibland är 16 ibland färre..så ni är inte överens verkar det som?

 10. Bahlool 02 juli 2009

  Vilka lärda idag säger att det fattas två suror? Aisha sade i en hadith att en åsna åt delar av en sura..EN ÅSNA???…Aisha uppmanade till att mörda Uthman, men sånt är lätt att glömma bort 😉 Finns många sunnis i historien som hävdat att koranen är allt annat än komplett. Frågan är vad är Salafismen/Wahabismen? Alla fyra lagskolor följer Ashari, medan salafismen bekämpar Ashari. De erkänner inte ens lagskolorna. Så är Wahabiterna hanbalis eller ej? Skillnaden är att vi inte anser att al Kafi är ”sahih” något som ni hävdar om Bukhari..och säg mig, Rushdi, fick han sina hadither från shia eller från sunniböckerna 😉

  Finns många fler roliga hadither än de här

  Prophet Moses beat stone.
  Volume 1, Book 5, Number 277:

  Narrated Abu Huraira:

  The Prophet said, ‘The (people of) Bani Israel used to take bath naked (all together) looking at each other. The Prophet Moses used to take a bath alone. They said, ‘By Allah! Nothing prevents Moses from taking a bath with us except that he has a scrotal hernia.’ So once Moses went out to take a bath and put his clothes over a stone and then that stone ran away with his clothes. Moses followed that stone saying, “My clothes, O stone! My clothes, O stone! till the people of Bani Israel saw him and said, ‘By Allah, Moses has got no defect in his body. Moses took his clothes and began to beat the stone.” Abu Huraira added, “By Allah! There are still six or seven marks present on the stone from that excessive beating.”

  Prophet Moses spoiled the eye of Angel of death with slap.
  Volume 2, Book 23, Number 423:

  Narrated Abu Huraira:

  The angel of death was sent to Moses and when he went to him, Moses slapped him severely, spoiling one of his eyes. The angel went back to his Lord, and said, “You sent me to a slave who does not want to die.” Allah restored his eye and said, “Go back and tell him (i.e. Moses) to place his hand over the back of an ox, for he will be allowed to live for a number of years equal to the number of hairs coming under his hand.” (So the angel came to him and told him the same). Then Moses asked, “O my Lord! What will be then?” He said, “Death will be then.” He said, “(Let it be) now.” He asked Allah that He bring him near the Sacred Land at a distance of a stone’s throw. Allah’s Apostle (p.b.u.h) said, “Were I there I would show you the grave of Moses by the way near the red sand hill.”

  Drink camel milk and urgine as medine.
  No. 235 – Narrated Abu Qilaba:

  Anas said, “Some people of ‘Ukl or ‘Uraina tribe came to Medina and its climate did not suit them. So the Prophet ordered them to go to the herd of (Milch) camels and to drink their milk and urine (as a medicine). So they went as directed and after they became healthy, they killed the shepherd of the Prophet and drove away all the camels. The news reached the Prophet early in the morning and he sent (men) in their pursuit and they were captured and brought at noon. He then ordered to cut their hands and feet (and it was done), and their eyes were branded with heated pieces of iron, They were put in ‘Al-Harra’ and when they asked for water, no water was given to them.” Abu Qilaba said, “Those people committed theft and murder, became infidels after embracing Islam and fought against Allah and His Apostle .

  Volume 1, Book 5, Number 268:

  Narrated Qatada:

  Anas bin Malik said, “The Prophet used to visit all his wives in a round, during the day and night and they were eleven in number.” I asked Anas, “Had the Prophet the strength for it?” Anas replied, “We used to say that the Prophet was given the strength of thirty (men).” And Sa’id said on the authority of Qatada that Anas had told him about nine wives only (not eleven).

  För att lära dig mera om vad sunniislam verkligen tror på:

  http://www.sunnah.org/aqida/index.htm

 11. Bahlool 02 juli 2009

  Jo när Profeten i sunnihadither menar att den förste är Ali, vart kommer då Abu bakr och resten av hans gäng ifrån?

  Den kända lärda al-Dhahabi skriver i Tadhkirat al-Huffaz, vol. 4, s. 298, och Ibn
  Hajar al-’Asqalani skriver i al-Durar al-Kaminah, vol. 1, s. 67 att Sadruddin
  Ibrahim bin Muhammad bin al-Hamawayh al-Juwayni al-Shafi’i var en stor
  hadithlärd.

  Densamme Al-Juwayni berättar att Abdullah ibn Abbas (r) meddelar
  från Profeten (s) som sade,

  ”Jag är Profeternas chef och Ali ibn Abi Talib är
  efterträdarnas chef, och efter mig kommer mina efterträdare att vara tolv,
  den första av de är Ali ibn Abi Talib och den sista av dem al-Mahdi.”

  2. Khalif meaning: It is a transliterated version of the Arabic word Ar-khalifa.ogg خليفة Khalīfah (help·info) which means ”successor” or ”representative”
  Efterföljare, representant eller efterträdare..snälla du försök inte ljuga om ordets betydelse? En kalif kan vara både en som har makten eller en som BORDE HA MAKTEN.

  Musnad Ahmad ibn Hanbal : Don’t try to find faults with ‘Alī, he is indeed from me and I am from him, he is your leader after me. He is from me and I am from him, he is your leader after me
  # ^ Ibn Hanbal’s Musnad, vol. 5, 356, Matba‘ah al-Maymaniyyah

  Och många fler..allah har gjort vissa av oss blinda..när en av dina Imamer har den här hadithen och många många fler, till försvar för Alis status, vad har du att komma med? Anklagelser om att vi härstammar från ibn sabah eller att vi hittar på..DET HÄR ÄR DINA EGNA BÖCKER.

  The Sharh fiqh Akbar says: [8]

  ”Rasulullah (s) said that the Deen shall remain strong as long as these twelve Khalifas are at the helm, and the twelve are Abu Bakr, Umar, Uthman, ’Ali, Mu’awiya, Yazid bin Muawiah , Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik bin Marwan, Sulayman bin Abdul Malik bin Marwan, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik bin Marwan, Hasham bin Abdul Malik bin Marwan”

  Hazrat Shah Waliullah Dehalwi is of the opinion that the twelve caliphs are as follows: the four Rightly Guided Caliphs, Muawiyah, Abdul Malik and his four sons, Umar ibn Abdul Aziz and Walid bin Abdul Malik.

  Nyss sa du att ni tror på att det funnits 7 kalifer..nu kommer en annan sak upp? Kan ni bestämma er över hur många kalifer det funnits tack?
  Jag har som sagt många fler hadither som säger att de varit 27 andra att de varit 4 osv..

 12. BrorSamir 02 juli 2009

  Syster Bahlool, Hela bukhari är inte sahih, det finns hadither i bukhari som kan diskuteras (deras autencitet kan diskuteras) och jag undrar varför du besöker answering-islam sidor för att hitta hadither som du inte ens har kollat dess at-tafsir? du citerar adh-dhahabi och juwayni och du vet inte ens när de var födda eller vem de var. Och NEJ alla 4 lagskolor följer inte ashari lagskolan i aqidah, Hanafi madhab (de flesta) följer Maturidi, shafi’i = ashari, maliki = både och (dvs maturidi/ashari) och hanbali är generellt sätt athari, sen har du salafis som är hanbali i fiqh men i aqidah lite annorlundare än e andra.

  Jag förstår inte riktgit dig, du rymmmer iväg, jag har bevisat att haditherna som du använde för att stödja dina ”12 imamer” teorin, inte gäller för de, du svarar med att diskutera om att vi sunnis har olika åsikter hur många khalifer det varit, jag svarar:

  Det spelar ingen roll om sunni ulamah har haft olika åsikter, Det har till och med shia ulamah haft olika åsikter om. Vi talar o men sak som du inte förstår, nämnligen hukum taklifi och hur man implementerar hadither. Vi sunnis följer inte bara en hadith blind, när det finns quranen och mycket andra hadither, det handlar om att jämföra analysera och implementera, inte bara ta en hadith (utan tolkning, utan att veta i vilket sammanhang profeten sade, gjorde eller tyst tillät något), och mycket mer.

  Du borde skämmas, du besöker answering-islam sidor och hämtar information om islam där för att försöka ”knäcka” oss sunnis. haha, snälla al-kafi finns till och med på era egna sidor och era ulamah säger visst att den är autentisk, jag antar att det är taqqiyah som tar effekt?

  eller rätta mig om jag har fel?

 13. Bahlool 02 juli 2009

  För att du går till answering shia sidor och tar upp hadither på samma sätt..jag använder mig enbart av dina egna metoder 😉 När en grupp muslimer tror på Katternas far och tar honom som källa till en stor del av sin tro och av sin kunskap, då är något ruttet..varför tar du inte reda på hur länge Abu Hurayra var med profeten? Hur kan han, som var med Profeten max 3 år, ha fler hadtiher än personer som Ali? Fatima? Hussain? Hassan?

  Jag bheöver inte veta när de föddes..för lika lite som jag behöver veta när du föddes. Jag bryr mig enbart om att de är sunnitiska lärda som sagt saker och ting. Det räcker. Behöver jag veta när du föddes för att svara på dina inlägg och dina svar?
  Salafis avskyr asharis..det säger allt om den gemenskap som du säger finns bland sunnis 😉

  Jag rymmer inte jag frågade vilka de 12 kalierna var, du säger det handlade om 7, sen finns över 10 hadither från sunnikällor som hävdar andra saker..kan ni sunnis inte bestämma er? Ni försöker förklara bort det faktum att det handlar om 12 ledare ur Profeten Muhammeds ättlingar.

  Ahhh där kom det..alltid när en shia besvarar sunnis hat, så är det taqiya..du borde skämmas för att anklaga utan bevis. Shia ulamaa säger att al Kafi är en bok med samling av allt från sahih, till falska hadither..Varför kallar ni era böcker sahih om de inte är det? Sunnis jag mött, såna som dig, säger allt från att al Bukhair är 100% sann till att det finns några få lögner i den..så svara mig hur kan den viktigaste boken efter den heliga Koranen vara så fylld av felaktigheter?
  Du borde skämmas när du sprider fitna och lögn omkring dig..Abdullah bin sabah har inte funnits, Shias försvarar Koranen (kan du bara se i Rushdis dödsdom mm) medan ni föredrar att mörda shiabarn och kvinnor för att ni anser er ha rätten att bestämma vem som är muslim och vem som inte är muslim. Du är fylld av hat för shias och du skryter om att du ska skapa en hemsida mot shias..och sen kommer du och talar om att jag borde skämmas?

  ps: Inte en enda av haditherna jag tog upp kom från ansering islam sidor..alla var från sunnisidor eller wikepdia..som sagt..läs på…lär dig mera..och sluta sprida dina okunnigheter..du bad inte ens om ursäkt att du trodde vi tror på 10 imamer 😉

 14. Bahlool 22 februari 2010

  Jasmin jag addade din live msn, men verkar inte finnas. Jag ska iväg lägga mig sova, så om du vill att jag addar dig, så bara ge mig din msn så gör jag det min vän.
  Wsalam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.