Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

About this world

Från Imam Alis bok Nahj al Balagha, Peak of Elequence, Vältalighetens höjdpunkt.


O’ people, you are, in this world, the target for the arrows of death. With every drinking there is choking and with every eating there is suffocation. You do not get any benefit in it except by foregoing another (benefit) and no one among you advances in age by a day except by the taking away of a day from his life. Nothing more is added to his eating unless it reduces what was there before. No mark appears for him unless a mark disappears. Nothing new comes into being unless the new becomes old. No new crop comes up unless a crop has been reaped. Those roots are gone whose off-shoots we are. How can an off-shoot live after the departure of its root?

A part of the same sermon on innovation (bid`ah)

No innovation is introduced unless one sunnah is forsaken, keep away from innovations and stick to the broad road. Surely the old tested ways are the best and the innovated ones are bad.


Oh Folk, ni är, i den här världen, mål för dödens pilar. Med varje klunk ni dricker kan ni kvävas och med varje måltid ni äter kan ni storkna. (svår mening men man går inte framåt i ålder om inte en dag från ens liv tas bort). Inget lägs till till ens ätande om det inte reducerats tidigare. Inget poäng uppstår för honom om inte ett poäng försvinner. Inget nytt uppstår om inte det nya blir gammalt. Ingen gröda kommer upp om inte det gamla skördats. Dessa rötter är borta vars sidoskott vi är. Hur kan ett sidoskott leva efter det att dess rötter gått bort?

Delar av samma tal angående förändringar/förändringar av religionen.

Ingen nyskapande i religionen är introducerad om inte en Sunnah (Profetens sed/sätt) är lämnad, håll er borta från förändringar av religionen och håll er till den breda vägen. Sannerligen de gamla beprövade sätten är de bästa och de nymodiga är de dåliga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.