Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Al Azhar och Shaltoot

Al Azhar är belägen i Kairo. Det byggdes på medeltiden av den Fatimidiska Kalifatet. Dess syfte var att sprida shiaislam, den ismailitiska versionen av shiaislam, till världen. Det var ett propagandaorgan för fatimiderna.


Sen Salahdin förintade shiaislam och utrotade dess anhängare efter sin seger över de kristna korstågsförarna, så blev det istället sunniislams främste läroanstalt. Några av de mest kända verken och religiösa ledarna fick sin utbildning i al Azhar.

Shaikh Mahmood Shaltoot ledde al Azhar på 50 talet och fick då möta några av shiaislams religiösa representanter. Shia som sunnilärda gick samman och skapade ett organ för att främja och sammanföra de olika religiösa skolorna mellan varandra och med varandra. Det ledde till att den lärde Shaikhen utfärdade ett dekret, en fatwa, som proklamerade att alla muslimer, kunde välja mellan 5 lagskolor. Fyra sunni och en shia. Därmed gav han shiamuslimerna och deras skola, Al Jafarialagskolan, samma status som de fyra sunnitiska hade åtnjutit tills dess.

I korta drag:

Hans excellens fick frågan:

Vissa anser, att för en muslim att ha rätt tillbedjan och religiösitet, är det av största vikt att följa en av de fyra kända lagskolorna, medan Jafarilagskolan (12 imams shias som jag och som dem i Iran och Irak) och inte heller Zaydi (fem imamsskolan finns i Jemen) inte anses vara en av dem. Håller ers excellens med och har ni åsikten att det är förbjudet att följa shiiternas lagskola?

Hans excellens svarade:

1. Islam kräver inte att man måste följa en specifik lagskola. Vi säger hellre: alla muslimer har rätten att följa en av de lagskolor som har beskrivits rätt och vars beslut har samlats i dess böcker. Var och en som följer en sådan lagskola kan byta till en annan lagskola, och det är inget brott att göra så.

2. Shialagskolan, Jafariskolan, är rätt att följa såsom det är rätt att följa sunnitiska lagskolor. Muslimer måste känna till detta och de måste avhålla sig från orättvisa fördomar mot någon viss lagskola, eftersom Allahs religion och hans gudomliga lagar (Sharia) inte var förbehållna en viss skola. Deras jurister (Mujtahid) är accepterade av den allsmäktige Allah, och det är tillåtet för lekmannen att följa dem och deras lärdom, ifall det är i bönen (Ibadaat) eller i affärer (Muamilat)

Fatwan är från 1959

Denna fatwa, detta dekret har inte tagits tillbaka av Al Azhar, enda som inte erkänner den är två grupper:

1 Wahabiterna i Saudiarabien, som menar att shias är otrogna och borde omvändas eller mördas och

2 okunniga som inte hört talas eller vill höra talas om det här.

Engelska:

Head Office of al-Azhar University:

IN THE NAME OF ALLAH, THE BENEFICENT, THE MERCIFUL Text of the Verdict (Fatwa) Issued by His Excellency Shaikh al-Akbar Mahmood Shaltoot, Head of the al-Azhar University, on Permissibility of Following ”al-Shia al-Imamiyyah” School of Thought

His Excellency was asked:

Some believe that, for a Muslim to have religiously correct worship and dealing, it is necessary to follow one of the four known schools of thought, whereas, ”al-Shia al-Imamiyyah” school of thought is not one of them nor ”al-Shia al-Zaidiyyah.” Do your Excellency agree with this opinion, and prohibit following ”al-Shia al-Imamiyyah al-Ithna Ashariyyah” school of thought, for example?

His Excellency replied:

1) Islam does not require a Muslim to follow a particular Madh’hab (school of thought). Rather, we say: every Muslim has the right to follow one of the schools of thought which has been correctly narrated and its verdicts have been compiled in its books. And, everyone who is following such Madhahib [schools of thought] can transfer to another school, and there shall be no crime on him for doing so.

2) The Ja’fari school of thought, which is also known as ”al-Shia al- Imamiyyah al-Ithna Ashariyyah” (i.e., The Twelver Imami Shi’ites) is a school of thought that is religiously correct to follow in worship as are other Sunni schools of thought.

Muslims must know this, and ought to refrain from unjust prejudice to any particular school of thought, since the religion of Allah and His Divine Law (Shari’ah) was never restricted to a particular school of thought. Their jurists (Mujtahidoon) are accepted by Almighty Allah, and it is permissible to the ”non-Mujtahid” to follow them and to accord with their teaching whether in worship (Ibadaat) or transactions (Mu’amilaat).

Signed,

Mahmood Shaltoot.

The above Fatwa was announced on July 6, 1959 from the Head of al-Azhar University, and was subsequently published in many publications in the middle east which include, but are not limited to:

  1. al-Sha’ab newspaper (Egypt), issue of July 7, 1959.
  2. al-Kifah newspaper (Lebanon), issue of July 8, 1959.

The above segment can also be found in the book ”Inquiries about Islam”, by Muhammad Jawad Chirri, Director of the Islamic Center of America, 1986 Detroit, Michigan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *