Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Know your religion – Koranen

Serie om islam och muslimer:

Den heliga Koranen (recitationen/uppläsningen) uppenbarades på 23 år. En annan syn brukar vara att Profeten fick hela Koranen nedsänt till sig på Kraftens Natt (Laylat al Qadr som infaller under Ramadan).

Koranen är indelad i 114 Suror (kapitel) dessa är också indelade i 6236 Ayahs (verser). Enda Koranen som accepteras som Koran är den som är skriven på Arabiska. Översättningar kan inte och får inte ses som Koran.
Man fruktar att samma sak ska hända som hände Kristendomen och Judendomen, att ifall man översätter den och använder översättningen som ”verklig” Koran så kan det leda till att Religionen och Koranens betydelse och mening korrumperas.
Man måste vara ”ren” för att öppna och läsa den så man måste göra den rituella reningen innan dess.

Koranens sammanställning är sådan att den minsta Suran är sist och den största och längsta är först.

”Detta är sannerligen en härlig koran, som finnes i en väl förvarad skrift, den blott de rene få vidröra. En sändning från all världens Herre” Koranen 56:77-80

Alla Suror förutom en börjar med orden Bismillah al Ra7man al Ra7im. Bismillah betyder i Guds Namn den barmhärtige förbarmandes namn.

Enligt Sufi och Shia finns en inre och ”dold” förståelse av Koranen som inte alla kan uppnå. Enligt Shia så är denna kunskap nådd med hjälp av Imamer och Profeter.

Koranen uppmanade fienderna att skapa något liknande, man försökte och man försöker. Inget kan dock jämföras med det som står i Koranen. För att kunna mäta sig med Koranen måste man skriva om förtid (Koranen belyser kungar och Profeter), den ska belysa regler och förordningar, den ska belysa vetenskapliga upptäckter och den ska även tala om vad som ska ske i framtiden. Kunskapen i Koranen är otrolig.

Efter Profeten Muhammeds död, samlade man alla pergament och djurhudar där man hade skrivit Koranens suror på, och skrev ner dem på papper. Detta skedde under Kalifen Othmans styre.

Imam Ali beskriver Koranen så här: (eng orkade inte översätta allt)

It is a light whose radiance shall not be extinguished;
A lamp whose flame shall not die;
An ocean whose depth shall not be fathomed;
A path which shall not lead astray;
A blaze whose brilliance shall not be darkened;
A criterion whose evidence shall not be suppressed;
An elucidation whose cornerstones shall not be demolished;
A cure with which there is no fear of ailments;
A power whose supporters cannot be defeated;
A truth whose helpers will not be forsaken.
Thus, it is the source of faith and its prosperity;
It is the fountain-head of knowledge and its vastness;
The meadow of justice and its flowing streams;
The support of Islam and its foundation;
The valleys of the truth and its fields;
An ocean that shall not be drained by those who draw upon it;
A spring that shall not be exhausted by those who draw from it;
A watering place that shall not be depleted by those who come to it;
A station whose road the travelers do not miss;
A signpost which the wayfarers will always see;
The hilltops that cannot be bypassed by those who seek them.
Allah (Glorified and Exalted is He) has made it the quencher of the thirst of scholars,
A vernal season for the hearts of the jurists,
A destination for the path of the righteous,
A cure after which there is no malady,
A light which does not alternate with darkness,
A rope whose knots are firm,
A stronghold whose peak is impregnable.
It is power for whoever cultivates it,
Peace for whoever dwells on it,
A guidance for whoever follows it,
A laudable act for whoever embraces it,
An argument for whoever speaks for it,
A witness for whoever fights for it,
A sharp instrument for whoever bases his arguments on it,
A support for whoever supports it,
A means of deliverance for whoever employs it,
A sign for the discriminating, a shelter for whoever seeks healing,
A source of knowledge for whoever has sense,
And the best narrative for its transmitters,
And a means for the one who sits in judgment.”

3 kommentarer

 1. Musa 20 september 2009

  Imam ali(as) är livets filosof….

  Jag har lärt mig att man inte måste göra rituell rening innan man läser, då får du öppna och läsa men inte röra orden inuti. Utan håller i sidokanterna. Jag tror det är så också.
  Versen du skrev, ”endast dom renade kan röra den”, tor jag inte syftar på rituell rening. Den tolkas även som ”no one touches it(knows its true meaning) except the purified ones”….. Du vet vilka the purified ones är…

 2. Bahlool 20 september 2009

  Japp det är sant Musa. Men jag tror också att många saker är överkurs, saker som inte ens shiiterna känner till sjävla utan bara dem som läst på och studerat. Jag brukade vara operatör på en shiakanal på mirc och jag har mött så många bisarra antaganden att ifall man skriver om vissa saker för ingående så blir folk förvirrade..men du har rätt :_)))

 3. Musa 20 september 2009

  aaa förstår ,,,:)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *