Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ali Wali Allah

En dikt av den store Ali ibn abi Talib. Förste Shiaimam och fjärde Kalif. Svärson och kusin till Profeten Muhammed.

Your sickness is within you, though you do not realize

And your cure is within, yet you do not see

You claim that you are nothing but a tiny entity

Yet wrapped up inside of you is the greatest universe

You are the clear book, through whose letters

All that is secret is revealed and made known.

So you have no need for anything outside of you

Your consciousness is within you, though you do not know

Som jag förstår den: Vi som menar att vi är svaga, vi som menar att vi inte är av betydelse, vi är fyllda av stora krafter och kan överraska. Vi har möjligheten att gå fel och vi har möjligheten att gå rätt väg. Vi har all makt i världen inom oss. Vi behöver uppnå medvetande om vår styrka och vår makt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *