Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Domedagens tecken

Domedagens tecken

Profeten Muhammed var på sin sista pilgrimsfärd när han grep tag i dörrhandtaget intill det heliga Ka´ba och vände sig mot sina kompanjoner Och sa: Skall jag berätta om tecknen inför den sista timmen?
Den person som stod närmast Profeten Muhammed ( s.a.w) den dagen var Salman (r). Så han svarade: Självklart! Å du, Allahs budbärare.

Så han (s.a.w) svarade: De första tecknen på återuppståndelsens dag är förlusten av bönen, förföljelsen av världens frestelser, ett sug efter att tillfredställa våra luster, förhärligande av de rika, samtidigt kommer vi sälja vår religion för världsliga ting. När den tiden är kommen, kommer den troendes hjärtan att tyna bort, precis som salt förvinner i vatten. När vi ser ondskan, kommer vi ej kunna förändra det.
Då, kommer ledarna att leda orättvist, och ministrarna kommer handla fel. Tjänstemän kommer förtrycka folket, och det rättfärdiga folket kommer att svika.
Då, kommer vi se ondskan som god och godheten som ond. Svikarna kommer att bli betrodda, och de rättfärdiga kommer bli svikna. De som sprider lögner, kommer bli validerade, och de ärliga kommer bli svikna.

Kvinnor kommer att ta makten, slavar kommer att rådfrågas, och unga pojkar kommer att sitta på predikstolar. Lögner kommer bli vardagliga, välgörenhet kommer att klassas som skuld och anspråksfullt. Människan kommer sätta sina vänner före sina föräldrar, föräldrarna kommer bli ignorerade medan vi fortfarande har ett gott beteende mot våra vänner! En värld full av synder kommer framträda.
Då, kommer kvinnor bli affärspartners med sina män, det kommer regna surt regn, de ädlaste människorna kommer bli rasande, och människorna kommer förakta dem. Då, kommer marknaderna hamna i vår närhet och den ena säljaren kommer klaga ” jag har inte sålt någonting” medans den andra säljaren kommer klaga ” jag har inte tjänat någonting”. Det enda vi kommer höra är deras klagomål över vår Skapare, Allah (s.w.t) för att deras affärer misslyckats.

Då, kommer det finnas människor som inte får sina rättigheter uppmärksammade, om de talar avrättas de och om de förblir tysta kommer deras rättigheter förbli ouppmärksammade, deras munnar kommer göra dem sårbara. Deras mark kommer ockuperas, deras blod kommer spillas, och deras hjärtan kommer fyllas med korruption och terror. Det enda som kommer synas ifrån dem är rädsla.
Under den tiden, kommer min nation vara influerade av någonting i öst och något annat i väst, så akta er från de svaga ur min nation, och frukta Allah! De kommer inte vara barmhärtiga mot de unga, inte heller kommer de visa de äldre respekt. De kommer inte förlåta ifall en skada blivit skedd. Deras kroppar kommer att likna människors, men deras hjärtan liknar djävulens.

Då, kommer män attraheras av män och kvinnor av kvinnor, unga pojkar kommer eftersträva att likna flickor, även hemma hos deras föräldrar som också eftersträvar att likna det motsatta könet. Kvinnor kommer likna män, och män kommer att likna kvinnor. Kvinnor ifrån min nation kommer inte vara täckta och de kommer rida på sadlar – med Allahs fördömelse över sig.

Under den tiden, kommer våra moskéer vara dekorerade som kyrkor, eller så pass dekorerade att man kommer tro att de är till salu. Skrifterna kommer vara vackra, minarets kommer vara högt upphöjda, och böneraderna kommer vara fyllda med fientliga hjärtan och motsägelsefulla tungor!
Då, kommer män ifrån min nation kunna gå runt i guld och silke, de kommer använda tigerskinn som sina mattor. Religionen kommer bli skjuten mot sidan medan världsliga ting kommer ta över. Skilsmässorna kommer öka radikalt, ingen kommer hålla fast vid Allahs bestraffningar, men de kan inte skada Allah ändå!

Sånger och instrument kommer användas flitigt, och de kommer attrahera de onda ifrån min nation. De rika, kommer se Hajj- resan som en semester, medelklassen kommer åka till hajj för affärer medans de fattiga kommer åka dit för sin stolthet och sitt rykte!
Då, kommer det finnas människor som lär sig Koranen utantill, men inte för Allahs (s.w.t) skull, de kommer använda Den som ett musikinstrument. De kommer finnas de människor som kommer acceptera andra utöver Allah ( s.w.t.). Utomäktenskapliga födslar kommer öka. De kommer använda Koranen till att sjunga, dessa människor kommer att kriga för denna värld!

Det kommer finnas incest, synder kommer förvärvas. De bästa av oss kommer överväldigas av de mest onda av människor. Lögner kommer utökas, tiggeri kommer bli vanligt, fattigdomen kommer spridas och utökas bland folket. De kommer skryta över sina kläder, de kommer regna trots att det inte är regnsäsong. De kommer favorisera trummor och instrument. De kommer hata att påbjuda etablerade förtjänster, och förhindra ondska till den nivå att de troende kommer känna sig mer förödmjukad än en slav. Deras reciterare och dyrkare kommer klaga på varandra, detta är de människor som himmelriket kommer klassa som snuskiga och orena!

Då, kommer de rika inte bry sig om de fattiga, till den punkten att tiggarna kommer börja fundera. Ingen kommer sätta någonting i sina händer från den ena fredagen till den andre.
Salman frågade: ” Å, du Allahs budbärare, Kommer detta inträffa?”
Varpå Profeten (s.a.w) svarade: ” Självklart – På Honom, vars hand är min själ, å du Salman. Då kommer pöbeln ( rawaybida ) att tala!
Salman frågade: ”Å du, Allahs budbärare. Vilka är pöbeln? Må min mor och far vara skyddade av dig.”

Profeten (s.a.w) svarade: ” De som inte talar, kommer att tala i offentliga frågor. De kommer inte stanna länge, utan bara en kort tid; Tills det blir jordskred, varje samhälle kommer tro att detta jordskred drabbat dem i deras område. Det kommer stanna så länge Allah vill, sedan kommer de skämmas över att de stannat. Sedan kommer Jorden, ge dem dyrbara skatter – guld och silver.
Sedan visade han (Profeten (s.a.w)) en stor mängd med sina händer och sade; ” såhär, så den dagen kommer varken guld eller silver vara till någon nytta. Detta är vad Allah ( s.w.t) säger, ” dess indikationer har redan kommit( Koranen 47;18)”.
(Tafsir al-Qummi, Volume 2, page 303)

Arabisk version:
حدثنى ابي عن سليمان بن مسلم الخشاب عن عبد الله ابن جريح المكي عن عطا بن ابي رياح عن عبد الله بن عباس قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع فأخذ بحلقة باب الكعبة ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ألا اخبركم باشراط الساعة ؟ وكان أدنى الناس منه يومئذ سلمان رحمة الله عليه، فقال بلى يا رسول الله ! فقال صلى الله عليه وآله: إن من اشراط القيامة إضاعة الصلوات واتباع الشهوات، والميل إلى الاهواء وتعظيم أصحاب المال، وبيع الدين بالدنيا، فعندها يذوب قلب المؤمن في جوفه كما يذاب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع ان يغيره، قال سلمان وان هذا لكائن يا رسول الله ؟ قال إي والذي نفسي بيده يا سلمان ! ان عندها يليهم أمراء جورة ووزراء فسقة، وعرفاء ظلمة، وأمناء خونة، فقال سلمان وان هذا لكائن يا رسول الله ! قال صلى الله عليه وآله إي والذي نفسي بيده يا سلمان ان عندها يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا ويؤتمن الخائن ويخون الامين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، قال سلمان وان هذا لكائن يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وآله: إي والذي نفسي بيده. يا سلمان ! فعندها تكون امارة النساء ومشاورة الاماء وقعود الصبيان على المنابر ويكون الكذب طرفا والزكاة مغرما والفئ مغنما ويجفو الرجل والديه ويبر صديقه، ويطلع الكوكب المذنب، قال سلمان: وان هذا لكائن يا رسول الله ؟ قال: إي والذي نفسي بيده يا سلمان وعندها تشارك المرأة زوجها في التجارة (1) ويكون المطر قيظا ويغيظ الكرام غيظا ويحتقر الرجل المعسر فعندها تقارب الاسواق إذ فان هذا لم أبع شيئا وقال هذا لم أربح شيئا فلا ترى إلا ذاما لله، قال سلمان: وان هذا لكائن يا رسول الله ؟ قال: إي والذي نفسي بيده. يا سلمان ! فعندها يليهم أقوام ان تكلموا قتلوهم وان سكتوا استباحوا حقهم ليستأثرون انفسهم بفيئهم وليطؤن حرمتهم وليسفكن دماءهم وليملان قلوبهم دغلا ورعبا، فلا تراهم إلا وجلين خائفين مرعوبين مرهوبين، قال سلمان: وان هذا لكائن يا رسول الله ؟ قال: إي والذي نفسي بيده، يا سلمان ! ان عندها يؤتى بشئ من المشرق وشئ من المغرب يلون أمتي، فالويل لضعفاء امتي منهم والويل لهم من الله، لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا ولا يتجاوزون من مسئ جثتهم جثة الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين، قال سلمان وان هذا لكائن يا رسول الله ؟ قال: إي والذي نفسي بيده، يا سلمان ! وعندها يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء ويغار على الغلمان كما يغار على الجارية في بيت أهلها وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ولتركبن ذوات الفروج (1) السروج فعليهن من أمتي لعنة الله، قال سلمان: وان هذا لكائن يا رسول الله ؟ فقال: إي والذي نفسي بيده يا سلمان ! ان عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع والكنائس وتحلى المصاحف، وتطول المنارات وتكثر الصفوف بقلوب متباغضة وألسن مختفة. قال سلمان: وان هذا لكائن يا رسول الله ؟ قال: إي والذي نفسي بيده وعندها تحلى ذكور امتي بالذهب ويلبسون الحرير والديباج ويتخذون جلود النمور صفافا (2) قال سلمان: وان هذا لكائن يا رسول الله ! قال: إي والذي نفسي بيده يا سلمان ! وعندها يظهر الربا ويتعاملون بالعينة (1) والرشى ويوضع الدين وترفع الدنيا، قال سلمان: وان هذا لكائن يا رسول الله ؟ قال: إي والذي نفسي بيده يا سلمان ! وعندها يكثر الطلاق، فلا يقام لله حد ولن يضروا الله شيئا. قال سلمان: وان هذا لكائن يا رسول الله ؟ قال: إي والذي نفسي بيده يا سلمان ! وعندها تظهر القينات والعازف (2) ويليهم أشرار امتي، قال سلمان وان هذا لكائن يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وآله: إي والذي نفسي بيده يا سلمان ! وعندها تحج أغنياء امتي للنزهة وتحج اوساطها للتجارة وتحج فقراؤهم للرياء والسمعة فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله ويتخذونه مزامير، ويكون أقوام يتفقهون لغير الله وتكثر أولاد الزنا، ويتغنون بالقرآن، ويتهافتون بالدنيا قال سلمان: وان هذا لكائن يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وآله: إي والذي نفسي بيده. يا سلمان ذاك إذا انتهكت المحارم، واكتسبت المآثم، وتسلط الاشرار على الاخيار، ويفشو الكذب وتظهر اللجاجة، وتغشو الفاقة ويتباهون في اللباس ويمطرون في غير أوان المطر، ويستحسنون الكوبة (1) والمعازف وينكرون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكون المؤمن في ذلك الزمان أذل من الامة ويظهر قراؤهم وعبادهم فيما بينهم التلاوم، فاولئك يدعون في ملكوت السماوات والارجاس والانجاس، قال سلمان: وان هذا لكائن يا رسول الله ؟ فقال: إي والذي نفسي بيده، يا سلمان ! فعندها لا يحض الغنى على الفقير حتى ان السائل يسأل فيما بين الجمعتين لا يصيب أحدا يضع في كفه شيئا قال سلمان: وان هذا لكائن يا رسول الله ؟ قال صلى الله عليه وآله: إي والذي نفسي بيده يا سلمان ! عندها يتكلم الروبيضة، فقال: وما الروبيضة يا رسول الله ؟ فداك أبي وأمي ؟ قال صلى الله عليه وآله: يتكلم في أمر العامة من لم يكن يتكلم فلم يلبثوا إلا قليلا حتى تخور (2) الارض خورة فلا يظن كل قوم إلا انها خارت في ناحيتهم فيمكثون ما شاء الله ثم ينكتون في مكثهم فتلقى لهم الارض أفلاذ كبدها ذهبا وفضة ثم أومأ بيده إلى الاساطين فقال مثل هذا فيومئذ لا ينفع ذهب ولا فضة، فهذا معنى قوله فقد جاء اشراطها. وقوله (ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة – إلى قوله – فاولى لهم)ل

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *