Press "Enter" to skip to content

Imam Baqir (as) – Berika dig med kunskap

Imam Baqir (as)

“Försök att berika dig själv med kunskap eftersom att lära sig är en bra gärning och att studera är i sig en dyrka”

“Try to enrich yourself with knowledge because to learn is a good deed and to study is itself a worship”

[Bihar Al Anwar vol.78, s.189]

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *