Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Imam Al Hadi’s (as) armé

Det har berättats att Al Mutawakil samlade sin armé för en offentlig parad. Han hade gjort förberedelser för sin armé att bära sina finaste kläder och bära sina bästa vapen.

Han bjöd in Imam Al Hadi (as) till ett närliggande berg så att Al Mutawakil kunde visa Imamen (as) storleken av sin armé, och med det försöka skrämma och avskräcka Imamen (as), då han fruktade att Imamen (as) planerade en revolution mot honom. När han (Imamen as) såg hans armé sade Imam Al Hadi (as): “Vill du att jag ska visa dig min armé?” Al Mutawalik svarade “Ja”. Så Imamen (as) bad till Allah (swt) att ta bort skynket från Al Mutawaliks ögon, och Al Mutawalik såg många och oräkneliga änglalika arméer mellan himlarna och Jord väntandes på Imamens (as) order. När han såg det, förlorade Al Mutawalik sitt medvetande. När han återfick det, berättade Imamen (as) till honom. “Vi tävlar inte mot dig i frågor som berör denna värld, då vi är mer bekymrade med vårt härefter.”

[Kashf Al Ghuma, vol.2, s.395]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *