Press "Enter" to skip to content

Belöning för Ziyarat av Imam Hussain (as)

Imam Al-Sadeq (as):
Allah kommer att spela in en god gärning och radera en synd för varje steg taget av den som utför Ziyarat av Imam Hussain (as) på fot. Han kommer även att lägga till en rang till hans rang. När han kommer fram till graven, kommer Allah utnämna två änglar på honom som endast kommer skriva det goda han säger och inte skriva något annat som han kanske säger eller gör.

Kamiluz Ziaarat, kapitel. 49, h. 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *