Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Djinns makt

Till vilken grad kan Satan och andra Djinn ha makt över människor?

 

“Satan” och “Djinn” är ord som upprepade gånger nämns i Koranen. Det finns även ett kapitel i Koranen som heter “Al-Djinn”. “Satan” är ett vanligt substantiv som beskriver en varelse som är busig, vilseledande och ond vare sig det är en människa eller inte. “Iblis” är ett egennamn på arabiska för den specifika Satan som lurade Adam och Eva, och nu väntar på möjligheten att få lura Adams söner.

Ordet “Djinn” kommer från ett ord som betyder “gömma sig” / “döljas”. Det betecknar en varelse som är gjord av elden och som besitter både kropp och själ. Djinn hålls juridiskt ansvariga inför Allah (swt) och kan välja att tro eller inte tro.

Vissa människors förståelse av Djinn är fyllda av överdrifter och fantasihistorier, medan andra helt förnekar deras existens – förkastar även sanna existenser av Djinn. Koranen och hadither beskriver Djinn som en väldigt stark varelse. Till exempel kan man i Surat Al- Niml (27) vers 39, läsa om “ifrit” en typ av Djinn som påstod sig kunna hämta Bilqis tron till Suleyman (as), snabbare än du kan stå.

Det bör noteras att Suleyman (as) inte förkastade sig denna Djinns påstående, och det indikerar att han verkligen besatt makten. Dock måste man vara försiktig med att inte överdriva sådan information, därmed inte påstå att Djinns har oändlig makt. En sådan tro är likvärdig shirk (sätta medhjälpare vid Guds sida).
Ingen varelse, hur stark den än är, kan agera utan Guds godkännande. Därför har Satan endast makt att vilseleda de som avstått sin tro att det endast finns en Gud och lämnat sig själv över till Satans frestelser. Enligt Satan själv så erkänner han att han inte har någon makt över Guds uppriktiga tjänare när han svär “Jag ska vilseleda alla utom dina uppriktiga tjänare.” Satans enda inflytande över människan är genom att viska frestelser. Han kan aldrig ta ifrån en människas fria vilja. I filosofiska termer så är Satans icke-materialitet inte komplett, han kan därför inte nå den höga rang i en rättfärdigas själ som åtnjuter. Ge sig för frestelser av köttsliga själ (al-nafs al-’ammarah) öppnar vägen för satanistiska influenser och därmed drar människan i Satans fälla. Det enda uppskov från hans grepp är att rikta sin uppmärksamhet till Allah (swt) och söka Hans skydd. Allah (Swt) säger “Du (Satan) har ingen makt över mina tjänare.”

1. Surat al-Hijr (15), Verse 39-40:
 وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ 
2. Ibid., Verse 42:
 إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.