Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fatima Zahra krossad mellan dörren och väggen

Fatima Zahra krossad mellan dörren och väggen 

Bihar al-Anwar citerar boken Sulaym b. Qays al-Hilali al-Kufi att Aban b. Abil ”Ayyash avser från att Salman och ’Abdullah b. ’Abbas berätta att: ”När Profeten (saw) avled så bröt folket löftet som gavs till profeten (saw). så vände alla avhoppare och samlades för att arbeta mot profetens föreskrift.

”Ali var upptagen för att förberedda att begrava vår älskade profet (saw) så imam Ali (as) gav honom begravningen bad, reciterade böner på hans (saw) heliga kropp och lade honom i graven. Sedan återvände han(as) tillbaka till sitt hus och i enlighet med viljan hos profeten och förblev upptagen för att be, läsa verser i koranen och det höll honom (as) borta från allt annat. ”

Umar Ibn Khattab berättade för Abu Bakr, ”Alla män har anknutit trohet på dina händer utom en man Ali och hans familj – skicka en man till honom bjuda in honom att komma hit och lämna ett trohetsed”

Abu Bakr lämnade uppgiften till sin kusin Qunfudh och sade till honom, ”Gå till Ali och tala om för honom att komma för kalifen av profeten till ett möte”. Qunfudh gick till Ali flera gånger och förmedlas budskapet om Abu Bakr till honom och varje gång vår imam Ali (as) vägrade att gå med honom blev Umar rasande och ropade till Khalid och Qunfudh och berättade för dem att samla eld och trä. De tog ved och eld och gick tillsammans med Umar ibn Khattab till Fatima Al Zahra (as).
Fatima (as) var bakom dörren och fortfarande hade svarta kläder (över profetens (saw) död) och hon var helt förkrossad och var så svag på grund av sorgen. hennes. När ’Umar kom till framsidan av huset, sprakade han på dörren ropade ”O son till Abu Talib! Öppna dörren! ”Fatima svarade:” O ’Umar! Vad vill du oss snälla varför kan inte du lämna oss ifred, vi är fortfarande i sorg! ” ’Umar svarade,” Öppna dörren eller annars kommer jag att bränna ner på dig!

Fatima sade, ”O ’Umar! Fruktar inte du Allah? Du kommer till mitt hus utan tillstånd och vill misshandel oss?”
Men Umar flyttade inte och sade till hans följare att sätta eld på huset. Sedan sprakade han den brända dörr och Fatima (as) kom ansikte mot ansikte med ’Umar nästan utan hennes Hijab och ropade, ”O fader! O Allahs profet! ”

Sedan tog Umar upp sitt svärd och slog Fatima axel och hon skrek ut. Sedan lyfte han sin piska och slog på hennes arm och hon skrek igen, ”O Fader!”

Imam Ali (as) rusade och grep tag i kragen på Umars skjorta och drog tillbaka honom, kastade honom. Imam Ali (as) hade beslutat att döda Umar, men han plötsligt mindes löftet som Imam Ali (as) hade gett till profeten (saw) att underlåta (svårigheter) och lyda (Allah och hans profet) tålmodigt och så säger.
’Umar sprang ut och ropade på hjälp och en grupp människor sprang fram för att hjälpa honom sedan gick de in i Imam Alis (as) hus och släpade honom mot moskén.
Fatima stod vid dörren när Qunfudh slog henne med piskan, och lämnade ett märke på Fatima Zahra (as) arm som liknade ett armband. Qunfudh sprakade sedan dörren med en sån styrka så dörren kom på Fatima (as) mage så att en av hennes revben bröt och barnet i hennes livmoder Muhsen (as) dog och i detta tillstånd hon låg i sin säng tills hon uppnått sin martyrskap ”

Av Sayyed Majid Kadhim Al-Mosawi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.