Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Aytoallah Sayed Ali al Khamenei

Den 4 juni 1989 blev Aytollah Sayed Ali al Khamenei vald till att styra Iran efter bortgången av Imam Khomeni. Under åren 2012, 2013 och 2014 listades han som en av världens mäktigaste män på 21, 23 respektive 19 platserna av Forbes magasin.

Han har överlevt flertal attacker och har därutav fått titeln, den levande martyren. En attack som skulle orsaka hans martyrskap under 1981 orsakade förlamning av hans högra arm. Men vem är denna lärd och hur började han sin resa? Här kommer en kort biografi om denna ledare, som följs av miljoner.

Aytoallah Sayed Khamenei är son till Aytoallah sayed Jawad Husaini Khamenei. Han föddes i Mashad den 17 juli 1939. Han var den andra sonen till föräldrar som levde ett väldigt enkelt liv. Förmögenhet var inget i deras vardag eller något som fanns under hans uppväxt, hans far lärde honom att ha ödmjukhet och tacksamhet för det lilla de hade i sin vardag.

Vid fyra års ålder, tillsammans med sin äldre bror sayed Muhammad, började han skolan för att lära sig alfabetet och Koranen, därifrån fortsatte hans islamiska studier. I tonåren började han studera boken Jam al Muqaddamaat, studier inom arabisk grammatik. Han fortsatte studera det arabiska språket under undervisning av hans far och andra religiösa lärda. Lyssnar man på honom idag på diverse klipp på youtube, så ser man att hans arabiska är av högsta rank och han besitter inte den persiska ”brytningen” man kan skönja hos andra iranier. Här kommer ett klipp från ett av hans tal:

 

Sayed Khamenei berättar senare om sina religiösa studier att det var hans far och mor som inspirerade honom till denna väg. Sayed Khamenei studerade böcker såsom: Jame al-Muqaddamaat, Suyuti och Mughni i Sulayman Khan Madrasah [religiös skola] och Nawwab Madrasah. (skola)

Han studerade även boken Mu´alim under tiden i dessa skolor. Senare började han studera Sharh Lum`ah med sin far och andra delen av boken med Aqah Mirza Mudarris Yazdi. Han studerade även Rasa’el, Makasib och Fiqh&usul med Sheikh Hashim Qazwini och sin far.

Han avslutade denna ”mellannivå” av studier på fem och ett halvt år.

Inom fältet logik och filosofi påbörjade han sina studier av Manzumah of Sabziwari med Ayotallah Mirza Jawad Aqah Tehrani och fullbordade studierna av boken senare med vägledning av Sheikh Ridha Aysi.

Vid arton års ålder började Sayed Khamenei studera den högsta nivån – Darsi Kharij, av rättspraxis och dess principer (juridik) med Aytoallah al-Uzma Milani i Mashad. År 1957 med intentionen att besöka de heliga platserna reste han till Najaf och påbörjade även där föreläsningar kring Darsi Kharij av Sayyid Muhsin Hakim, Sayyid Mahmud Shahrudi, Mirza Baqir Zanjani, Sayyid Yahya Yazdi och Mirza Hasan Bujnurdi. Hans far gillade inte hans nya hemstad och därav återvände han till Iran efter en kort vistelse i Najaf.

Från 1958 till 1964 fortsatte Aytoallah Sayed Khamenei sina höga studier inom juridik och filosofi i Qom. Dessa studier under undervisningen av lärda såsom Aytoallah al-Uzma Burujerdi, Imam Khomeini, Sheikh Murtadha Hae’ri Yazdi och Allama Tabataba’i.

Senare vid 25 års ålder lämnade han Qom och återvände till Mashad för att ta hand om sina far som förlorat synen på grund av grå starr, än idag uttrycker han sin tacksamhet till Allah för detta då han reflekterar det till en välsignelse ifrån Allah. Under sin tid i Mashad där han tog hand om både sin far och mor fortsatte han sina islamiska studier under undervisningen av lärda såsom Aytoallah Milani fram till 1968. Han började även undervisa andra studenter kring det han själv studerat.

Senare fortsatte han vid sidan av Aytoallah sayed Khomeine, han har skrivit bland annat tio olika verk och översatt flertal verk från arabiska till persiska. Vid den sorgliga tiden av bortgången av Aytoallah sayid Khomeine försökte motståndarna ta makten, naivt trodde de att de skulle lyckas. Aytoallah sayid Khomeine hade tidigare utsett sin son Sayed Ahmad som alternativ efterträdare. Sayed Ahmad tackade senare nej till denna position varav Aytoallah Khamenei valdes till efterträdaren av flertal miljoner följare både i Iran och utanför Iran. Efter att han valdes till ledare, gav Sayed Ahmad ett uttal refererat till vad hans far Aytoallah Khomeine uttalat,

”Aytoallah Khamenei är en klar mujtahid och den bästa för ledarskap.”

Skriven a

Far och mor

Hur vi människor formas och varifrån våra värdegrunder kommer ifrån relateras ofta till vem vår familj är, vilka grunder de hade och hur de levde sitt liv. Människan präglas av omgivningen, arv och miljö har ofta en stark anknytning till att beskriva hur en människa formades då människas tankar och värdegrunder börjar redan från den tidiga åldern då man som barn tar in de handlingar som ögat fångar. För att därmed få en bättre förståelse till Sayed Khamenies personlighet ser vi över hans fars biografi och därefter hans mors personlighet.

Sayed Khameneis Far:
Hujjatolislam wal-Muslemin Hajj Sayyid Jawad Husseini Khamenei

Sayed Khameneis liv var väldigt enkelt trots hans höga betydelse och värde i samhället, Sayed Khamenei beskrev den:

”Min far, trots en välkänd religiös figur, var lite asketisk. Vi hade ett svårt liv. Jag minns att vi ibland inte hade något till middag mer än bröd och några russin, som min mor hade på något sätt improviserat.”

Området de bodde i var ett väldigt fattigt grannskap;

”vårt hus, femtiofem kvadratmeter, bestod av ett enkelrum och en dyster källare. När besökare kom för att se min pappa som den lokala prästen för att få råd om sina problem, flyttade vi övriga familjemedlemmar till källaren medan besöket pågick. År senare köpte några välgörande personer den lilla, tomma tomten som var i anslutning till vårt hus, så vi kunde bygga två till rum.”

Hans far föddes i Najaf den 16e Azar 1274 S.H och gick bort den 14e Tir 1365 S.H. vid 91 års åldern. Han var en av de ulama och mujtahids under hans tid och migrerade till Tabriz med hans familj. Efter att han läst klart Sath nivån migrerade han till Mashad år 1336 L.H. Inom området av Fiqh och usul var han under ledning av enastående personligheter som Hajj Agha Hussein Qomi, Mirza Mohammad Aghazade Khorasani (känd vid namnet Kafai), Mirza Mahdi Isfahani och Hajj Fazel Khorasani.

Inom filosofi området lärdes han av Agha Bozorg Hakim Mashhadi och Sheikh Asadollah Yazdi.Vid senare tid reste han till Najaf, år 1345 L.H och fick undervisning av of Mirza Mohammad Hussein Naeeni, Sayyid AbulHassan Isfahani och Agha Zia ul-Din Iraqi som därefter gav honom tillståndet att praktisera ijtihad av de.

Därefter återvände han till Iran, Mashad, där han spenderade resten av sitt liv. Förutom undervisning som han höll i fick han i uppgift att leda bönen i Moskén av Siddiqis Mashad Marknad (även känd som Azarbaijanis’ moské). Han personliga undervisning fortsatte hela livet, han fortsatte fördjupa sig och samla på sig mer kunskap. Han beskrivs som en gudomlig man som var likgiltig mot materiella angelägenheter och levde en asketisk livsstil.

Efter segern i den islamiska revolutionen fortsatte han sin asketiska livsstil trots att hans barn höll högpolitiska och verkställande positioner. Han var alltid betrodda av folket på grund av hans mänskliga egenskaper.

Han begravdes i en portik bakom Imam Ridha (a.s) heliga darih (shrine). I en kondoleans meddelande till Sayed Khamenei beskrev Imam Khomenini fadern som en gudomlig/gudfruktig och engagerad forskare.

Sayed Khameneis farfar, Sayed Mohammad Husseini Tafreshi var ättling av Aftasi Sayeds. Han var ättling till Sultan al-Ulama Ahmad, känd som Sultan Sayed Ahmad som var en av barnbarnen av Imam Sajad (as).

En mor har även en stor och betydande roll, trots att som pojke tar man mer efter den manliga förebilden i hushållet spenderas en stor del med mamman som sätter sin prägel i barnet.

Sayed Khameneis mor, Mirdamadi föddes år 1293 S.H och gick bort år 1368. Hon var en gudfruktig och religiös kvinna som var bekant med Koranen, dess betydelse, hadither, historia och litteratur. Hon var med barnen, särskilt sayed Khamenei, under revolutionära aktiviteter mot Pahlavi-regimen.

Hennes far, Aytollah Sayed Hashem Najafabadi Mirdamadi, född år 1303 L.H och gick bort 1380 L.H. Han var medlem i Mirdamads hushåll. Mirdamad var en framträdande filosof av Safavid-tiden. Sayyid Hashem var en elev av Akhund Khorasani och Mirza Mohammad Hossein Naeeni och han var en expert i Kornanens skrift. Han var också en av de offentliga bönens ledare i Goharshad-moskén. Från moderns sida var Sayed Khamenei ättling från Mohammad Dibaj. Imam Jafar al Sadiqs (as) son.

Sayed Khamenei återberättar om sin mor:

”Min mamma var en väldigt klok, utbildad och välkänd kvinna som åtnjöt poetiska och konstnärliga talanger. Hon var bekant med Hafiz. Naturligtvis, när jag säger ”bekant”, menar jag inte att hon var expert på honom. Snarare menar jag att hon var en ivrig läsare av Hafiz dikter. Hon var helt bekant med den heliga koranen och hon hade en honungsljuv (mellifluous) röst”.

”När vi var barn, satt vi alla runt min mor medan hon läste den heliga Koranen för oss. Hon reciterade det mycket sött och vackert. Vi samlades runt henne och hon reciterade olika ayahs om profeternas liv vid olika tillfällen. Jag hörde först om Hazrat Musas liv, Hazrat Ibrahim (as) och ett antal andra profeter från min mamma. När hon reciterade den heliga Koranen och när profeternas namn nämndes började hon förklara oss”.

Bild på Sayed Khamenei och hans far (rätta mig om det är fel).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *