Press "Enter" to skip to content

|| Aytoallah Sayed Ali al Khamenei ||

Den 4 juni 1989 blev Aytollah Sayed Ali al Khamenei vald till att styra Iran efter bortgången av Aytoallah al Khomeni. Under år 2012, 2013 och 2014 listades han som världens mest mäktiga person på 21, 23 respektive 19 plats av Forbes.

Han har överlevt flertal attacker och har därutav fått titeln, den levande martyren. En attack som skulle orsaka hans martyrskap under 1981 orsakade förlamning av hans högra arm. Men vem är denna ledare och hur började han sin resa? Ha i åtanke att detta är en liten glimt till hur denna ledare som besitter så mycket kunskap och har flertal miljoner följare påbörjade sin resa.

Aytoallah Sayed Khamenei är son till Aytoallah sayed Jawad Husaini Khamenei. Han föddes i Mashad den 17 juli 1939. Han var den andra sonen till föräldrar som levde ett väldigt enkelt materialistiskt liv. Förmögenhet var inget i deras vardag eller något som fanns under hans uppväxt, hans far lärde honom att ha ödmjukhet och tacksamhet för det lilla de hade i sin vardag.

Vid fyra års ålder, tillsammans med sin äldre bror sayed Muhammad, började han skolan för att lära sig alfabetet och Koranen, därifrån fortsatte hans islamiska studier. I tonåren började han studera boken Jam al Muqaddamaat, studier inom arabisk grammatik. Han fortsatte studera det arabiska språket under undervisning av hans far och andra religiösa lärda.

Sayed Khamenei berättar senare om sina religiösa studier att det var hans far och mor som inspirerade honom till denna väg. Sayed Khamenei studerade böcker såsom: Jame al-Muqaddamaat, Suyuti och Mughni i Sulayman Khan Madrasah [religiös skola] och Nawwab Madrasah. (Masrasah = skola)

Han studerade även boken Mu`alim under tiden i dessa skolor. Senare började han studera Sharh Lum`ah med sin far och andra delen av boken med Aqah Mirza Mudarris Yazdi. Han studerade även Rasa’el, Makasib och Fiqh&usul med Sheikh Hashim Qazwini och sin far.

Han avslutade denna “mellannivå” av studier under fem och ett halvt år.

Inom fältet logik och filosofi påbörjade han sina studier av Manzumah of Sabziwari med Ayotallah Mirza Jawad Aqah Tehrani och fullbordade studierna av boken senare med vägledning av Sheikh Ridha Aysi.

Vid arton års ålder började Sayed Khamenei studera den högsta nivån – Darsi Kharij, av rättspraxis och dess principer (juridik) med Aytoallah al-Uzma Milani i Mashad. År 1957 med intentionen att besöka de heliga platserna reste han till Najaf och påbörjade även där föreläsningar kring Darsi Kharij av Sayyid Muhsin Hakim, Sayyid Mahmud Shahrudi, Mirza Baqir Zanjani, Sayyid Yahya Yazdi och Mirza Hasan Bujnurdi. Hans far gillade inte hans nya hemstad och därav återvände han till Iran efter en kort vistelse i Najaf.

Från 1958 till 1964 fortsatte Aytoallah Sayed Khamenei sina höga studier inom juridik och filosofi i Qom. Dessa studier under undervisningen av lärda såsom Aytoallah al-Uzma Burujerdi, Imam Khomeini, Sheikh Murtadha Hae’ri Yazdi och Allama Tabataba’i.

Senare vid 25 års ålder lämnade han Qom och återvände till Mashad för att ta hand om sina far som förlorat synen på grund av grå starr, än idag uttrycker han sin tacksamhet till Allah för detta då han reflekterar det till en välsignelse ifrån Allah.

Under sin tid i Mashad där han tog hand om både sin far och mor fortsatte han sina islamiska studier under undervisningen av lärda såsom Aytoallah Milani fram till 1968. Han började även undervisa andra studenter kring det han själv studerat.

Senare fortsatte han vid sidan av Aytoallah sayed Khomeine, han har skrivit bland annat tio olika verk och översatt flertal verk från arabiska till persiska.

Vid den sorgliga tiden av bortgången av Aytoallah sayed Khomeine försökte motståndarna ta makten, naivt trodde de att de skulle lyckas. Aytoallah sayed Khomeine hade tidigare utsett sin son Sayed Ahmad som alternativ efterträdare. Sayed Ahmad tackade senare nej till denna position varav hans eminens Aytoallah Khamenei valdes till efterträdaren av flertal miljoner följare både i Iran och utanför Iran. Efter att han valdes till ledare, gav Sayed Ahmad ett uttal refererat till vad hans far Aytoallah Khomeine uttalat,

“Aytoallah Khamenei är en klar mujtahid och den bästa för ledarskap.”

Del två – Aytoallah Sayed Ali al Khamenei – Far och Mor

Skriven av Noha Al-Haddad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *