Press "Enter" to skip to content

Varför är griskött förbjudet för judar, kristna och muslimer?

Varför är griskött förbjudet för judar, kristna och muslimer?

1) En gris är en riktig skräpätare. Den äter vadsomhelst inklusive urin, avföring, smuts, ruttnande djurkött, larver, eller ruttnande grönsaker.
De kommer även att äta cancerutväxter från andra svin eller djur.
De äter även sina kamraters och döda kultingars lik.

2) Grisens kött och fett absorberar gifter som en svamp. Deras kött kan vara 30 gånger giftigare än nötkött eller hjortkött.

3) Till skillnad från andra däggdjur, kan inte en gris svettas. Att svettas innebär att kroppen gör sig av med giftiga ämnen.
Eftersom grisen inte svettas förblir dessa ämnen kvar i grisens kropp och kött.

4) Svin och grisar har över ett dussin parasiter inom dem, såsom bandmask, maskar och trikiner. Det finns ingen säker temperatur vid vilken fläsk kan kokas för att säkerställa att alla dessa parasiter och deras ägg kommer att dödas.

5) Fläsk innehåller mer fett än annat kött, vilket bidrar till högre kolesterolhalter i blodet, vilket i sin tur innebär ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar samt plötslig död.

”Vad Han har förbjudit er är kött av självdöda djur, blod och svinkött och sådant som offrats åt en annan än Gud.”
[2:173]

”Säg [Muhammad]: ”I det som har uppenbarats för mig finner jag ingenting ätbart som är förbjudet utom självdöda djur, spillt blod eller svinkött – det är orent – eller det som i synd offrats till någon annan än Gud.” ”
[6:145]

”Men dessa får ni inte äta, fast de idisslar eller har tudelade klövar: kamelen, haren och klippgrävlingen, ty de idisslar men har inga klövar, de skall vara orena för er, samt svinet, ty det har visserligen helt kluvna klövar men idisslar inte, det skall vara orent för er. Av deras kött får ni inte äta, och deras döda kroppar får ni inte vidröra.”
[Mos 14: 3-8]

Den som är en gnutta misstänksam till det jag skrivit eller helt enkelt tänker att, ”vi bor i ett utvecklat land, sådant finns inte här”, ta gärna en titt på videoklippen ”ekot 24 november 2009” där man har filmat grisar på en svensk gård.

Skriven av Saja Alkhaigani

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *