Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Varför ska vi säga att Imam Ali (a.s.) är den 4e kalifen?

Varför ska vi säga att Imam Ali (a.s.) är den 4e kalifen?
Imam Ali (A) säger:

“Allahs förbannelse på dem som inte säger att jag är den fjärde av de fyra kaliferna.” Om han är den första Imamen (a.s.) och efterträdare och tar inte hänsyn till de tre första troninkräktare av hans (imam ali) rättigheter som legitim, varför skulle han säga detta uttalande? …
Hussain ibn Zaid berättar:
Imam Jafar (a.s.) ibn Muhammad (a.s.) sade, “Min far berättade att hans far (a.s.) berättar, från Imam Hussein
(a.s.) ibn Ali (a.s.) som berättar från sin far Ameerul Momineen (a.s.) som sade:
“Allahs förbannelse är på dem som inte säge att jag är den fjärde av de fyra kaliferna.”
Så Hussain ibn Zaid sade till Imam Jafar (a.s.), “Men du säger att han är den förste kalifen av
RasoolAllah (S) och du ska inte ljuga.”
Imam Jafar (a.s.) svarade: Ja. Allah (s.w.t.) säger i Koranen:
“När din Herre sade till änglarna: Sannerligen, kommer jag att utse en kalif i jorden” (Sura Baqarah Ayah 30).
Så Adam (A) var den förste kalifen,
och Allah säger i Koranen,
“O Dawud! Sannerligen har vi utsett dig som en kalif i jorden “(Sura Saad ayah 26).
Så Dawud (A) var den andra kalifen,
och Allah säger i Koranen,
“Musa sade till Harun, var min kalif bland mitt folk, handla rätt och följ inte vägen för ofog beslutsfattare.” (SuraAraafa ayah 142).
Så Harun (a.s.) var den tredje kalifen,
och Ali (a.s.) är kalifen av Mohammad (s.a.w.). Därför sa Ali (a.s.), Allahs förbannelse över dem som inte säga att han är den fjärde av de fyra kaliferna.
Källa: Manaaqib Ameer Al-Mu’mineen, ibn Shaadhan, Hadith nr 59; Tafseer Al-Burhaan, volym 1, Page 169, Hadith nr 14 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *