Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Allah är olik sina skapelser

Ett antal av vårt folk har återberättat från Ahmad ibn Muhammad ibn Khalid al-Barqi, från hans fader, från al-Nadr ibn Suwayd, från Yahya al-Halabi, från ibn Muskan, från Zurara ibn ‘Ayan som har sagt att han hörde abu ‘Abd Allah, frid vare med honom, säga följande:
“Allah är olik Sina skapelser och skapelserna kan inte liknas vid Honom. Vad som helst som kan kallas för ett ting är en varelse förutom Allah som är skaparen av alla ting. Helig är Han, vars liknelse det inte finns och Han är den Allhörande och Allseende.”
Källa: Al-kāfī, av Sheikh al-Kulaynī, volym 1, sida 48, ḥadīth 4.
Graderad: Sahih (Autentisk), av `Allamah Majlisi i Mir’at Al-`Uqol, volym 1, sida 284.

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه، وكل ما وقع عليه شئ ما خلا الله فهو مخلوق والله خالق كل شئ، تبارك الذي ليس كمثله شئ وهو السميع البصير.

A number of our people have narrated Ahmad ibn Muhammad ibn Khalid al-Barqi from his father from al-Nadr ibn Suwayd from Yahya al-Halabi from ibn Muskan from Zurara ibn ‘Ayan who has said he heard abu ‘Abd Allah, recipient of divine supreme covenant, say the following.

“Allah is distinct from His creatures and the creatures are different from Him. Whatever could be called a thing is a creature except Allah who is the creator of all things. Holy is He for Whom there is no similarity and He is All-hearing and Allaware.”

Source: Al-kāfī, av Sheikh al-Kulaynī, volume 1, page 48, ḥadīth 4.

Graded: Sahih (Authentic), by `Allamah Majlisi in Mir’at Al-`Uqol, volume 1, page 284.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *