Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ånger

Ånger

Allah den allsmäktige säger:
Koranen 11:3 

där [ni förmanas] att be er Herre om förlåtelse [för era synder] och att i ånger vända åter till Honom.”

Imam Jafar al Sadiq a.s säger:

”Ifall en tjänare ångrar uppriktigt, då döljer Allah hans synder för att Han älskar honom.”

Källa:

Jamea al-Saaadat, Volume 3, sida 65

Ånger är något som Allah tillåter och för att Allah ska ta de ångerfyllda på allvar, måste dessa rensa sitt inre från synder och de måste vittna mot sig själva inför sin Herre. De måste ångra sig från djupet av sina hjärtan i fråga om deras brott. Allahs vänner ångrar sig för de dåliga tankar de haft medan de speciella personerna ångrar sig för att de uppehållit sig med annat än tankar på Allah.

Det är viktigt att, den person som ångrar sig, avhåller sig från nya synder och därutöver ska personen inte se på synder som triviala och obetydliga, och fortsätta känna ånger för gamla synder, skydda sin själ från olämpliga drifter/känslor och leda själen i kamp mot lust.

Källa:

Tadhkeratul Haqaiq, sida 75

En religions uppfinnare och ånger

Imam Sadiq a.s berättar:

”För många år sedan levde det en man som försökte överleva dagen med hjälp av lagliga sätt, men han lyckades inte. Han försökte då att tjäna pengar med hjälp av olagliga sätt, men även nu misslyckades han.

Då dök Satan upp framför honom och sa till honom: ”Du försökte tjäna stora pengar med lagliga medel och med olagliga medel och misslyckades båda gånger. Vill du att jag ska visa dig hur du kan lyckas med att inte bara tjäna stora pengar men även få en stor anhängarskara?”

Mannen ville gärna lära sig detta.

”Skapa en religion och bjud in folk till den religionen,” föreslog Satan.

Mannen skapade en helt ny religion och på kort tid fick han många anhängare. En dag insåg han att han hade gjort ett misstag att förleda så många människor så han bestämde sig för att vara uppriktig mot dem och berätta sanningen för dem. Men hur han än försökte, så vägrade människorna att lyda och lyssna på honom.

De menade att han hade rätt förut, i sin tro och att han nu började tappa tron. När han insåg att han inte kom nånvart, så tog han kedjor och band fast sig själv, han svor att inte öppna kedjorna, förrän Allah förlät honom hans synd. Allah uppenbarade för den tidens Profet att gå till personen och ge honom detta meddelande:

”Vid Min heder! Även om du gråter och ber till den graden att varenda sena i din kropp faller bort, kommer Jag inte att acceptera din bön, tills du informerar dessa människor som dött efter att ha letts vilse genom dig, om sanningen och de vänder bort från din religion.”

Källa:

Pand-e-Tarikh, Volym 4, sida 251; Biharul Anwar, Volym 2, sida 277

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *