Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Profetior om den heliga Profeten Muhammed (saw)

Profetior om den heliga Profeten Muhammed (saw)

Källa: Prophethood, tryckt av Bilal Muslim Mission of Tanzania, Daar es Salaam

Profetior om den heliga Profeten (saw)

Eftersom Profeten Muhammed (saw) kom med ett budskap som skulle nå alla folk och alla nationer och eftersom han var den siste av 124 000 profeter, så förutsåg och förutspådde de föregående profterna hans ankomst. Muhammeds budskap skulle vara till världens ände. Hans föregångare talade om tecknen för Profeten Muhammed (saw) och detta skulle få de olika religionernas anhängare att lättare känna igen honom, så det inte fanns någon ursäkt för att vägra lyda och följa honom. Många profetior finns om Profeten i många olika religioner, och det går inte att ta upp allt men här kommer lite från Zaraostras, hinduerna, judarnas och de kristnas religioner och böcker. Bra att veta är också att många av profetiorna tog upp Profetens (saw) eftertädare, hans heliga familj. Jag kommer försöka ta upp vissa av dessa insha Allah.

Böcker som kan vara av nytta för den som vill forska:

1. Mir’atu ’ l -Makhlýqat, av Molvi Abdu ’r-Rahman Chishti, Indien. Boken skrevs 1041 Hijra (1631-32). Den innehåller översättningar från hinduismens heliga böcker.

2. Basharat – e – Ahmadi, av Molvi Abdul-Aziz, från Lucknow

3. Anisu’l -a’laam, av Fakhrul-Islam Muhammad Sadiq. Han var en kristen präst från Armenien. Han konverterade till Islam för att han forskade om betydelsen av Paracletos, som omnämns i Johannes Evangeliet och som förutspåddes skulle komma som sista profet, detta fick honom att konvertera till Islam, då han menade att det var Muhammed (saw) som var den utlovade Profeten. Han var kunnig i grekiska, hebreiska, syrianska, armeniska, persiska och arabiska.

Hans bok i 2 volymer, på persiska publicerades 1891, den är fylld av värdefullt forskningsmaterial i ämnet, för dem som vill jämföra de olika religionerna och nästan alla böcker som kom i detta gebiet, grundar sig på hans verk.

De profetiorna från Zaraostras religionen härstammar från Zend Avesta och Dasatir.

Barm Uttar Khand

Barm Uttar Khand är en bok i den hinduistiska religionen. Enligt den så talade den kända avataren Mahadev för sin fru, Parbati, alla händelser som skulle utspela sig i framtiden, medan de satt på berget Kailash Parbat och hans lärjunge Bishist Muni skrev ned allt.

”Efter sex tusen år, kommer den allsmäktige (Gud) att skapa en underbar person bland Adams barn i Mundarne, som ligger mellan haven (1). Oh Parbati, han kommer vara från Kant Bunjhs säd; (2) och han (Abdullah) kommer ha gudsfruktan och kunskap genom Gud, som en flod; så (från denna flod) kommer det komma ut en pärla, och hans frus namn kommer vara Sank Rakhiya. (3)

Och han (Abdullah) kommer ha läst 3 böcker; och han kommer lämna den fjärde boken efter att enbart ha läst: Alif Lam Mim, Oh Parbati han (Abdullah) kommer vara ledaren över sin stam; folket från alla byar kommer komma till hans dörr och kommer följa honom. (Hans son) kommer inte känna någon fruktan för djuren; han kommer vara mycket modig och kommer ha kunskap av Allah, och hans namn kommer vara Mahamat.

Folket kommer förvånas över hans stil. Han kommer inte tillbe såsom hans stams medlemmar tillbad och han kommer tala om för sitt folk att ”Jag har fått höra från den Allsmäktige och Enda (Gud) att inte hänga sig åt oförnuftigt bedjande; och jag kommer inte vända mig till någon annan än Allah; därför bör ni följa mig (4)

Oh Parbati, Mahamat kommer lära ut sin egen lagstiftning till alla arter, genom att upphäva alla sätt att be på och alla föregående lagar; och han kommer försöka få alla nationer att följa honom. Efterhand kommer otaliga människor att följa hans religion, och många av dem kommer nå till Gud. Såsom människorna använder sig av vår Sakh kalender, så kommer folk fram till Kaljug (sista tiden) använda sig av Mahamats kalander. (5)

Oh Parbati, efter honom (efter Muhammeds sons död) kommer den Allsmäktige som inte har någon lik Honom, ge en dotter till Mahamat(6) som kommer vara bättre än 1000 söner och hon kommer vara mycket vacker och vara oöverträfflig, och perfekt i sin tillbedjan av Gud.

Aldrig skall hon säga ett felaktigt ord, och hon kommer vara skyddad från varje synd, stor som liten; och genom sin far kommer hon komma närmare Gud. Den Allsmäktige (Gud) kommer ge henne två söner (7), båda kommer vara vackra och älskade av Gud, starka och kommer ha kunskap från Allah, modiga, och utan nån jämnbördig gällande de goda dåden. Den Allsmäktige kommer inte skapa någon, efter dem, ingen människa, som har sådan perfektion när det gäller dolda och uppenbara dygder.

Dessa två söner till Mahamat kommer vara hans efterträdare; och de kommer ha otaliga barn; och de kommer attrahera människor till Mahamats religion, dag för dag genom sina sanna argument; och de kommer förgylla Mahamats religion. Och Mahamat kommer älska dem mera än någon annan ibland hans folk, även mera än sin egen dotter. Dessa två söner kommer vara perfekta i Mahamats religion; de kommer inte göra något alls för sin egen skull, och alla deras uttalanden och dåd kommer vara för att behaga den Allsmäktige.

Oh Parbati, några år efter Mahamats död, kommer en ond man att orättvist mörda dessa två barnbarn till Mahamat utan någon grund; bara för sin världsliga girighets skull; och hela världen kommer vara utan huvud på grund av deras död. Deras mördare kommer vara Maliksh (ateister), förbannade i båda två världar; de kommer inte ha någon kärlek för Mahamat och kommer aldrig få någon räddning från Nark (Helvetet).

Men för syns skull kommer de stanna kvar i Mahamats religion, och efterhand kommer andra att följa dem, och envist kommer de göra många handlingar som går emot Mahamats tro och den tro hans söner följer. Enbart ett fåtal kommer stanna kvar på Mahamats väg. Majoriteten kommer följa den väg som tillhör dem som mördade Mahamats söner; men för synes skull kommer bli kallade Mahamats följare; och på de slutliga dagarna av Kaljug (sista eran innan Domedagen) kommer det finnas många hycklare och det kommer leda till stort kaos över hela världen.

Efter detta förklarar Mahadevji Imam Mehdis (a.s) kommande; Domedagen och inträdet av Fatima (a.s) in i Paradiset med hennes anhängare.

Kalki Puran

I många heliga Hindu skrifter, nämns att 10 Avatarer ska komma. Hittills har har 9 avatarer kommit och den tionde väntar Hinduerna på. Namnet som sägs tillhöra den tionde Avataren är ”Kalki Avataren” (Kalki Profeten). Beskrivningen och symptomen, som återfinns i böckerna överensstämmer exakt med Muhammed al Mustafa (saw). Kalki Puran är en av de heliga böckerna hos Hinduerna, det står i den boken skrivet att anledningen till varför Profeten (saw) kommer vara känd som Kalki Avataren är för att han kommer ta bort Kalki (rost och mörker) från folks hjärtan och kommer bestå även med alla de onda människornas knep, mot honom. Det står även att människorna i denna gemenskap kommer tillbe Gud.

Kalki Pappans fars namn är ”Vishnuais”, en kombination av två ord, Vishnu (Gud) och Ais (Tjänare): Tillsammans blir det ”Guds tjänare”. Detta är betydelsen av namnet Abdullah, Muhammed al Mustafas fars namn. Kalki Profetens mors namn är Somti, som betyder den pålitliga. Profeten Muhammeds (saw) mors namn var Amina, som betyder just Påltilig.

Vidare står det skrivet att Kalki Profeten kommer ha 3 bröder, vid namn: Kavi, Samati och Parak.

1) Kavi betyder den vise och är samma betydelse som Aqeel.
2) Samat betyder kunskap och det är samma betydelse som Jaafar.
3) Parak betyder den som har en hög position, det är samma betydelse som namnet Ali har.

Aqeel, Jaafar och Ali var de tre kusinerna till Profeten Muhammed (saw). Han växte upp med dem som fosterbarn till deras far AbuTalib.

Födelseplatsen för Kalki Profeten är nämnt som Shambhal Nagari – ett namn som getts till Hijaz i Arabien. Shambhal betyder Sand och Shambhal Nagri betyder sand landet eller öknen och som passer in perfekt på den Arabiska halvön. Gällande Kalki Profeten så står det skrivet att han kommer utföra sin bön i en grotta. Det är välkänt att Profeten Muhammed (saw) fick sin första uppenbarelse i en grotta på berget Hira – en ökenkulle och hans favorit plats för avskildhet i närheten av Mecka.

Vidare står det i Kalki Puran att han kommer få utbildning genom Prash Ram, som betyder Guds Själ. Det är välkänt av alla muslimer att det var ängeln Gabriel som kom med den första uppenbarelsen till Muhammed (saw) i grottan på berget Hira. Gabriel är även kallad Ar ruh al Amin (Den pålitliga själen) i Islam. Vidare läser man i Kalki Profeten, att han kommer gifta sig med den rika dottern till kungen över Shambhal Deep, och Muhammed (saw) gifte sig med den rikaste kvinnan bland araberna, Khadija. Det står även att Kalki Profeten kommer migrera till kullarna norråt. På allahs befallning migrerade Profeten (saw) till Medina från sin hemstad Mecka, och Medina låg norråt.

Från Kalki Avataren

Pandit Vedaprakash Upadhhai, en bengalisk Brahmin (religiös präst i Hinduismen) publicerade en bok som hette Kalki Avataren, i den kommer han till slutsatsen att beskrivningen av den ”väntade” ledaren och ledsagaren Kalki Avataren stämmer enbart in på Profeten Muhammed (saw) från Arabien. Hans syn bekräftades av 8 andra kända Pandits (Religiös lärd som är kunnig i Sanskritspråket och som bemästrat de fya Vediska skrifterna).

Han nämner Puran (gamla hinduistiska religiösa texter) och ger sin förklaring av dem, jag tar upp delar av beskrivningen här:

1. Kalki Avataren kommer vara den sista budbäraren Gud skickar och kommer för att ledsaga hela världen.
2. Han kommer födas på en ö (Arabien är omgiven på tre sidor av vatten).
3. Hans fars namn är Vishnubhagat. (Vishnu = Gud, Bhagat = tjänare/slav, Vishnubagat = Slav till Gud, Abdullah)
4. Hans mors namn är Sumaani (Sumaani = Fred/Påltilig = Aminah)
5. Hans basföda var daddlar och oliver (stämmer exakt).
6. Han kommer vara den mest pålitliga och ärliga personen. (as Sadiq al Amin = Profetens välkända attribut)
7. Han kommer födas i en välkänd och hedrad klan (Quraysh och särskilt dess subklan Bani Hashim var de mest kända och mest hedrade stam och klan i Arabien).
8. Gud kommer utbilda honom genom Sin budbärare i grottan. (Första uppenbarelsen kom till honom i grottan genom Gabriel)

9. Gud kommer ge honom en mycket snabb häst att resa med över hela världen och de sju himlarna. (Detta syftar på al Buraq och Al Miraj)

10. Han kommer vara en excellent ryttare och krigare. (Behöver man ens kommentera detta)

Gamla och Nya Testamentet

Nu kan jag ta upp de judiska och kristna skrifterna. Innan jag tar upp profetiorna från Bibeln, måste en sak göras klart. Det är vanligt hos kristna och judar att man översätter namnen. Så när de fann namnet Muhammed, så översatte de det till den prisade, den älskade eller liknande ord. Detta beteende har hjälpt dem att dölja sanningen från världen, då folket som läser översättningarna aldrig kan få reda på att översättningarna handlar om en viss person. När detta beteende då följs av andra, då skulle översättningen av namnet Livingsstone (känd engelsk utforskare på 1800 talet) vara sten som är vid liv. Då kommer han komam till slutsatsen att sten var vid liv på 1800 talet och att en av dessa stenar kom till Afrika och hade rest till avlägsna ställen som Tanzania.

Lägg till de vanliga ändringarna och du inser vad som hänt genom tiderna.

Första Moseboken – Genesis

Jag kommer använda mig av King James bibeln i detta kapitel.

Genesis: 17:20, Men också ifråga om Ismael har jag hört din bön. Jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han skall bli fader till tolv hövdingar, och jag skall göra honom till ett stort folk.

Bönen som omtalas i denna mening förtydligas i Koranen på många platser och lyder så här:

[2:127] Och när Abraham och Ismael lade grunden till Helgedomen [bad de:] ”Herre! Tag nådigt emot vår [möda]! Du är den som hör allt, vet allt.
[2:128] Herre! Gör att vi underkastar oss Din vilja och gör våra efterkommande till ett samfund av [människor] som underkastar sig Din vilja. Lär oss att förrätta vår andakt och tag emot vår ånger; Du är Den som går den ångerfulle till mötes, den Barmhärtige!
[2:129] Herre! Låt ett sändebud uppstå bland dem, [en man] ur deras mitt – som framför till dem Dina budskap och undervisar dem i Skriften och i [profeternas] visdom och som renar dem [från avgudadyrkans synd]. Du är den Allsmäktige, den Allvise.”

5 Moseboken – Deuteronomy

Gud lovade Profeten Moses (a.s)

5 Mosebok 18:15

En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är dig lik, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag bjuder honom.…

 

18:18-19

En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är dig lik, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag bjuder honom. 19Och om någon icke lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, så skall jag själv utkräva det av honom.…

De kristna försöker antyda att det här handlar om Isa (a.s) men det passar inte in på någon annan än Muhammed (saw) för att:

1. Den omtalade Profeten skulle komma från Israels brödrafolk. Alla profeter som skulle komma från Bani Israel blir då automatiskt exkluderade. Vi vet att Isa (a.s) var från Bani Israel, medan Profeten Muhammed (saw) var från Bani Ismael som var just Bani Israels bödrafolk.

2. Profeten skulle vara lik Moses (a.s) och Moses (a.s) var tvungen att kriga, såsom Muhammed (saw) var tvungen att kriga men Isa (a.s) behövde aldrig delta i krig.

3. Profeten Moses (a.s) hade en bror (Aaron) som skulle efterträda honom. Isa (a.s) hade ingen sådan bror, medan Muhammed (saw) hade Ali ibn Abi Talib (a.s) som han sa till: Du är för mig som Aaron var till Moses, förutom att det inte skall komma någon profet efter mig.

4. Moses (a.s) lämnade det religiösa styret till Aarons barn. Profeten Isa (a.s) hade ingen sådan efterträdare och Muhammed (saw) efterlämnade styret till Ali och dennes barn, Hassan och Hussain (a.s).

5. … och jag kommer lägga mina ord i hans mun; och han kommer tilltala dem på det viset som jag befallit honom att göra. Även detta gäller enbart Muhammed (saw) för att Isa (a.s) inte krävde det här för sig själv, såsom Allah sade i Koranen om Muhammed (saw).

[53:3] Och han talar inte av egen drift –

6. Profeten Isa (a.s) hävdade aldrig att han var den utlovade Profeten (saw) medan Allah nämner just Muhammed och jämför honom med Moses (a.s).

[73:15] VI HAR sänt ett sändebud till er, som skall vittna mot er, liksom Vi sände ett sändebud till Farao.

7. Profeten Isa (a.s) sa aldrig att han var lik Moses (a.s) medan Profeten Muhammed (saw) sade till Ali (a.s) Du är till mig som Aaron var till Moses men efter mig kommer inga fler profeter.

8. Isa (a.s) själv sa att profeten som kommer efter honom kommer fullborda profetiorna, läs Johannes ord från bibeln:
Johannes 16:13

Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.

Andra Profetior

A) 5 Moseboken – Deuteronomy
Deuternomy 33:2

 

han sade: »HERREN kom från Sinai, och från Seir gick hans sken upp för dem; man kom fram i glans från berget Paran, ut ur hopen av mångtusen heliga; på hans högra sida brann i eld en lag för dem. Ja, han vårdar sig om folken; folkets heliga äro alla under din hand. De ligga vid din fot, de hämta upp av dina ord.…

Den profet som kom från Sinai var Profeten Moses (a.s); som kom från berget Seir (ett berg i Palestina) är profeten Isa (a.s). Dock vem är den Profet som sken fram från berget Paran? Paran är namnet på ett berg i Mecka. Den profet som sken fram därifrån är ingen annan än Profeten Muhammed (saw).

B) Isaiah

Sjung för din Herre en ny sång, och hans uppskattning från jordens ände… (42:10)

Vi påtalade att man översatte namn och det gör denna profetia otydlig och utan betydelse. I en armensk översättning från 1666 och publicerat 1733, har det översatts följande:

De sjunger för Herren en ny sång; och Hans kungadöme efter honom; och hans namn är Ahmad. (Namnet Ahmad har översatts till att betyda hans uppskattning/beröm)

En ny sång i denna profetia betyder en ny lagstiftning från Gud, som passar in på den heliga Profeten (saw) men det stämmer inte alls in på Isa (a.s).

C) Habakkuk

Profeten Habakkuk vision säger:

3:3-6)

3)Gud kommer från Teman, den helige från berget Paran. Sela. Hans majestät övertäcker himmelen, och av hans lov är jorden full. 4)Då uppstår en glans såsom av solljus, strålar gå ut ifrån honom, och han höljer i dem sin makt
5)Framför honom går pest, och feberglöd följer i hans spår. 6)Han träder fram — därmed kommer han jorden att darra; en blick — och han kommer folken att bäva. De uråldriga bergen splittras, de eviga höjderna sjunka ned. Han vandrar de vägar han fordom gick.

Allamah Fakhrul-Islam Muhammad Sadiq (en före detta kristen präst) har förklarat fler än 30 profetior från gamla testamentet. Jag har dock bara tagit upp ett fåtal av dessa.

Det nya testamentet.

A) Den där Profeten

 

19)Och detta är vad Johannes vittnade, när judarna hade sänt till honom präster och leviter från Jerusalem för att fråga honom vem han var. 20)Han svarade öppet och förnekade icke; han sade öppet: »Jag är icke Messias.» 21)Åter frågade de honom: »Vad är du då? Är du Elias?» Han svarade: »Det är jag icke.» — »Är du Profeten?» Han svarade: »Nej.»

Johannes 1:19-21

Det här visar att just innan Isa (a.s) dök upp, så väntade judarna på tre profeter, Kristus, Elias och Den där Profeten. Då Johannes Döparen sa han var inte någon av dessa tre, då:

25)Och de frågade honom och sade till honom: »Varför döper du då, om du icke är Messias, ej heller Elias, ej heller Profeten?»

Det visar även att Den där Profeten hade en så hög status, att hans namn inte uttalades och man använder Profet med versalen P. Hans uppdykande var så klart, att man enbart behövde säga Den där Profeten för att folk skulle veta vem det handlade om.

(B)Tröstaren

Profeten Isa (a.s) lär ha sagt till sina 12 lärjungar:

Johannes 16:7-14

7)Dock säger jag eder sanningen: Det är nyttigt för eder att jag går bort, ty om jag icke ginge bort, så komme icke Hjälparen till eder; men då jag nu går bort, skall jag sända honom till eder. 8)Och när han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom: 9)i fråga om synd, ty de tro icke på mig; 10)i fråga om rättfärdighet, ty jag går till Fadern, och I sen mig icke mer; 11)i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd.

12)Jag hade ännu mycket att säga eder, men I kunnen icke nu bära det. 13)Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder vad komma skall. 14)Han skall förhärliga mig, ty av mitt skall han taga och skall förkunna det för eder.

Liknande referenser hittar man i Johannes 14:26 och 15:26

Man behöver inte vara ett geni för att se hur dessa profetior i Kristendomen, passar perfekt in på Muhammed (saw).

Det är därför Koranen 2:146 säger:

[2:146] De till vilka Vi [tidigare] skänkte uppenbarelsen vet detta lika noga som de känner sina barn, men det finns några bland dem som mot bättre vetande döljer sanningen.

[7:157] som följer Sändebudet, den olärde Profeten, som de kan finna omnämnd i sina egna [Skrifter], i Tora och i Evangeliet….

[2:89] När de får ta emot en [ny] uppenbarelse från Gud som bekräftar de [sanningar] som [redan] är i deras hand – förr brukade de be om seger över dem som förnekade tron – när de [nu] får höra det som är dem välbekant, avvisar de detta. Men Guds fördömelse skall drabba dessa förnekare.

Zaraostras skrifterna

I Zaraostras skrifterna, som är Zend Avesta och Dasatir, så hittar vi även där referenser till Profeten (saw).
I A.H. Vidyarthi’s bok, Muhammad in Parsi, Hindu and Buddhist Scriptures, hittar vi följande:

Zend Avesta: Gud tilltalade Zaraostras med följande begrepp: De med mest makt bland följeslagarna till muslimerna, oh Zaraostras, är de bland män med primitiva lagar, eller Soeshyant (de som ej är födda än) som ska återställa världen.

(Farvardin Yasht, XIII:17).

Dasatir:

Det är samlingen av 15 psalmer där Sasan den förstes psalm talar om en profetia om den heliga profeten i Islam med mycket klara ordval. Mulla Pheroze publicerade denna version av Dasatir med hjälp av andra lärda bland Zaroastras prästerskap under Nasirudin Shah Qachars era, som härskade över Persien. Original texten är på Pahlavi språket; men varje mening åtföljs av dess persiska översättning som uppenbarligen gjordes av Mulla Pheroze med hjälp av hans präster.

I korthet talar profetian om att Zaraostras anhängare, kommer överge sin religion och kommer bli utsvävande:

När de börjar begå sådana handlingar, kommer en man från Araberna dyka upp, vars följare kommer kröna, tronen, kungadömet och religionen kommer överges, och arroganta personer kommer underkuvas. Istället för huset av idolbilder och eldtemplet kommer de titta mot Huset där Abraham byggde utan idolbilder och de kommer göra det till sin Qibla (dit man ber).

Sedan kommer de vara en barmhärtighet för världen. De kommer erövra platserna där eld teplen befinner sig och underkuva Madain, Tuz, Balkh och de heliga platserna som tillhör Zaraostras och deras grannområden. Deras Profet kommer vara en vältalig man och hans budskap kommer vara välordnad.

1. Den Arabiska halvön är omgiven av vatten på 3 sidor.
2. Kant Bunjh’ betyder Guds Tjänare, på arabiska blir det då Abdullah. Abdullah var Profeten Muhammeds (saw) fars namn.
3. Sank Rakhiya betyder Fredlig, som på Arabiska blir till Amina, Muhammeds (saw) mors namn.
4. Jämför det med ayan i Koranen:

Säg [till dem]: ”Jag har bara blivit befalld att tillbe Gud och att inte sätta någon vid Hans sida. Jag uppmanar [människorna att dyrka] Honom och till Honom skall jag [till sist] återvända.” (13:36)

5. Hijra tideräkningen
6. Fatimah, ledaren för kvinnorna i Paradiset.
7. Imam Hasan (a.s.) och Imam Husain (a.s.).

2 kommentarer

  1. Sillen 13 maj 2014

    Habbakuk upp i rxven är väl vad du önskar Bajslool.
    Åk hem till Irak ditt kolonistmongo!

  2. Bahlool 13 maj 2014

    Heheh lever du än ditt troll. Trodde du hade dött var ju rätt länge sen 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *