Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Könsoperationer i Islam

Könsoperation i Islam

Könsoperationer i Islam är omdiskuterade, särskilt av sunnis som hånar de shiter som utfärdat religiösa dekret, som tillåter det. Här ska jag försöka belysa grunderna för dessa dekret och vilket problem de kom till för att lösa.

Det finns människor som hävdar att de är fångade i en kropp, som inte är deras, de menar att de har ett visst kön, men de känner sig som någon som tillhör ett annat kön. Dessa personer, brukar kallas för transsexuella, de känner av att de har ett visst kön, men att de biologiskt är skapade med ett att tillhöra ett annat kön.

Den sexomvandlingen vi talar om har två tillvägagångasätt: 1. Man använder sig av hormonbehandling och 2. Sexoperation, där man opererar personen. I USA menar man att 1 av 30 000 män och 1 av 100 000 kvinnor bestämde sig att de vill byta könet. Den kristna katolska kyrkan är emot det och har utfärdat förbud mot att operera sig, de menar att en persons sex inte ändras i Kyrkans ögon, även om man man genomgått en operation. Så därmed är operationen omoralisk.  En annan grupp är Hermafroditerna, som är personer med två kön. Det är alltså människor som föds med två kön i sina kroppar. Biologiskt bestäms ens sex av 5 karaktärsdrag, dessa ser man vid födseln. Den som har alla dessa drag med ett visst kön, då räknas man till det könet. Har de inte detta så klassas de som intersexuella. Dessa 5 karaktärsdrag är: antalet och typen av sex kromosomerna, typen av könskörtel, sex hormonerna, det yttre könet och de anatomiska inre fortplantningsorganen.

I Islamisk rättskipning finns det två begrepp som används för Hermafroditerna. Ett begrepp berör Hermafroditerna vars kön inte kan bestämmas, det betyder att personens kön är lika mycket kvinnlig som manlig. I detta fallet kan en operation utföras och föräldrarna kan välja könet på patienten. Det andra begreppet handlar om dem som inte är biologiskt ett visst kön, men att majoriteten av personens biologiska drag är kvinnliga eller manliga. I detta fallet om det krävs en operation, då utförs det för att fullborda det kön som är dominant.

Metoden för att bestämma en Hermafrodits kön, som omnämns av shiitiska jurister, med hjälp av traditionerna (hadither) är att vilket kön än individen urinerar med, så bestämmer det könet på personen. Så ifall Hermafroditen urinerar från det manliga könet, då anser man att personen är man och kan gifta sig med en kvinna. Dilemmat som de lärda står inför är vad händer efter att könet bestäms med hjälp av en operation och hur ska man tillåta att läkare ser könet, det är något som juristen måste bedöma och ta hänsyn till.

3462_news

I boken Islamic Rulings; Medical Issues, frågades Sayyid Khameini fler frågor rörande detta problem och Sayyid Khameini besvarade frågorna kort och där fick man svar på de två problemen. Han gav det generella för operationen men även använde frasen ”i och av sig självt”, som betyder att det inte skall ske någon synd under proceduren. Att blotta sina privata delar är en synd och måste därför undvikas. Men om det finns ett sätt eller om man i framtiden utvecklar en metod för att ens privata delar inte blottas, så skulle det innebära att det inte finns några problem för att utföra det. Gällande vilket kön man får, så anser Islam att om man utför en sådan operation, då ändrar man även kön. Så ifall en man blev kvinna, då följer lagarna rörande kvinnor denna person.

Sayyid Sistanis persiska hemsida hittar man frågor om detta.

Vilka regler gäller när en man blir kvinna eller en kvinna blir man? Om de kan göra en operation och byta kön, skulle mannen då följa regler som rör kvinnorna? Om det är möjligt att göra en sådan operation, då ja, om man kan utesluta en synd. Om det lyckas så gäller det nya könets regler. Finns det problem med att man byter kön? Svar: Eftersom det innebär att man måste titta på personens könsorgan utan att det är ett nödfall, då är det ej tillåtet. Så även Sayyid Sistani svarar på båda två frågor, först ger han en generell tillåtelse, såsom Sayyid Khameini och sedan en klausul ”ifall det inte innebär en synd”. I andra svaret så klargör han klart och tydligt att det framtvingar synd, att exponera sina privata delar och därmed måste det undvikas. Dock som tidigare, ger det utrymme för att framtida utvecklingar kan leda till förbättringar av operationsmetoderna. Även här gäller att efter operationen så gäller det nya könets regler.

Därför är den islamiska positionen att i och för sig, är det här inget problem att byta kön. Men när man gör detta, så måste personen avhålla sig från alla förbjudna handlingar. Ifall man syndar och då exponerar sina privata delar pga operationen och sedan lyckas byta kön, då gäller det nya könets regler för individen. Synden med att visa sina privata delar kan kanske mildras om det går att bevisa att man gjorde denna operation pga ett nödfall. Och Allah vet bäst

Källa

2 kommentarer

  1. Maya 19 maj 2014

    Det blev lite rörigt för min del …

    Är det okej för personer som känner att de föddes i fel kön att korrigera det med hjälp av operation om läkaren kan genomföra ingreppet utan att titta på könsorganet? Förtydliga gärna.

  2. Bahlool 20 maj 2014

    Som jag förstod det så är det tillåtet om läkaren är tex kvinna och opererar en kvinna och undviker att se på själva könet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *