Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ibn Taymiyyah förklarar att ingen sunni tar kunskap från Ali a.s

Så pass är Ibn Taymiyyas hat för Imam Ali a.s och Ahlul Bayt a.s, när han klargör, att ingen sunni Imam, tar kunskaper från Imam Ali a.s.

Detta är en fin hadith eller uttalande av Ibn Taymiyya, wahabiternas första höns, som började med snacket om kafir hit och kafir dit. Denna galning, bråkade med alla och knäcktes ordentligt av vår store lärd Allama al Hilli, som sa om honom att han var rent ut sagt, en idiot

The infamous Ibn Taymiyya said, in trying to refute Ibn Mutahhir al-Hilli:
ليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إلى علي في فقهه
”There is not amongst the Four Imams (i.e. Abu Hanifa, Ibn Hanbal, Malik, Shafi`i), nor other than them from the Imams of the jurists, one who returns to `Ali (bin Abi Talib [a]) in Fiqh!”

Det finns ingen bland de fyra imamerna (Abu Hanifa, Ibn Hanbal, Malik och Shafii) inte heller bland andra av de juridikkunniga Imamerna, någon som går tillbaka till Ali Ibn Abi Talib när det gäller Fiqh (islamisk lagstiftning)

 

I detta uttalande hävdar och förklarar han klart och tydligt att INGEN sunni imam, har tagit NÅGOT SOM HELST från Imam Ali a.s. Så han förklarar i detalj att Imam Ali a.s inte har någon so helst påverkan, inflytande eller på något annat sätt, varit till betydelse för sunni islam. Om vi utgår ifrån att Sunni islams hadither om Hadith al Kisa, Hadith al Manzila och haditherna om thaqlyan, de två tyngnderna stämmer, då betyder det ju klart och tydligt att något är mysko här? För följer vi dessa hadither, så säger de klart, att vi ska följa Ali, vi ska lyssna på Ali vi ska hörsamma Ali

Så när han hävdar detta, så blir det ett problem i vår logik här, för det här innebär att finns bara en grupp som följer Imamen a.s och det är vi, shiiterna. Följ Koranen och ahlul Bayt och dessa två kommer aldrig skiljas, hadith al thaqlayn. Vidare har vi Alis egna ord, att det inte finns en vers i Koranen han inte känner till när den kom och vad den handlar om. Sen har vi Alis egna ord, när han säger, fråga mig, innan ni mister mig..INGEN i historien har vågat säga nåt sånt. Så mkt kunskaper hade han. Och vägrar man ha något med Ali att göra och vägrar man ta till sig av Alis kunskaper, ja då är det ju inte så förvånansvärt att man gått vilse…

Jag är kunskapens stad och ALI ÄR DESS PORT..så den kunskap Profeten saw hade, den kan bara komma genom Ali, och detta är en sunni/shia hadith och ändå erkänner Ibn Taymiyya att ingen sunni tar till sig av porten och av portens kunskaper. Så om man inte tar till sig av de kunskaper Ali besitter, vart kommer kunskaperna ifrån då? För det är klarlagt att Alis kunskaper är de som Profeten saw besitter, och om man vägrar erkänna att man har tagit till sig av dessa, för att man inte vill kännas vid Ali, som Ibn Taymiyya ju hävdar, måste vi fråga oss, vem ligger till grund för kunskaperna hos de sunnitiska lärda?

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *