Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Bönen

Kerbala:

Pilarna sköts och genomborrade kropparna på dem som stod som väktare för de bedjande. Yazids här, hade ingen religion. Imam Hussain a.s fortsatte leda bönen, hans sista bön. Snart skulle han få se söner, bröder och vänner mördas på slagfältet, deras huvuden skulle paraderas genom städerna och deras kroppar skulle snart känna av hästarnas hovar.
ISIS började inte att hugga av huvuden och lemlästa. Khaled bin Walid den ”store” krigaren och ”sahaba” hade börjat dessa sjuka handlingar, nu var det Hussains (a.s) heliga huvud som fördes från stad till stad.

Siffin:
Slagfältet var fyllt av döda kroppar, tusentals stod på Alis (a.s) sida mot den förbannade Muawiya, hans son skulle snart slå mot Hussains (a.s) heliga huvud, men först skulle hans far, Muawiya, bekämpa islam genom att lura massorna, att han var deras rättmätige kalif. Ändå såg man Ali (a.s) hela tiden under de hårda striderna, titta upp mot himlen. Ibn Abbas frågade honom varför han gjorde så? Svaret var han skulle se om det var bön snart…BÖN?? Skrek Ibn Abbas? Hur kan du tänka på bön nu när det är hårda strider?

Om vi inte slåss för bönen, vad gör vi annars här? Vårt krig, vår kamp, våra liv, offras för bönen…

 

Imam Ali a.s blev huggen i huvudet, just när han var böjd i bönen..Profeten saw, kunde knappt andas, kunde knappt stå, ändå bad han folk hjälpa honom till bönen..ser du bilder och klipp på Imam Khomeini och Sayyid Fadhallah så ser du att de var döende, nära döden och de ställde sig upp och bad…Imam Musa ibn Jaafar a.s var fängslad, då gick han ner i bön och tackade Gud för att han nu ÄNTLIGEN KUNDE ha tid för att be utan att störas för han var i ett fängelse och helt själv med sin skapare.

 

Svårt att be?

Mina tankar:

1. Vi vet att Shaitan inte vill vi ska be, för han försöker med alla medel, att få oss att göra annat, ”roligare” saker.

2. Allah har ett avtal med oss, Jag ger dig saker, testar dig, älskar dig, förlåter dig, men du skall TILLBE MIG. Det hör till att man ska be, fasta, det är vår del av avtalet. Som i skolan, du får bra betyg för att du gör dina läxor och dina prov, gör du inte dem misslyckas du, bättre jobb för bättre studier, sämre jobb för sämre studier. Med tanke på Islam, så tror jag att det är att du får bättre nästa liv om du håller dig till din del av avtalet, och du får sämre liv i nästa liv, om du bryter din del av avtalet.

3. Vi har 24 h per dag. Allah säger gör ditt njut av ditt liv, jobbet, studierna, fikapauserna, filmerna, serierna, men drygt 25 minuter om dagen, behöver jag din uppmärksamhet, där du säger vissa saker men samtidigt så kommer du i kontakt med mig. Om vi betänker, hur ofta vi ber och hur ofta vi umgås med folk och hur ofta vi talar med andra hur ofta vi är själva, ja även hur ofta vi äter, hur länge det varar, hur ofta vi träffar andra, hur ofta vi lyssnar på musik läser böcker, ser serier, hur mkt tid vi lägger på så många andra saker, är det då mycket att lägga 25 minuter om dagen på Allah?

4. Vi tror på Gud, vi tror på Ahlul Bayt a.s, vi tror på Koranen, vi tror på nästa liv, vi tror och tror och tror..men vi tycker vi kan inte be till vår skapare? Det sägs att bönen avhåller från synder. Hur ska vi hålla oss från synder, om vi inte ber? Det första du frågas om i graven, den trånga och hemska graven är bönen, hur kan du frågas ut om något du inte gjort? Hur kan jag förvänta mig att Allah ska visa mig barmhärtighet, när jag inte ens uppfyller en så enkel sak, som några minuters bön om dagen?

 

pray“Indeed, prayer prohibits immorality and wrongdoing,”

Sannerligen avhåller bönen från omoral och synder

Koranen Al Ankabut 29:45


Den heliga Profeten (saw) sade:

Den som anser bönen vara obetydlig och banal är inte från mig. Vid Allah! Han skall aldrig komma nära mig vid sjön al Kauthar.


Holy Prophet (sawa) said,


“One who considers the prayers to be insignificant and trivial is not from me. By Allah! He shall never come close to me at the pool of Kauthar.”


[Biharul Anwar, Volume 82, Page 224]


Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade:

Vår förbön skall aldrig nå den som anser sina böner vara oviktiga eller betydelselösa


Imam Ja’far al Sadiq (as) said,
”Our intercession shall never reach one who considers his prayers to be inconsequential and unimportant.”


[Biharul Anwar, Volume 82, Page 227]


Den heliga Profeten (saw) sade:

Förstör inte era böner, för sannerligen den som förstör sina böner, kommer att återupplivas i Qaruns, Hamans och Faraos sällskap.


The Holy Prophet (sawa) said,


“Do not destroy your prayers for verily one who destroys his prayers shall be resurrected in the company of Qarun, Haman and Fir`awn.” 

[Biharul Anwar, Volume 82, Page 202]


Den heliga Profeten (saw):

Ifall en person ger upp sin bön så att han inte önskar dess belöningar eller fruktar straffet för det, då bryr jag mig inte om denna person dör som en jude, kristen eller zaraostra.


The Holy Prophet (sawa),


“If a person abandons his prayer such that he neither desires its rewards nor fears its chastisement, for such a person I do not care if he dies a Jew, a Christian or a Magian.”


[Biharul Anwar, Volume 82, Page 202]


Den heliga Profeten (saw) sade:

Namnet på den som försakar sin bön uppsåtligen, är skrivet på porten till Helvetet från vart han (till slut) kommer gå in i.


The Holy Prophet (sawa) says,


“The name of one who forsakes his prayer intentionally is written upon The door of Hell from which he shall (eventually) enter.”


[Kanzul `Ummal, Volume 7, Tradition 19090]


Det skall gå dem illa som ber utan att deras hjärtan deltar i bönen


“So woe to the praying ones, who are unmindful of their prayers.”


Koranen Suratul Ma’un, ayah 4 och 5

Imam Sadiq(A) sade:

”Bönen är den mest uppskattade gärningen hos den Uppsatta Guden och är profeternas(A) sista rekommendation.”

[Al-Kafi, vol. 3, s. 264]

الإمام الصادق (ع): لو كان على باب أحدكم نهر فاغتسل منه كل يوم خمس مرات هل كان يبقى على جسده من الدرن شيء ؟ إنما مثل الصلاة مثل النهر الذي ينقي، كلما صلى صلاة كان كفارة لذنوبه إلا ذنب أخرجه من الإيمان مقيم عليه .

Imam Sadiq(A) sade:

”Om det finns en rinnande vattenkälla i huset bland någon av er, ur vilken denne brukar tvätta sig själv i, fem gånger per dag, kommer det finnas något orent på dennes kropp? Sannerligen är likheten med bönen densamma som den rinnande källan. Den som genomför sina dagliga böner sköljer bort sina synder därav, förutom de synder som leder denne bort från tron.”

Imam al-Sadiq (AS) said,

‘If there was to be a river outside one’s house into which he bathed five times a day, would there remain any dirt on his body? Similarly the prayer is the river which purifies [one’s soul] – every time one performs a prayer it acts as atonement for one’s sins, except for that sin which takes him and keeps away from his faith.’

[Bihar al-Anwar, v. 82, p. 236, no. 66]


 

Fatimah Zahra(AS) sade:

”Gud har låtit bönen vara obligatorisk för att förhindra er från arrogans och stolthet.”

[Ellal al-sharaye, vol. 1, s. 236]


 

Imam Sadiq(A) sade:

”Den första frågan människan förhörs på, under domedagen är bönen.”

[Wasael al-Shia, vol. 2, s. 22]


 

Profeten(sawa) sade:

”Den som inte ber (inte gör salat) utan anledning, ingen av hans gärningar accepteras.”

[Mostadrak, vol. 1, s. 175]


 

Imam Baqir(AS) sade:

”Bönen är religionens grund och pelare.”

[Wasael al-Shia, vol. 2, s. 17]


 

Profeten(sawa) sade:

“Bönen är de troendes ljus.”

[Mawa’ez ’adadiyeh, s. 18]


 Den Heliga Profeten(sawa) sade:

”Be varje bön som om det vore din sista bön.”

[Bihar al-Anwar, vol. 69, s. 408]


Profeten (sawa) sade:

”Min glädje ligger i bönen.”

[Furu’ al Kafi, vol. 5, s. 321]


 

Allah swt säger i koranen

”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider”


(Koranen, 4:103)


”Och de som är noggranna med att förrätta sina Böner, dessa är arvtagarna, som kommer att ärna paradiset. De kommer att förbli däri för alltid”


(Koranen, Al-mu’minun : 9-11)


 

”Sök med tålamod (Guds) hjälp i bönen! Det är förvisso en svår (väg) utom för de ödmjuka”


(Koranen 2:45 )


Imam Ali (AS) förmedlade:

Profeten (saw) satte aldrig något före sin bön, vare sig hans middag eller något annat. När det blev tid för bön, så var det som om han inte kände till någon, varje sig familj eller nära vänner.
The Prophet (SAWA) never put anything before his prayer, neither his dinner nor anything else. When the time for prayer would set in, it was as if he knew neither family nor close friend.

[Tanbih al-Khawatir, v. 2, p. 87]


الإمام علي (ع): الصلاة قربان كل تقي.

Imam Ali (AS) said, ‘Prayer is the sacrificial offering of every pious one.’

Imam Ali (a.s) sade: ”Bönen är alla troendes offergåva.” 

[al-Khisal, p. 620, no. 10]


Imam Sadiq (a.s), när han frågades om det bästa och mest älskade dådet i Allahs ögon, svarade: 

”Jag känner inte till något, förutom sann kunskap (om Allah), än denna bön. Ser du inte att den rättskaffne tjänaren, Jesus son till Maria även har sagt;…och Han har föreskrivit mig (att etablera) bönen…

الإمام الصادق (ع) ـ لما سئل عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله‏ ـ: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم قال: «وأوصاني بالصلاة»؟!

Imam al-Sadiq (AS) when asked about the best and most beloved deed to Allah, replied, ‘I do not know anything after true knowledge [of Allah] to be better than this prayer. Do you not see that the righteous servant Jesus son of Mary even said, “…and he has enjoined me to [establish] the prayer…”

[ al-Kafi, v. 3, p. 264, no. 1]


Profeten (saw) sade gällande en som ber även då han begår synder:

Sannerligen så avhåller hans böner honom (från dem) en dag eller annan, och snart kommer han att göra bot. 
The Prophet (SAWA) said with regards to a man who prays in spite of committing sins, ‘Verily his prayer will prevent him [from them] some day or other, and then he will soon repent.’

[Bihar al-Anwar, v. 82, p. 198]


Profeten (saw) sade: Så länge som du ber, (vet då) så knackar du på  den Allsmäktige Kungens port, och Kungens port öppnas för vem som än envist knackar där.
رسول الله‏ (ص): ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملك الجبار، ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له .

17– The Prophet (SAWA) said, ‘As long as you are praying, [know that] verily you are knocking at the door of the Almighty King, and the King’s door opens for whoever knocks persistently thereat.

’[Makarim al-Akhlaq, v. 2, p. 366, no. 2661]

 


Imam al Baqir (a.s) sade: Bönen förstärker uppriktighet och rensar bort högmod.
الإمام الباقر (ع): الصلاة تثبيت للإخلاص وتنزيه عن الكبر .

Imam al-Baqir (AS) said, ‘Prayer reinforces sincerity and eliminates pride.’

[Amali al-Tusi, p. 296, no. 582]


Imam Ali (a.s) sade: Om den bedjande visste något om Allahs upphöjdhet som omfattar honom, så skulle han aldrig resa sitt huvud från bugningen (i bönen).

ـ الإمام علي (ع): لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله‏ ما سره أن يرفع رأسه من سجوده .

Imam Ali (AS) said, ‘If the praying one knew about the Sublimity of Allah covering him, he would never wish to raise his head up from prostration.’

[al-Khisal, no. 632]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *