Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Rafida

Jag är en Rafidi

Shiiterna har kallats för Rafidi, förnekare eller protestanter eller motståndare som en slags nedvärderande öknamn, av många av deras motståndare. Här kommer lite upplysning om hur Imamerna a.s såg på detta öknamn och att de såg det som ett tecken på heder. Våra Imamer a.s såg detta namn som en välsignelse för detta namnet har alltid använts för de sanna följarna av Profeterna.

Även Sunni Imamen al Shaafii skrev:

 “If a Rafidhi is one who loves the family of the Prophet sawa, then I testify before the mankind and Jinns that I am a Rafidhi.”

”Ifall en Rafidhi är en som älskar Profetens (saw) familj, då bekänner jag inför hela mänskligheten och djinn att Jag är en Rafidhi.

 

Källa: Al Barqis al MaHaasin, kapitel om Rafida

Graderingen enligt Sayyid al Khoi i hans bok Mu´jam:

Hadith 1 och 2 – Muwathaq (pålitlig)
Hadith 3 – Mursal
Hadith 4 – Daeef (svag)


Hadeeth #1 = Muwaththaq (Reliable)
Hadeeth #2 = Muwaththaq (Reliable)
Hadeeth #3 = Mursal
Hadeeth #4 = Da`eef

Chapter on RaafiDah
 
عنه عن علي بن أسباط عن عيينة بياع القصب عن أبي عبد الله ع قال و الله لنعم الاسم الذي منحكم الله ما دمتم تأخذون بقولنا و لا تكذبون علينا قال و قال لي أبو عبد الله ع هذا القول إني كنت خبرته أن رجلا قال لي إياك أن تكون رافضيا
Abee `Abd Allaah (عليه السلام) said: ‘By Allaah, Allaah has bestowed this name as a blessing, as long as you take our sayings and do not (attribute) lies upon us.’ Aboo `Abd Allaah (عليه السلام) said to me this statement I told him that a man said to me ‘Beware of being a RaafiDa’
Abu Abdallah (a.s) sade: Vid Allah, Allah har tilldelat detta namn som en välsignelse, så länge ni tar våra ord/befallningar och inte tillskriver oss lögner. Abu Abdallah (a.s) sade till mig att detta uttalande då jag berättade för honom att en man sa, akta dig för Raafida.
Source:
1.     Al-Barqi, Al-MaHaasin, vol. 1, ch. 24, pg. 157, hadeeth # 90
2.     Al-Majlisi, BiHaar Al-Anwaar, vol. 65, ch. 17, pg. 96, hadeeth # 1
 عنه عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي الجارود قال أصم الله أذنيه كما أعمى عينيه إن لم يكن سمع أبا جعفر ع يقول إن فلانا سمانا باسم قال و ما ذاك الاسم قال سمانا الرافضة فقال أبو جعفر ع بيده إلى صدره و أنا من الرافضة و هو مني قالها ثلاثا
May Allaah make deaf his ears as he has blinded his eyes if he did not hear Abaa Ja`far (عليه السلام) say so-and-so called us a name. He said: ’And what is this name?’ He said: ’He calls us RaafiDah.’ So Aboo Ja`far (عليه السلام) put his hand on his chest and said three times: ‘I am from the RaafiDah and he is from me’.
Må Allah göra hans öron döva och förblinda hans ögon om han inte hörde Abu Jaafar (a.s) säga den och den tilltalade oss med ett namn. Han sade och vad är det för namn? Han sade: ”Han kallar oss för Rafida”. Så Abu Jaafar (a.s) satte sin hand på sitt bröst och sade tre gånger: ”Jag är från Rafida och han är från mig”.

Source:
1.     Al-Barqi, Al-MaHaasin, vol. 1, ch. 24, pg. 157, hadeeth # 91
2.     Al-Majlisi, BiHaar Al-Anwaar, vol. 65, ch. 17, pg. 97, hadeeth # 2

 

فقال أبو جعفر ع إن سبعين رجلا من عسكر فرعون رفضوا فرعون فأتوا موسى ع فلم يكن في قوم موسى ع أحد أشد اجتهادا و لا أشد حبا لهارون منهم فسماهم قوم موسى الرافضة فأوحى الله إلى موسى أن ثبت لهم هذا الاسم في التوراة
So Aboo Ja`far said: ‘Verily 70 men from fir`awn’s camp rejected (rafaDoo) fir`awn and came to Moosa (عليه السلام). There was no one from the people of Moosa (عليه السلام) who (showed) diligence and love to Haroon more than them, so the people of Moosa was name RaafiDee, and Allaah revealed to Moosa this name and established them in the Torah”
Så Abu Jafar sade: ”Sannerligen 70 män från Faraos kamp vägrade/satte sig emot Farao och kom till Moses (a.s). Det fanns ingen bland Moses (a.s) folk som visade uthållighet och kärlek för Aaron mera än dem, så Moses folk kallades för Rafida och Allah uppenbarade för Moses (a.s) detta namn och det etablerades i Toran.
Source:
1.     Al-Barqi, Al-MaHaasin, vol. 1, ch. 24, pg. 157, hadeeth # 91
2.     Al-Majlisi, BiHaar Al-Anwaar, vol. 65, ch. 17, pg. 97, hadeeth # 3
وَ ذَلِكَ أَنَّ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ رَفَضُوا فِرْعَوْنَ وَ دَخَلُوا فِي دِينِ مُوسَى فَسَمَّاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى الرَّافِضَةَ وَ أَوْحَى إِلَى مُوسَى أَنْ أَثْبِتْ لَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ
Abee `Abd Allaah (عليه السلام) “And that 70 men from the people of fir`awn reject (rafaDoo) fir`awn and entered in the religion of Moosa (عليه السلام). So Allaah, the Most High, named them Al-RaafiDah, and revealed to Moosa that establishes them in the Torah…”
Abu AbdAllah (a.s): ”Och de 70 män från Faraos folk förkastade (Rafid) Farao och gick med i Moses (a.s) religion. Så Allah den allsmäktige kallade dem för al Rafida och uppenbarade för Moses (a.s) så de etablerades i Toran.
Source:
1.     Al-Furaat, Tafseer Furaat, vol. 1, pg. 377, hadeeth # 506
2.     Al-Majlisi, BiHaar Al-Anwaar, vol. 65, ch. 17, pg. 97, hadeeth # 4
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *