Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Imam al Ridha och mötet med en Rabbin

En judisk Rabbi frågade en gång Imam al Ridha a.s, hur kan du bevisa Muhammeds saw, profetskap? Imam al Ridha a.s svarade:

”Genom Moses son till Imran, Jesus son till Maria och David, Allahs kalif på jorden, alla de vittnar om Profetens profetskap.”

Rabbinen ville ha bevis för Moses vittnesmål.
Imamen a.s svarade:

”Oh Jude! Visste du att Moses sade följande till Israels barn: En Profet kommer kommer från era bröder. Tro på honom och lyd honom.

(Femte Moseboken 18:18)

Visste du att Israels barn inte har några andra bröder än Ismaels barn? Känner du till släktskapets relation mellan Israel och Ismael och relationen som existerade mellan dem ända från Abrahams tid?”

Rabbinen svarade:

” Dessa är Moses ord, jag förnekar inte dem.”
Imam al Ridha a.s svarade:
”har någon annan än Muhammed saw, kommit från brödrerna till Israels barn?” Svaret var nej, ingen men jag vill att du bevisar dess sanningshalt från Toran.

Al Ridha a.s frågade honom:

”Förnekar du att Toran säger detta till dig?: Det kom ett ljus från berget Sinai, ljus sken på oss från berget Saeer och det uppenbarades för oss från berget Paran.”
(Femte Moseboken 33:2)”

Rabbinen sa, jag känner till dessa ord, men jag förstår inte deras innebörd.
Imamen a.s sade, jag ska informera dig om dem. Det som menas att det skall komma ljus från Berget Sinai, är en referens till den allsmäktige Gudens uppenbarelse för Moses a.s på berget Sinai. Och det som menas med att ljuset skiner på oss från berget Saeer är en referens till berget där den allsmäktige Allah skickade uppenbarelsen till Marias son, Jesus.

Jesus befann sig på det berget. Och vad det menas med att det var uppenbarat för oss från berget Paran, så är det en referens till berget som befinner sig en dag från Mecka, såsom du och dina vänner har sagt så sade profeten Isaiah i Toran: ”Jag har sett en vision om en ryttare på en åsna. Han bar en kåpa av ljus. Jag har även sett ryttaren som red på en kamel, som var lika ljus som månen. Vem är ryttaren på åsnan? Vem är ryttare på kamelen?

Rabbinen sade, jag vet inte vilka det syftar på.

Imamen a.s svarade: Ryttaren av åsnan är Jesus a.s och han som red på kamelen var Muhammed saw. Förnekar du att det återfinns i Toran? Rabbinen sa, nej det gör jag inte.

(`Uyoon Akhbar ar-Rida)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *