Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Shia

Min blogg har över 5300 inlägg. Så jag letade efter material att skriva om, och hittade ett 4-5 år gammalt inlägg om något som kan vara av intresse. Det är om Shia, något många frågar om, vad handlar shia om, varför shia. Så det är rätt långt och vill ni kunna förklara någorlunda, så kan det vara av betydelse, men mest är det för er egen skull, så ni kan förstå varför vi valt den väg vi valt, med hat och avsky och bomber som belöning för vår kärlek för Ali och hans heliga ättlingar.

Alla grupper och alla sekter och alla inriktningar i islam, har ”bevis” för sin specifika väg, shiiterna är inte annorlunda där. Alla vi rättfärdigar vi vår existens med hjälp av hadither, Korancitat och logiska resonemang. Jag är väl allt annat än objektiv, men jag har valt min väg utifrån den kunskap jag samlat på mig om islam och historia, här kommer dock lite hadither för de som är intresserade av det. Uttalanden från Profeten Muhammed och hans heliga familj. Må Allah vara vän med deras vänner och fiende med deras fiender.

Själva ordet shia betyder egentligen anhängare eller partisan och användes om dem som följde Ali ibn Abi Talib, andra grupper på den tiden var Muawiyas anhängare, som kallades Muawiyas shias. I Koranen omnämns shias i sammanhanget med Abraham. De som ansågs och anses vara shias är de som följer Ali och erkänner Allahs val av Ali som ståthållare på jorden efter Profeten Muhammed.

Imam Ali sade:

”Jag beklagade mig till Profeten (saw) över folks avundsjuka gentemot mig, då svarade han, ”Oh Ali, de första fyra att gå in i Paradiset kommer vara jag, du, Hassan och Hussain, resten av våra ättlingar kommer efter oss och de som älskar oss kommer efter dem och våra shiiter kommer vara på vardera sida av oss

’[al-Irshad, v. 1, p. 43]

Imam Baqir sade:

”Umm Salama, Profetens (saw) fru, tillfrågades en gång om Alis status och hon svarade, ” Jag hörde Profeten (saw) säga” Sannerligen, Ali och hans shiiter är de segrande”

Ibid s. 41

Imam Ali frågade Nawf al Bakali:

” Vet du vilka mina shiiter är, Nawf? Nawf svarade, ” Vid Allah, nej”. Imam Ali svarade” Mina shiiter har förtorkade läppar och tomma magar. Det är de vars ansikten uppvisar askes, för de är avhållsamma på natten och lejon på dagen.

Bihar Al Anwar v78, s28, nr95

Imam Hassan sade i ett svar till en man som hade sagt till honom att han var en av hans shiiter.

”Oh Allahs tjänare om du är verkligen lydig när vi befaller och när vi förbjuder, då talar du sanning. Men om du inte är det, lägg då inte till dina synder synden att falskeligen hävda en sådan upphöjd position som du inte är värdig. Säg inte Jag är en av era shiiter, men säg hellre, Jag är en av era följare och en av era anhängare och en fiende till era fiender. Då gör du gott och din målsättning är det goda.

Tanbih al Kawatir, volym 2, s. 106

Imam Baqir sade:

Våra shiiter är inga andra än de som är medvetna och uppmärksamma på sin plikt gentemot Allah och som lyder Honom. De är enbart kända för sin underdånighet, deras ödmjukhet; de är kända för att ärligt och tidsenligt återlämna vad man lämnat hos dem som pant deras överflödande åminnelse av Allah.

Tuhaf al Uqoul s.295

Imam Jafar al Sadiq sade:

Sannerligen, Alis shiiter var de som höll tillbaka sina sexuella drifter och sina magar, de som stred och strävade intensivt, de som arbetade hårt för sin Skapare, de som hoppades på Hans belöning och som fruktade Hans straff. Ifall du har sett sådana människor, då är de de verkliga shiiterna av Jafar.

Al Kafi v2, s.233, nr 9

Imam Jafar al Sadiq sade:

Testa våra shiiter med tre saker: bönetiderna, för att se hur väl de observerar dessa, deras hemligheter för att se hur väl de skyddar dessa från våra fiender och deras välstånd, för att se hur väl de hjälper sina syskon med dem.

Bihar Al Anwar v83, s22 nr 40

Imam Jafar al Sadiq sade:

Sannerligen våra shiiter besitter fyra ögon, två i sina huvuden och två i sina hjärtan. Faktum är att alla människor är sådana, förutom att Allah har öppnat shiiternas ögon och förblindad de andra (pga de förnekade Hans vägledning)

Al Kafi v.8 s. 215 nr 260

Vilka är inte shias?

Imam Jafar al Sadiq sade:

”En person som säger sig följa oss med sin tunga, men gör det omvända med sina dåd och sina handlingar är inte från våra shias.

Bihar Al anwar, v.68 s. 164 nr13

Imam Jafar al Sadiq sade:

Det finns en grupp människor som hävdar att jag är deras ledare (Imam), men vid Allah, jag är inte någon Imam för dem, må Allah förbanna dem, varje gång jag döljer en hemlighet, så uppenbarar de den. Varje gång jag förklarar en sak för dem, svarar de ”faktum är att det betyder så och så” Jag är enbart Imam för dem som följer och lyder mig.

Ibid. v.2, s.80, nr 76

Imam Jafar al Sadiq frågade en gång en man om dennes stam och om dennes bröder som han lämnat bakom sig.

Mannen svarade med att hylla dem, han vittnade om deras integritet och lovprisade dem. Sedan frågade Imamen: ”Besöker de rika bland dem de fattiga när dessa är sjuka?” Han svarade, inte mycket. ”Besöker de rika, de fattiga överhuvudtaget?” Frågade Imamen, mannen svarade, inte mycket även till den frågan. ”Har de rika relationer med de fattiga?” Då svarade mannen, ”Du tar sannerligen upp egenskaper som få bland oss besitter”. Imamen sade” Hur kan dessa människor då hävda att de är shias”?

Al Kafi v. 2 s. 173, nr 10

Imam Jafar al Sadiq sade:

”Den som förnekar fyra saker är inte en av våra shias. Dessa saker är: Profetens upphöjning till himlarna, utfrågningen i graven, skapelsen av himmel och helvete och förbön.

Bihar Al Anwar v69, s9, nr 11

Imam Al Kazim sade:

Den som blir eremit, och som inte uppnår fromhet i sitt hjärta är inte en av våra shias.

Basair al Darajaat, s.247 nr 10

Typer av shia

Imam Baqir sade:

Våra shiiter delas in i tre typer: en sort duperar människor i vårt namn, en sort är som glas de uppenbarer allt som finns inom dem (de kan inte behålla hemligheter), och en typ som är som rött guld, att ju mera de sätts under eld, desto klarare blir de.

’[Bihar al-Anwar, v. 78, p. 186, no. 24]

Imam Sadiq sade:

Shiiterna är av tre typer: en sort som älskar oss och som visar tillgivenhet till oss, och han är en av oss. Den andra typen är den sort som pryder sig själv genom oss, och vi kommer tjäna som en prydnad för vem som pryder sig via oss. Den tredje typen är är de som försöker lura människor och berika sig själva med hjälp av vårt namn, och alla som gör detta kommer att utarmas.

[al-Khisal, p. 103, no. 61]

Förbud mot extremism för shiiterna

Imam Al Baqir sade:

Oh shiiter, var som mitten i sadeln, så att de extremister som fallit fram, lutar tillbaka till och så att de eftersläntare som inte hunnit ikapp än har tid att göra så. När detta uttalades frågade en man vid namn Saad från ibland al Ansar honom, ”Vem är en extremist?” Imamen svarade, ”Det är en sådan grupp som säger saker om oss som vi själva inte säger om oss. De är inte heller från våra anhängare, och vi associerar oss inte med dem.” Då frågade mannen, ” Vem är den som är eftersläntare och ska ska hinna ikapp?” Då svarade han, ”Den so söker det goda och som vill ha det och som till slut kommer få det och bli belönad med det.”

[al-Kafi, v. 2, p. 75, no. 6

Plikter som shias måste följa i sina möten med människor

Imam Sadiq sade:

”Oh Allahs tjänare, ge mina hälsningar om fred och barmhärtighet från Allah till mina shiiter och säg till dem: ”Allah visar barmhärtighet på den tjänare som sporrar kärlek till sig själv och till oss (när han attraherar dem till islam) genom att visa dem det som de redan gillar och fjärma det som de skulle neka.

Bihar Al Anwar, v2 s,77 nr 62

Imam Sadiq sade:

Oh shiiter, var en prydnad för oss (bland människorna) och inte en skam för oss. Säg goda saker till människor, vakta era tungor och tygla er från onödigt och provokativt tal.

Amali al Suduq, s. 327, nr 17

Shias status på domedagen

Profeten sade:

På domedagen, talarstolar kommer sättas upp runt Allahs tron för mina shiiter och min familjs shiiter, som är ärliga i sin lojalitet till vår förmyndarskap. Sedan kommer Allah den allsmäktige säga, ” Skynda er till Mig mina tjänare så att Jag kan sprida min storsinthet över er, för ni har skadats i världen.

Uyuon Akhbar al Ridha v.2 s. 60, nr 232

Profeten frågades av Ibn Abbas om Allahs vers i Koranen:

”Och de främsta – de främsta [i tron och i att göra gott]. De skall vara i Guds närhet

 Koranen 56: 10-11

Profeten svarade honom, ”Det syftar på Ali och hans shiiter det är de som kommer vara de främsta att gå in i paradiset, de som kommer att föras nära till Allah genom Hans storsinthet över dem.

Amali al tusi, s. 72, nr 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *