Press "Enter" to skip to content

Att lösa problem

Att lösa Problem

Sufwan satt med imam Jafar al Sadiq a.s, när en Meckabo, anlände. Mannen var mycket orolig över något, han satte sig vid Imamen a.s och förklarade sitt problem i detalj, det var en affärsuppgörelse som hade gått åt skogen för båda parter. Imam Jafar a.s uppmanade Sufwan att omedelbart gå med den troende för att hjälpa honom lösa problemet. Något Sufwan klarade med hjälp av den kunskap Allah skänkt honom.

Imamen a.s frågade honom när han kom tlilbaka vad som hänt, han svarade att

”Den allsmäktige har löst problemet.”

Imamen a.s sade:

”Minns, att lösa ett litet problem som kräver lite av din tid är värd mera i Allahs ögon än att gå runt Kaaban 7 gånger. Låt mig berätta om en händelse ur Imam Hassans a.s liv. En gång kom en man till honom och önskade Imamens a.s hjälp med ett problem, Imam Hassan a.s slutade inte tänka på en lösning för problemet. Han tog på sig sina sandaler och följde med mannen, de gick förbi en moské, där Imam Hussain a.s var försjunken i bön.
Imam Hassan a.s frågade mannen varför han inte frågade Hussein bin Ali a.s först om hjälp att lösa hans problem. Då svarade mannen, att han fick reda på att Hussein a.s var försjunken i djup bön. Imam Hassan a.s svarade, men om Hussein a.s hade fått tillfälle att lösa ditt problem så är det värt mera än en hel månad av djup bön.

One Comment

  1. Fuad
    Fuad 24 februari 2019

    Salam! Man borde kunna lätt skilja lögnen från Sanningen! Det Sanna är att det är sant att hjälpa någon värd än gå 7gg om Kaba! Men att bryta någon bön är inte acceptabelt !! Eftersom många huvud har skurit av fienden när de troende har varit i bön! Varje bön har sin egen djuphet beroende på personens kunskap hur mycke de vet eller kan be djupt med själ och häl!

    Så denna hadithe är inte 100% pålitligt så fel ord i hadithe är oacceptabel!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *