Press "Enter" to skip to content

Imam Hassan a.s

Två hadither som hyllar Imam Hassan a.s

 

1. Ahmad ibn Hambal, Tirmidhi, Nisai och Ibn Habban (alla sunnis) förmeldar genom Huthaifa och Abu Saeed al Khudri att Profeten saw har sagt:

Hassan och Hussain a.s, är ledare över paradisets ynglingar och Fatima a.s är ledare över kvinnorna i paradiset.

2. Tirmidhi och Ibn Habban förmedlar genom Usama bin Zaid att Profeten saw har sagt:

Hassan och Hussain a.s är mina och min dotters söner. Oh Allah, jag älskar dem så du älskar dem också och du älskar alla som älskar dem.

1. Ahmad ibn-e-Hambal, Tirmizi, Nisai and ibn-e-Habban quoted on authority of Hazrat Huzaifa (r.a.) and Hazrat Abu Saeed Khudri (r.a.) that Prophet Mohammad (saw) said

 Hasan (a.s.) and Hussain (a.s.) are the leaders of the youth of paradise and Fatimah (s.a.) is the leader of the women of paradise.

2. Tirmizi and Ibn-e-Habban quoted from Hazrat Usama bin Zaid (r.a.) that Prophet Mohammad (saw) said

 Hasan (a.s.) and Hussain (a.s.) are my and my daughter’s sons. O Allah I love them so you love them too and you love anyone who would love them.

Be First to Comment

    Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *