Press "Enter" to skip to content

Al Hassan bin Ali a.s

Imam Hassan a.s föddes 15 i månaden Ramadan al Mubarek, år 3 enligt Hijrakallendern. Allah hade skickat ned ett budskap till Profeten Muhammed saw, om att eftersom Ali a.s var lik Harun var till Moses a.s, och Harun hade en son vid namn Shabbar, så skulle Alis a.s son, ha samma namn som Haruns. Shabbar betyder Hassan på arabiska. Hassan a.s var den förste att inneha det namnet..

Imam Hassan a.s och kunskap

Imam Hassan a.s som alla andra imamer, hade begåvats med gudomlig kunskap av Allah, och han uppvisade denna från barnsben.
En gång frågades Imam Hassan a.s, “vad är de 10 starka sakerna, där en är starkare än den andre?” Imam Hassan a.s svarade:

Bland de starka sakerna finns sten;
Även starkare än Sten är järn, som används för att bryta sten;
Även starkare är eld, som smälter järn;
Även starkare är vatten, som släcker eld;
Även starkare är molnen, som bär regnet i sig;
Även starkare är luften, med vars hjälp molnen rör sig;
Även starkare är Ängeln som rör på luften;
Även starkare är ängeln som ger döden till ängeln som rör på luften;
Även starkare är döden som kommer drabba dödens ängel;
Även starkare är Allahs order, som bestämmer över döden.

En gång frågade Roms ledare, Imam Hassan a.s: “Vilka är de skapelser som skapades utan mor och far eller utan man eller kvinna?”
Imam Hassan a.s svarade:

Dessa är 7 skapelser: Adam a.s, Hawwa (eva) a.s, lammet som skickades istället för Ismaels a.s offer, Salehs a.s kamel, Moses a.s orm, Iblis och kråkan som lärde Qabeel sättet att begrava på, son till Adam a.s

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *