Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Zain al Abidin a.s och kriteriet för att välja en vän

Zain al Abidin a.s och kriteriet för att välja en vän

Har du nånsin känt att ditt liv är fyllt av svårigheter? Att du vill öppna ditt hjärta för någon? Nånsin känt att du haft en vän, du kunde anförtro dig allt till? Eller haft en vän som fått dig känna dig hjälplös och deppig?

Att ha en vän för livet är så viktigt att lärda och intellektuella menar att man bedömer en person utifrån de vänner han har. Det är även sant att en bra vän kan vara till hjälp och stöd genom livets prövningar. En dålig vän däremot kan få oss att utvecklas åt fel håll eller att stoppa vår utveckling.

Imamerna har lagt särskilt uppmärksamhet till just det här ämnet, med att välja rätta vänner. Här kommer lite information från vår älskade Sajjad a.s. Imamen a.s klargör en del av kriterierna för att välja en bra vän.

I boken Usool al Kafi, Zain al Abidin a.s, sade till sin älskade son, Imam Baqir a.s:

”Var inte en följeslagare, deltagare, eller vän till fem slags personer. Jag svarade: ”Oh Far! Vilka är dessa?” Imam Zain al Abidin a.s svarade:

”Undvik att slå följe med en lögnare, för han är som en hallucination, som lurar dig genom att visa dig det som är långt borta, som nära och tar det nära, långt bort från dig.

Undvik att slå följe med en överträdare, för han skulle förråda dig för en en liten bit mat, eller även mindre än så.

Undvik att slå följe med en snål person, för han skulle beröva dig av hans välstånd när du som best behöver det.

Undvik att slå följe med en dum person, för han skulle skada dig (pga sin dumhet) även då han vill gagna dig.

Undvik att slå följe med en person som brutit kontakten med sina släktingar, för jag har funnit honom långt borta från Allahs barmhärtighet i 3 ställen i den heliga Koranen.

Allah har sagt: ”[47:22] Skall man kanske vänta av er – om ni vänder ryggen [åt Profeten och hans budskap] – att ni [går tillbaka till ert gamla liv och] stör ordningen på jorden och sprider sedefördärv och river itu alla familjeband?
[47:23] Det är [människor som] dessa som Gud utestänger från Sin nåd och som Han berövar hörsel och syn.

Han har även sagt:
[13:25] Men de som bryter förbundet med Gud som är stadfäst [i människans natur], och som åtskiljer vad Gud har befallt skall vara sammanfogat och som stör ordningen och sprider sedefördärv på jorden – över dem faller [Guds] fördömelse och ett tungt öde väntar dem.

Han fortsatte:

[2:27] som bryter förbundet med Gud, stadfäst [i människans natur], och som åtskiljer vad Gud befallt skall vara sammanfogat och som stör ordningen och sprider sedefördärv på jorden. Dessa är förlorarna.

Källa: 40 hadither, volym 3, av Sayyid Hashim Rasouli Mahallati

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *