Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ramadan 2012 – Mordet på Imam Ali

Gammalt inlägg

Böneutroparen kallar till bön, det är tid att be morgonbönen. Du går hör ankor som skränar vilt, några av dem tar tag i dina kläder och försöker stoppa dig. Man lägger märke till ett leende på ditt ansikte: ” Så det är idag det ska ske.”

Tecknen var många, han kände till dem och nu besannades de. Idag var dagen då han skulle möta sin skapare…

Profeten Muhammed hade talat om denna händelse:

”Oh Ali!! Jag ser inför mina ögon att ditt skägg färgas av blodet som rinner från din panna”. Ali visste det var hans timme, den timmen då han skulle dö för sin Allah, dö för sin islam, dö för att han höll sig till Profeten Muhammeds budskap, även när det var hårt. Ali visste, idag var döden bara en bön ifrån honom. Han skulle möta sin skapare. Ali, vem kunde mäta sig med dig? Vem kan mäta sig med dig? Så som Profeten Muhammed hade förutspått, skulle det ske.

För att förstå. För att inse. För att varsebli hans status.

Ali föddes i självaste Kaaban, den heligaste av byggnader – Allahs hus. Väggen öppnades och hans mor gick in, födde honom där. Han dog även i Allahs hus, i Moskéen i Kufa. Han hade just ropat till bön och var bjöd i bön när svärdet slog honom och sårade honom. Ett svärd buret av en Khawarij, dåtidens wahabiter. I två dagar led Ali, han gav sitt testamente och krävde att man skulle lossa på handfängslet som hade skurit hårt i Abd Allah bin Muljims händer, mördaren skulle straffas enligt islams lagar och  skulle inte torteras och inte skadas. Även i dödens ögonblick, hade Ali sin Gud inför sina ögon och bröt inte mot några av de lagar han predikade.

Oh Ali, ditt skägg färgas av blodet som forsar ner från din panna. Årtionden tidigare hade Profeten redan fått reda på det och grät. Hur ska jag då inte få tårar i ögonen för denna magnifike man? Så många suror, så många verser, så många vittnesmål så många som vet om din status och ändå förnekar de dig din rätt, din status.

Oh Ali! Du blev 63 år gammal. Du led från den 19de i Ramadan till den 21de i Ramadan.

Oh Ali! Du efterlämnade efter dig en nation splittrad över din status. Vissa älskar dig, så pass att de lämnat islam och avgudar dig. Vissa älskar dig så pass mycket att de än idag, 1400 år senare, fortfarande får plikta med livet för sin kärlek. Vissa säger sig älska dig och samtidigt hyllar och älskar de dina fiender, de som planerade, de som skapade och de som startade våldet mot dig.

Alis Testamente till sina barn, i korta ordalag:

Jag råder er att frukta Allah, och att inte springa efter världen (dess nöjen och frestelser), även om världen springer efter er. Var inte ledsna över något som världen har förvägrat er. Tala alltid sanning och arbeta för att få Allahs belöningar. Var en fiende till förtryckaren och var en hjälpare till de förtryckta.

Oh Ali, dina ord når in i hjärtat. Oh Ali, om de bara visste vilken status, vilken person, vilken imam, vilken Kalif, vilken mawla du dock var.

”Jag råder er mina söner, er min familj, er de som får reda på mitt budskap, frukta Allah, bibehåll goda relationer mellan er, för jag har hört er morfar (Profeten Muhammed s.a.w) säga: ” Goda relationer är bättre än bön och fasta , överlag”.

”Frukta Allah när det handlar om ärenden rörande de föräldralösa. Låt dem inte svälta, låt dem inte bli förlorade så länge ni är där.

Frukta Allah när det gäller era grannar, för de var er Profets testamente. Han ombad oss att ta hand om dem så ofta, att vi trodde han skulle göra dem till arvingar.

Frukta Allah när det gäller den heliga Koranen, låt ingen överträffa er i att följa dess grundsatser.

Frukta Allah när det gäller er bön, då det är en av er religions fundament.

Frukta Allah när det gäller er Herres Hus (Kaaba), försaka inte det, glöm inte det så länge ni lever, för ni kommer inte att ses på med respekt ifall ni gör så.

Frukta Allah när det gäller Jihad, slåss med era pengar, era liv och era tungor, på det sätt som Allah påbjudit.

Ha ömsesidiga relationer, ge och ta. Akta er för att vända bort era ansikten ifrån varandra och akta er för att avsäga er ifrån varandra. Ge inte upp att göra gott och att förbjuda ont, annars kommer onda människor härska över er och då kommer era förböner inte att besvaras av Allah.

Oh Banu Abdul Muttalib (släkten som tillhörde Alis gren av familjen) sannerligen vill jag inte att ni ska vada i muslimernas blod, gråtandes: De troendes ledare har blivit mördad. Ni ska inte döda någon än min mördare (såsom lagen kräver och därmed menar han ingen hämnd, ingen terror).

Vänta tills jag dött av hans slag, då får ni slå ett slag mot honom och vanställ inte hans kropp för jag har hört Profeten Muhammed (s.a.w) säga: Undvik lemlästning även om det är en rabiat hund.”

Oh Ali. Blodet forsar, döden närmar sig, smärtan är outhärdlig, ändå tänker du på Allah, Hans religion och Hans regler.

I skyn kunde man höra ängeln Gabriel skrika

”Vid Allah, ledningens (till den rätta vägen) fundament har kollapsat, alla profeters kunskapsljus är inte tända längre, tecknen på gudafruktan har försvunnit. Allahs rep har brustit. Allt för att Profeten Muhammeds kusin, Ali al Murtaza, har mött martyrdöden, av den grymmaste mannen någonsin.”


En dag hade Imam Ali frågat den heliga Profeten Muhammed(s.a.w):

”Vad är det bästa dådet under den heliga månaden Ramadan?” Profeten svarade: ”Det bästa dådet under den heliga månaden Ramadan är att hålla sig borta från onda ting, saker som Allah har förbjudit.”

Efter det började Profeten Muhammed (s.a.w) gråta. Imam Ali (a.s) var rätt chockad och undrade varför Profeten grät? Svaret var:

Jag gråter för jag kan se en hemsk händelse som kommer ske under denna månad och drabba dig. Medan du är böjd i bön, den mest kriminella av alla kriminella, kommer att slå dig på ditt huvud och ditt skägg blir färgat rött av ditt blod.”

Imam Ali undrade om han kommer vara på den rätta vägen? Svaret var: ”Ja”

Det var den 19de dagen, det var fortfarande mörkt i gryningen när Imam Ali var på väg till morgonbönen i Kufamoskéen och han hörde ett stort oväsen, ankor som tjattrade. De tog tag i Imam Alis kläder och Imam Ali insåg att de grät över hans möte med döden.

När han nådde moskéen, så reciterade han kallelsen till bön. Det var för att väcka dem som sov i Moskéen och en av dem var Ibn Muljim, som hade gömt sig där och hade det förgiftade svärdet under sig när han sov på magen. När Imam Ali var på väg att be sin andra Rakah (när man går ner till marken i bönen kallas det för Rakah), steg Ibn Muljim upp snabbt och man kunde se svärdet, han slog Imam Ali i bakhuvudet med ett starkt slag. Då hörde man Imam Ali säga:

”Jag svär vid Kaabans (Svartklädda byggnaden muslimer vallfärdar till)Herre!! Jag har varit successfull.” I skyn kunde man höra ett muller och Ärkeängeln Gabriel skrek: Idag demolerades det godas fundament.”

Ibn Muljim och Khawarij

Ibn Muljim tillhörde de ökända Khawarij, islams första sekt som spred terror och massmord. Khawarij kommer från arabiskans ”de som lämnade”
Khawarij hade varit anhängare till Ali ibn Abi Talib, men i slaget vid Siffin, valde de att inte lyda honom och krävde vapenstillestånd. Ali försökte få dem att fortsätta strida, de var så nära en seger, men Muawiya hade lurat dem genom att sätta upp Koranen på sina mäns spjutspetsar. Khawarij, flera tusen, slutade slåss och vägrade kämpa mot ”muslimerna” på andra sidan…
Ali tvingades till att hålla fredsförhandlingar och ville skicka en av sina närmaste män, men Khawarij vägrade och krävde att man skulle skicka Ibn Musa al Ashari till förhandlingarna. Ali kunde inte göra annat än tillmötesgå deras krav. Muawiya skickade en av de mest ökända och slugaste männen i islamisk tidig historia, Amr ibn al Aas. När han och Ibn Musa al Ashari möttes, så föreslog Amr att man skulle ta avstånd från respektive ledare, då båda var dåliga och båda lät muslimer döda muslimer. Ibn Musa, gick med på det. När de gick tillbaka till de väntande arméerna, så sade Amr, att Ibn Musa, som var äldre, borde tala först, för han var mera respekterad.
Ibn Musa höll ett tal och där sa han att han tog avstånd från Ali. När Amr ibn al Aas gick för att hålla sin del av avtalet, så sade han, se? Även Alis representant vill inte ha med honom att göra, jag tycker dock fortfarande att Muawiya är den rättmätige Kalifen.
Khawarij, de som började allt detta kaoset, drog sig undan och startade en sekt som var fanatisk, radikal och våldsam. Så våldsam och så bisarr att de började tolka Koranen och islam på liknande sätt som de grupper vi ser idag, som mördar och skändar. Khawarij var kända för att skära upp magen på havande kvinnor och säga, om Allah vill att barnet ska leva, så sker det..
Ali kände sig tvungen att slå till mot dessa fanatiker och han förintade dem nästan. Detta ledde till att hatet mot honom var ofantligt stort. Qatam, en av Arabiens vackraste kvinnor hade mist släktingar i kriget mot Ali och som brudgåva krävde hon Alis huvud. Ibn Muljim, kär som han var i henne, gick med på det men var osäker på hur han kunde få henne som fru om han dödade Ali och blev tillfångatagen? Qatam svarade honom, om du överlever får du mig och om du dör, så dör du som martyr och hamnar i Paradiset.
Ibn Muljim gjorde det han gjorde och han brinner nu i helvetet istället.
Profeten Muhammed: ”Oh Ali, det är enbart en troende som älskar dig och enbart en hycklare som hatar dig” en annan version finns också som säger: ”Ingen älskar Ali förutom en troende och ingen är fientlig mot honom förutom en otrogen”.

Förklaring:

Profeten Muhammed var den sista profeten. Hans svärson och kusin Ali utnämndes av honom att bli hans efterträdare, det sågs inte med blida ögon och ledde till att Ali och alla andra släktingar och ättlingar till Profeten Muhammed jagades och mördades på ett våldsamt sätt, för det mesta med gift.

Ali, den förste av 12 imamer mördades med ett förgiftat svärd när han satt böjd i bön.

Hans son Hassan mördades med gift på befallning av Muawiya, den som gav giftet var Hassans fru.

Hans bror den Hussain mördades med pilar vid ett ställe som heter Kerbala, i dagens Irak och har sedan dess varit en av huvudfigurerna för shiamuslimer när det gäller synen på martyr och kampen mot orättvisa.

Resten av imamerna förutom den siste Mehdin, den utvalde Messias inom shiaislam, lever enligt oss än idag och väntar på den dagen han kan återkomma för att skipa Allahs rättvisa..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *