Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Koranen och Alkohol

På senare år har man fått lösa, att ifall man dricker lite vin om dagen, så kan det vara av nytta. Rådet är ett glas om dagen.

Redan 1400 år sedan, sa Koranen så här

DE FRÅGAR dig om rusdrycker och spel om pengar. Säg: ”Det ligger svår synd i bådadera men [också] något som kan vara människan till nytta. Det onda de medför är dock större än den nytta de kan ge.” Och de frågar dig vad de bör ge åt andra. Säg: ”Det som överstiger vars och ens behov.” Så klargör Gud [Sina] budskap för er för att ni skall tänka över [dem]

Koranen 2:219

Så redan då skrev den heliga Koranen, att det finns nytta i alkohol för dig, men nackdelarna, överväger fördelarna. Hur kan en bok, 1400 år sedan, skriva att något är nyttigt, som man inte upptäckte förrän på senare år? Koranen är ett under, som varje dag bevisar dess storhet och dess härlighet.

Låt oss anta att fienderna till Islam har rätt, att Muhammed hittade på allt, hur kunde han känna till att alkohol har sina fördelar? Nackdelarna av alkohol är ju rätt uppenbara, med stora problem bland befolkningen i form av misshandel, rattfylleri och skador på kroppen.

 

Imam Ja’far as-Sadiq (a.s.) says,

Certainly even if a person swallows only a mouthful of wine, at that very moment, the angels, the Prophets and the righteous believers send their curses upon him.”

“And when he drinks enough to make him intoxicated, the spirit of belief leaves his body, it is replaced by the dirty, accursed, devilish spirit. When the person neglects prayers, he spreads corruption in society.”

It is related from Imam Ja’far as-Sadiq (a.s.):

“One who drinks wine considering it Halāl will remain forever in Hell. One who drinks wine, knowing it is Harām will still taste the punishment of Hell.”

(Wasa’il ul-Shia)

 

The Prophet (SAWA) said,

‘Alcohol and faith will never be together in the cheast or heart of a man.’

Profeten (saw) sade:

Alkohol och tro kommer aldrig befinna sig tillsammans i en mans bröst eller hjärta.

[bihar al-Anwar, v. 79, p. 152, no. 64

 

The Prophet (SAWA) said,

‘Alcohol is the mother of all indecent acts and grave sins.’

Profeten (saw) sade:

Alkohol är modern till alla oanständiga handlingar och grova synder.

[Kanz al-`Ummal, no. 13181]

The Prophet (SAWA) said,

‘All evil in its entirety has been gathered in one house and drinking alcohol is the key to that house.’

Profeten (saw) sade:

Allt ont i dess helhet har samlats i ett hus och att dricka alkohol är nyckeln till det huset.

[bihar al-Anwar, v. 79, p. 148, no. 63]

Imam Ali (as) said,

‘Allah imposed…the abandonment of drinking alcohol in order to safeguard the intellect.’

Imam Ali (a.s) sade:

Allah ålade att överge drickandet av alkohol så att man skulle skydda intellektet.

[Nahj al-Balagha, Saying 252]

Imam al-Rida (as) said,

‘Allah forbade alcohol due the corruption that accompanies it, and due to the way in which it alters the drinkers’ reason, and how it encourages them to deny Allah, Mighty and Exalted, and to slander Him and His messenger, and for all the other accompaniments of corruption and murder.’

Imam al Ridha (a.s) sade:

Allah förbjöd alkohol på grund av korruptionen som följde i dess spår, och på grund av sättet det ändrar drickarens förnuft, och hur det uppmuntrar dem att trotsa Allah, den allsmäktige och upphöjde och att förtala Honom och Hans budbärare, och för alla andra saker som följer med korruption och mord.

[`Uyoun Akhbar al-Ridha (AS), v. 2, p. 98, no. 2]

Imam Ali (as) said,

‘When the alcoholic one meets Allah, Mighty and Exalted, he will meet him as an idol worshipper.’

Imam Ali (a.s) sade:

När alkoholisten möter Allah, den Allsmäktige och Upphöjde, kommer han möta honom som en avgudadyrkare.

[al-Khisal, p. 632, no. 10]

Imam Ali (as) said,

‘The one who drinks an intoxicant, his prayers will not be accepted for forty days and nights.’

Imam Ali (a.s):

Den som dricker en berusande (dryck) hans bön kommer inte att accepteras för 40 dagar och nätter.

[al-Khisal, p. 632, no. 10]

The Prophet (SAWA) said,

‘When one who drinks alcohol speaks, do not believe him, and if he proposes do not marry him, if he falls sick do not visit him, and if he dies do not attend his funeral, and do not entrust him with anything.’

Profeten (saw) sade:

När en som dricker alkohol talar, tro inte honom, och om han ber om någons hand, godkänn inte giftermålet, om han insjuknar, besök inte honom, och om han dör, besök inte hans begravning och anförtro honom ingenting.

[bihar al-Anwar, v. 79, p. 127, no. 7]

The Prophet (SAWA) said,

‘The alcohol drinker is like sulphur, so keep away from him lest he pollute you with his stench for sulphur has a bad stench.’

Profeten (saw) sade:

Den som dricker alkohol är som svavel, så håll er borta från honom annars kommer hans stank att förorena er med sin odör för svavel har en dålig lukt.

[bihar al-Anwar, v. 79, p. 150, no. 64]

Imam al-Sadiq (as) said,

‘The ones who have quenched themselves in this world with an intoxicant [alcohol] will die thirsty, will be resurrected thirsty and will enter the Hellfire thirsty.’

Imam al Sadiq (a.s) sade:

Den som har släckt sin törst i denna värld med en berusande (dryck av alkohol) kommer dö törstig, kommer återuplivas törstig och kommer inträda i helvetet törstig.

[Thawab al-A`amal, p. 290, no. 5]

The Prophet (SAWA) said,

‘Whoever abandons alcohol for other than the sake of Allah, Allah will quench his thirst [in Paradise] with the sealed wine’. Imam Ali (as) exclaimed, ‘For other than Allah?’ The Prophet (SAWA) replied, ‘Yes, by Allah, for his own protection and well-being.’

Profeten (saw) sade:

Den som avhåller sig från alkohol för något annat än Allahs skull, kommer Allah stilla hans törst (i paradiset) med det förslutna vinet. Imam Ali (a.s) ropade ut: För någon annans skull än Allahs? Profeten (saw) svarade: Ja vid Allah, för sitt eget skydd och välmående.

[bihar al-Anwar, v. 79, p. 412, no. 2]

Imam al-Kazim (as) said,

‘Allah did not prohibit alcohol because of its name, rather He prohibited it due to its effects, so whatever produces the same effects as alcohol is [treated as] alcohol.’

Imam al Kadhim (a.s) sade:

Allah förbjöd inte alkohol på grund av dess namn, men på grund av dess effekt, så vad som än påverkar på samma sätt som alkohol, behandlas som alkohol.

[al-Kafi, v. 6, p. 412, no. 2]

11 kommentarer

 1. Lara 31 juli 2012

  Salam!

  Vad gäller det när man äter ex. kött och kyckling som är icke halal?
  Man har fått höra att äta icke halal kyckling är bättre än att äta halal kyckling pga den är mycket renare osv. Skriva gärna ett inlägg om detta

 2. Bahlool 31 juli 2012

  wsalam
  Har inte hört nåt om att det är renare, jag äter bara halalmat och har inte haft problem alls av det, en gång åt min syster, inte med flit, icke halal kyckling och spydde hela dagen lång. Reglerna är rätt klara, kött ska vara halal annars är det förjudet att äta det.

 3. anonym 05 augusti 2012

  ”Hur kan en bok, 1400 år sedan, skriva att något är nyttigt, som man inte upptäckte förrän på senare år?” ”Låt oss anta att fienderna till Islam har rätt, att Muhammed hittade på allt, hur kunde han känna till att alkohol har sina fördelar?”

  Kanske pga att en bok (Bibel) som skrevs för 2000-3500 år sen innehåller visdomsord om alkohol:

  ”And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit” (Ephesians 5:18)

  ”No longer drink only water, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments”. (1 Timothy 5:23)

  ”They promise them freedom, but they themselves are slaves of corruption. For whatever overcomes a person, to that he is enslaved.” (2 Peter 2:19)

  What does the Bible say about drinking alcohol/wine?
  http://www.gotquestions.org/sin-alcohol.html

 4. Bahlool 05 augusti 2012

  ahh du har rätt, att säga åt en person drick lite, är vettigt..så vad är lite för dig? är det lika mkt som för mig eller en annan? Det är därför biblen är rutten och fylld av idioti 😉 När du har en Jesus som öppet ger dig sitt blod, i form av vin, då är nåt galet. Enda vettiga citatet som har med inlägget att göra är isåfall ”använd lite vin” för din mage..allt annat är bla bla

 5. anonym 06 augusti 2012

  Tack för ditt svar.

  Jag personligen tycker att det är ganska klart när det står att man inte ska dricka så att man blir berusad. Sen är det så som du också påpekar att det innebär olika saker för olika personer, men själva grundregeln går inte att missuppfatta.

  Vi kan diskutera det här mer om du vill, men det jag ursprungligen ville säga var endast att Bibeln tar upp det där med att vin kan vara nyttigt före Koranen ens var skriven.

  Sen är naturligtvis alkoholkonsumtion bara en liten detalj. Mer viktigt och grundläggande är att tänka på verser så som “och ni kommer att förstå sanningen och sanningen ska göra er fria.” (Johannes (8:32) och “Ty av nåden ären ni frälsta genom tro – och det icke av eder själva, Guds gåva är det – icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.” (Efesierbrevet 2:8-9).

  Jag måste också passa på att säga att det låter som att du missförstått det där med Jesus och vinet. Det framgår från sammanhanget och från många andra delar av Bibeln att Jesus menade symboliskt, och att förstå denna symbolik fullt måste man också ha koll på Gamla Testamentet. Om du är genuint intresserad, så kan du läsa mer t ex här:
  http://www.gotquestions.org/Last-Supper.html

  Förresten, när du säger att du tycker att Bibeln är rutten och fylld av idioti undrar jag hur stor del av Bibeln du läst, och om du inte läst hela, vilka böcker isf?

 6. Bahlool 06 augusti 2012

  Jag gick bibeltimmar..min världsbild var byggd av bibeln innan jag började läsa Koranen..jag har läst hela gamla och nya testamentet (tysk bibel då) har även biblen här hemma, om du vill kan jag ta bild på det 😉
  Jag som muslim tror ju att biblen är grunden för islam och att biblen är förvanskad, så när jag talar om rutten och fylld av idioti så är det mera de lögner som spreds senare efter Jesus tid.
  Är du protestant?

 7. anonym 07 augusti 2012

  Oj, det var lite överraskande. Det jag menar är att jag har följt din blogg lite då och då, och många gånger har jag fått känslan av att du inte riktigt förstått Bibeln. När du säger att din världsbild var byggd på Bibeln, menar du då att du var troende? Och vad var det som fick dig att ändra dig för islam?

  Jag håller naturligtvis inte med om att Bibeln är förvanskad, men förstår att det borde vara en ganska logisk tanke om man tror på det som står i Koranen.

  Om jag är protestant? Nej, jag hör snarare till kategorin ”saved by God’s grace, born again by the Holy Spirit and a follower of the Lord Jesus Christ”.

 8. Bahlool 07 augusti 2012

  Nope jag var muslim men skolan jag gick på var kristlig av sig och från 6 års åldern till 12 års åldern gick jag på bibeltimmar..vi såg alla de klassiska bibliska filmerna och tecknade filmerna..läste biblen varje lektion, då man inte lärde ut islam där. Jag är född muslim, men kunde bara lite om islam, du ska be, du ska fasta thats it.
  Så vilken kyrka tillhör du?

 9. anonym 07 augusti 2012

  Då har du nog sett på fler bibliska filmer än vad jag gjort 🙂

  För mig är det lite svårt att förstå det där med att du är född muslim. Antar helt enkelt att islam och kristendom i den punkten skiljer sig ganska mycket från varandra…

  Jag är medlem i en katolsk kyrka, fast jag brukar besöka ganska många andra kyrkor också. Tycker kyrkotillhörigheten på något sätt saknar relevans, det viktigaste är att prästerna som predikar är troende (vilket faktiskt inte alltid behöver vara fallet) och baserar sin predikan på Guds ord. Om kyrkan sen är protestantisk, katolsk, pingst, presbyteriansk osv. spelar faktiskt ingen roll.

 10. Bahlool 07 augusti 2012

  ahhh, men varför har du svårt för att jag är född muslim?

 11. Humam 17 oktober 2018

  Hej,
  Jag har lite frågor gällande detta, men vill först förklara en sak, jag är muslim och jag vet att vin och öl samt de resterande drycken är haram i islam.

  Mina frågor.
  1.står de i koranen Att alkohol är haram ?
  2. Är översättningarna från imam al sadiqs hadith rätta ?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.