Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Profetens tillit till Allah

Profetens tillit till Allah

När Abu Sufiyan, kuffars ledare, såg muslimernas armé på 10 000 gå in i Mecka, var han överraskad och kände skräck i kroppen. När han gick bredvid trupperna, sa han till sig själv:

”Jag önskar jag visste varför Muhammed segrade över mig. Hur lyckades han samla åt sig en sådan mäktig armé, när han var ensam och utan något stöd i Mecka.”

Profeten hörde honom säga så och svarade:

”Vi segrade över er, med Allahs hjälp!”,

sa han och satte sin hand på Abu Sufiyans axlar.

I slaget vid Hunain, när fienden plötsligt överraskade muslimerna och kaos uppstod bland dem. När Profeten saw, såg hur muslimernas armé såg ut i kaoset, bad han Allah om hjälp, genom att sätta sin tillit till Honom och hans böd löd:

”Oh Herre! All pris och all tack tillhör bara dig. Jag lämmnar mitt klagomål (över det som sker i slaget) till Dig och det är bara Du som kan ge hjälp och stöd.”

I det ögonblicket uppenbarade sig Gabriel till honom från himlen och sa: ”Oh Allahs Budbärare! Du har läst en bön, som Musa a.s, läste, och då öppnade sig havet för honom och han räddades undan Faraos ondska.”

Källa:
Dars-hai Az Zindagi-e-Payambar-e-Islam, Page 216; Biharul Anwar, Volume 21, Page 150

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.