Press "Enter" to skip to content

Shiagruppens dikttävling – Hussain bin Ali

Ord från en mor – Dikttävling

Efter att jag födde min son Al-Hassan började jag tecken se 
På att en till barnafödande var nära
Men min far hade redan förutsagt detta med ord som fick mig att le
Att Oh Fatima detta barn kommer ingen som Honom någonsin att bära

Med barnet hade jag en sådan förbindelse
Känslorna var speciella, barnet stod mig nära
Ty vid själet växte Han med min förseelse
Barnet förutsåg mig med värme och prakt, vad mer kunde jag begära

Och Barnet föddes och i mitt famn lades en helgelse
Var det en ängel eller människoansikte som min syn började skära?
Världens godhet och vilken tilldragelse
Min son kommer säkerligen en Ummah ära!

Och från mina händer förde Asma barnet till min far (SAW) för en tillsägelse
Som han skulle till barnet uppbära
Ansiktet av Allahs sändebud (S) lyste upp när han sitt barnbarn såg med en förnöjelse
Och ropet Allahu akbar kunde snart alla beröra

Änglar från Guds himmel till jorden kom för en handlings uppfyllelse
Nämlingen gratulationer och barmhärtighet till oss hembära
Och ett namn bärde de med sig som meddelelse
Al-Hussein var namnet som all mod skulle innebära

Hussein i min faders famn växte och hade en betydelse
Då vi ständigt hörde Profeten ”från mig till mig Hussein” ropa och frambära
Utöver det skulle Rasul Allahs Hussein alltid med kärlek förse
Och berika honom med kunskap och lära

Men en dag kunde jag tårar i min faders ansikte åse
Och en omfamning till min Hussein som ingen kunde på sära
Jag betraktade orden från min fader med en viss iaktagelse
Vad var det som fick Rasul Allahs känslora att tära?

Orden riktades sedan mot mig, det handlade om en händelse
Som skulle kräva en man som Allahs ord högt efter Profeten återbära
Men för detta kommer mannens liv vara i ändelse
Och offras för vår Gudalära

Mannen är din son Hussein Oh Fatima hördes orden då med en lidelse
Och sorgen i mitt själ orden beskära
Sonen är din och kommer på sanden av Karbala utan betingelse
Dö törstig med huvudet avlägsnad utan att det ett hundratals skulle ens besvära

Oh fader dina ord inom mig väcker en förargelse
Att jag vill framför dig nu svära
Vid dagen av vår uppståndelse
Kommer jag min Husseins rätt att begära

Min Hussein som är för de som söker Guds närhet en upphöjelse
Hans minne vill jag inte se släckas eller någon umbära!
Min far sade att Oh Fatima ditt sorg ska du dämpa för det kommer sannerligen till oss efterföljelse
Som Hussein minne kommer i all tid hålla i detas hjärtan nära..

Fatima M

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *