Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

De gjorde oss till måltavla för deras hämnd

De gjorde oss till måltavla för deras hämnd – Sayyida Fatima a.s

De lärda har genom Bashar al Makari förmedlat att han sade:
“Jag gick för att möta Imam Jafar al Sadiq a.s, i Kufa och såg att man tog fram daddlar från Tabarzad och han åt av dem, han sa “kom, hit och ät av dessa daddlar”.

Jag svarade: “Nej må jag vara lösen för dig, på vägen hit, såg jag en incident som har fått mig att känna stor sorg. Mitt hjärta blöder och tårar översvämmar mig”.
Imam a.s svarade: “Vid den rätt jag har över dig, säger jag dig, kom hit och ät”.
Jag gick närmare och åt av daddlarna sedan sade han, berätta nu vad du såg.”
Jag svarade: “På vägen hit, såg jag några vakter till Kalifen, som slog på en kvinnas huvud och de drog iväg henne till fängelset. Hon skrek hela tiden: “Jag söker tillflykt till Allah och Hans Profet, och jag söker inte skydd från någon annan än Allah och Hans Profet”.
Imam Sadiq a.s frågade: “Varför slog de ner på kvinnan och varför drogs hon till fängelset”.

Jag svarade:
“Jag hörde folk säga att kvinnan gick på gatan och plötsligt så snubblade hon och föll. Hon skrek då ut: “Oh Fatimah! Må Allah hålla borta sin barmhärtighet from dem som förtryckte dig! Då gick vakterna fram och började slå på henne”.

När Imamen hörde detta, slutade han äta daddlarna och började gråta så mycket, att hans näsduk, skägg och bröst, fylldes av tårar. Då sa han “Oh BAshar, ställ dig upp och låt oss gå till Masjid al Salah och be för den kvinnans frisläppande och att Allah ska skydda henne”.

Ifall Imamen var så sårad och fylld av tårar för en kvinnas skull, som led på grund av sin kärlek till Fatimah al Zahra a.s, hur kände han då inför det lidande som hans mor, Fatimah al Zahra upplevde?
Den tidens tyranner slog Fatimah al Zahra, till den graden att hennes örhängen gick sönder på grund av hårdheten i slagen! De krossade henne bakom dörren, till den graden att hennes revben bröts och Muhsin a.s, dog martyrdöden.
Det berättas i Biharul Anwar, från Tafsir al Ayyashi, att Umm Salama kom för att besöka Fatimah al Zahra a.s, efter missfallet och sade: “Oh Profetens dotter, hur börjae du dagen med denna sjukdom”
Fatima svarade: “Jag började dagen med att se mig själv mellan två olyckor. Mitt hjärta har blivit till en klump av blod på grund av den sorg som seperationen från min far, innebar. Och mitt hjärta är i lågor på grund av det förtryck som man utövat över Profetens viceregent (Imam Ali a.s).

De stal Imam Alis rätt till Kalifatet, de förtryckte Allahs bok och Profetens traditioner. Deras brott, begicks för att deras hjärtan var fyllda av avundsjuka och fientlighet mot honom (Imam Ali a.s) för han hade dödat deras män i Badr och Uhud. Så de släckte rättvisans och hederns ljus genom att ta hämnd på honom, genom att stjäla hans rätt.

Efter Profetens saw, död, så träffade pilarna sina måltavlor. Den undangömda avundsjukan och ilskan kom till ljuset, och de ställde sig upp för att hjälpa fitna och baktal. De gjorde oss till måltavlor för sin hämnd och på en gång skar de av trons rep och slog sönder religionens båge med hjälp av den falska tron de besatt. De trampade på profetskapet och på Imamatetes ledare.

 

From the Book ‘Baitul Ahzaan’ by Allama Sheikh Abbas Qumm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *