Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Baktala

Översatte den här åt en islamisk amerikansk hemsida:

tala inte illa om andra bakom deras rygg. [Eller] skulle någon av er vilja äta sin döde broders kött? Nej, den [tanken] skulle ni finna vämjelig!

(Qur’an 49:12)

Profeten Muhammad (saw) sade en gang till Imam Ali (a.s): “O ‘Ali! När någon hör baktalande av sin muslimske bror i sin närvaro, och ändå inte kommer till dennes undsättning, även då han har förmågan att göra så, då kommer Allah att förnedra honom I denna värld och i nästa..”

[Al-Hurr al-`Amili, Wasa’il al-Shi`ah, vol. 8, hadith nr. 16336]

Själens sjukdomar…

Baktala

(gheebah)

 

Abu Dharr (ra) frågade en gang Profeten Muhmmad (saw): “Oh Allahs sändebud, vad är gheebah?” Han svarade : “Det är att nämna om din bror, det han avskyr.”

Abu Dharr (ra) sa: “Oh Allahs sändebud, vad ifall det som sägs om honom verkligen är i honom?” Han svarade: “Vet att om du nämner det som finns i honom, då har du begått gheebah, och när du nämner nåt som inte finns i honom då har du förtalat honom.”

Konsekvenserna av att baktala

 

En gång gav Profeten (saw) råd åt Abu Dharr (ra) och sade: ” Oh Abu Dharr! Akta dig för att baktala, för baktal är värre än äktenskapsbrott (zina’).” Abu Dharr (ra) sade: “Varför är det på det viset, oh Allahs budbärare”  Han svarade : “Det är för att när en person begår äktenskapsbrott och ångrar det inför Allah, så accepterar Han detta av honom. Men baktal, är inte förlåten förrän offret förlåter det.”

Al-Hurr al-`Amili, Wasai’l al-Shi`ah, vol. 8, hadith nr. 18312

 

Den ädle Budbäraren (saw) sade: “Den som baktalar en muslim, förstör sin fasta och bryter sin wudhu, och kommer på uppståndelsens dag ha en mun med en värre andedräkt än lukten av ett kadaver, och det kommer irritera dem som är med honom i samma rang (mawqif). Ifall han dör innan han ångrar sig, då är hans död som såsom det är för en som anser att det som Allah har förbjudit är tillåtet.”

Al-Hurr al-`Amili, Wasa’il al-Shi`ah, vol. 8, hadith nr. 16316

 

Imam al-Sadiq (a.s) återberättar från Profeten (saw) som sade: “Oh ni som omfamnat islam med era tungor men i vars hjärtan tro ännu inte nått, nedvärdera inte muslimerna och sök inte upp deras defekter. För Allah kommer sannerligen att söka upp de defekter hos den som söker deras defekter; och den som har God efter sig, sökandes defekterna, han kommer bli förnedrad, även i sin egen boning.”

Al-Kulayni, al-Kafi, vol. 2, “Kitab al-Iman wa al-Kufr”, “Bab man talaba ‘atharat al-Mu’minin“, hadith nr. 2

 

Imam al-Sadiq (a.s) återberättade från Profeten (saw) som sade: “Den förstörelse som drabbar den troende och är skapad av baktal är snabbare än den som är skapad av aklah (en sjukdom som äter upp kött) på sidan av hans kropp”

Al-Kulayni, al-Kafi, vol. 2, “Kitab al-Iman wa al-Kufr”, “Bab al-Gheebah wa al-Buht“, hadith nr. 1

 

När baktal gör intrång på vårt beteende, lämnar det negative påföljder på vår själ. Ett av dessa är odling av fientlighet och hat gentemot offret, som efterhand ökar. Vid dödsögonblicket, när slöjan för änglarnas rike (al-malakut) lyfts bort, blir kanske baktalaren vittne om offrets höga status hos Gud. Och den heder och den höga status och välsignelse som de fått av den allsmäktige Herren. Baktalarens hat och fientlighet mot personen kommer då kanske leda till att han även hatar Gud den allsmäktige! Så han kommer lämna denna värld med fientlighet mot Gud i sitt hjärta och kommer då träda in i evig gemenhet. 

Förbud att lyssna på baktal

 

Såsom baktal är förbjudet är även lyssnandet på baktal förbjude. Faktum är att enligt vissa traditioner så är den som lyssnar på förtal likställd med den som baktalar, i alla de onda aspekterna – så stor är synden att även han måste be offret om förlåtelse..

 

Profeten (saw) sade: “Den som lyssnar är en av de två som baktalar”.”

Al-Fayd al-Kashani, Al-Mahajjat al-Bayda’, vol. 5, s. 260

 

Imam al-Sadiq (a.s) återberättar från den heliga Profeten (saw), som sags en gång ha förbjudet både att baktala och att lyssna till det. Sedan sade han: ”Hör, vem som än gör en tjänst åt sin bror genom att refuter baktal när det kommer upp i ett möte, honom kommer Gud att rädda från tusentals onda ting i detta liv och i nästa. Och om han, även om han har förmågan att göra, inte gör så, då kommer lasten av en som baktalar honom 70 gånger, vara på hans rygg.

Al-Hurr al-`Amili, Wasa’il al-Shi`ah, vol. 8, hadith nr. 16316

 

Bland de mer diskreta formerna av baktal är att lyssna uppmärksamt på det. En sådan person uppmuntrar baktalaren och får honom att bli mera färgrann i sitt förtal. Han kommer till exempel säga saker som “konstigt” eller “ ”astakhfurallah!” Eller så säger han kanske, ”Oh det visste jag inte!” eller ”Jag visste inte att han kunde göra något sådant!” Dessa uttryck är till för att bekräfta baktalarens uttalanden och att uppmuntra honom att lägga till mera. Dessa saker är faktiskt djävulens knep. Sannerligen att bekräfta baktal är även det baktal, såsom att lyssna på det eller att vara tyst inför det när det uttalas.

al-Shahid al-Thanis föreläsning som citerats i Fyrtio hadith av Ayatullah Khumayni.

Får man någonsin baktala?

Det finns mycket få situationer där det är tillåtet att tala om en annan persons brister. Man måste vara mycket försiktig att inte låta dessa undantag leda till synd. Några av dessa situationer är:

  •  För att skydda muslimer från en annan persons ondska, inklusive situationer då man ska gå i god för en persons integritet när det gäller giftermål
  •   När personen som man talar om inte döljer brotten mot de Gudomliga lagarna
  •  När man beskriver en patients problem inför en läkare för att denne ska råda om behandling

Kritik mot en förmedlare av traditioner (hadith).

Botemedlet för denna sjukdom

Om någon, må Gud förbjude, begått ett sådant fult beteende, då måste han/hon rensa bort denna synd och nära ärlighetens, enighetens och solidaritetens rötter i sitt hjärta, med hjälp av följande steg:

  •  Fundera en stund over effekterna av denna synd i denna värld och i nästa. Reflektera över de fruktansvärda former av straff som kommer drabba dig I graven, i Barzakh och på återuppståndelsens dag. Lyssna på Profetens (saw) och dennes familjs (a.s) ord, för deras visdom i denna fråga kommer att överväldiga dig. Sedan väg en kvarts nöjen, skvaller och den fantasifulla lusten mot tusentals år av umbäranden och evigt fördömande i helvetet och evigt lidande i form av tuktning. 
  •  Betänk det här: även om du har fientlighet mot en person, så får du inte tillåta att denna fientlighet leder dig till att baktala. Det är återberättad i traditionerna att de goda dåden hos den som baktalar flyttas över till offret för hans förtal och offrets synder är flyttade över till baktalarens register.
  • Ångra och sök offrets förlåtelse, om det är möjligt utan att hemska återverkningar drabbar dig, annars får du be Gud om barmhärtighet over offret.
  • Samla all din styrka för att rensa din själ från denna synd, kosta vad det må kosta, genom att göra avtal med dig själv, om att hålla dig borta från ett sådant hemskt beteende under en viss tid. Ha kontroll över din tunga, och var på din vakt, ståndaktig, alltid redo, och  håll dig själv till svars. Om Gud vill så kommer du efter en tid att finna dig själv reformerad och fri från dess sjuka spår. Efterhand kommer uppgiftens tyngd att avta, och du kommer att känna en naturlig läggning att ogilla och avsky det. Då kommer du att besitta ett spirituellt lugn och känna en glädje i att ha blivit fri från denna last
  •  Baktal är ett resultat av svaghet i förtalarens egen själ, såsom känslan av underlägsenhet. Du borde söka igenom din själ för att hitta vad för slags svaghet som fick dig att baktala din syster eller din bror, och sedan bota denna svaghet.

 

Slutsats:

 Profeten (saw) sade: “Ingen eld är snabbare i att förtära torrt ved än gheebah är i att förtära den troendes goda dygder”

[Al-Mahajjat al-bayda’, vol. 5, s. 264]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *