Press "Enter" to skip to content

Varför ber shia på Turbah?

Översatte det här åt en shia hemsida. Här kommer texten med källor från sunni böcker:

Lova och prisa därför din Herre och fall ned på ditt ansikte tillsammans med de andra som faller ned I tillbedjan.

(Koranen15:98)

Varför ber shiiterna på

 Turbah ?

 Shiiterna föredrar att gå ner I bön på en liten block av jord, kallad Turbah, som vanligtvis görs av lera från Kerbala I Irak.

Enligt den shiamuslimska Jafaritiska lagskolan – som är en av de fem främsta lagskolorna i islam – ska bön utföras på ren jord elle det som växer på det, med förutsättning att det inte är ätbart eller kan bäras. Detta inkluderar damm, sten, sand och gräs, under förutsättning att det inte är något mineral. Bön på papper är tillåtet, för det är gjort av något som växer på jord, men inte tyg eller matta.

 

Rättsjuristerna bland alla sunnitiska lagskolor instämmar i giltigheten av att be på jord och det som växer på det.

Bad Profeten (saw) och hans följeslagare någonsin göra det här?

 

Att be på jorden var sannerligen en vana hos Profeten (saw) och de som var runt omkring honom.

 •    Abu Sa’id al-Khudri återberättar: Jag såg Allahs sändebud böjd i bön på lera och i vatten och såg lerans tecken på hans panna. I saw Allah’s Apostle prostrating in mud and water and saw the mark of mud on his forehead.

[Al-Bukhari, Sahih (Engelsk översättning), vol. 1, bok 12, nr. 798; vol. 3, bok 33, nr. 244]

 •   Anas bin Malik återberättar: Vi brukade be med Profeten i brännande hetta, och ifall någon av oss inte kunde lägga sitt ansikte på jorden, (pga hettan) då brukade han lägga sina kläder på den och be på dem.

[Al-Bukhari, Sahih (Engelsk översättning ), vol. 2, bok 22, nr. 299]

 

Enligt denna hadith så skulle Profeten (saw) och hans följeslagare bara i undantagsfall be på kläder..

Profeten (saw) brukade även ha en Khumra som han brukade lägga sin panna på I bönen.

 • Maymuna återberättar: Allahs sändebud brukade be på en Khumra.

[Al-Bukhari, Sahih (Engelsk översättning), vol. 1, bok 8, nr. 378]

 •   Enligt al-Shawkani, en känd sunni lard, så har fler än tio följeslagare till Profeten (saw), förmedlat uttalanden från Profeten (saw) om att han bad på Khumrah. Och han nämner alla sunni källor, Sahih Muslim, Sahih al-Tirmidhi, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Nasa’i och många fler.

[Al-Shawkani, Nayl al-Awtar , Kapitlet om bön på Khumrah, vol. 2, s. 128]

Så vad är khumrah ?

 •   En liten matta stor nog för ansiktet och händerna medan man bugar i bönen.

[Al-Bukhari, Sahih (Engelsk översättning, vol. 1, bok 8, nr. 376 (såsom förklarad av översättaren  i parantesen )]

 • Ibn al-‘Athir, en annan känd sunni lard, skriver i sin Jami al-‘Usul:“Khumra är det som våra dagars shiiter utför sina böner på.  .”

[Ibn al-‘Athir, Jami’ al-Usul, (Kairo, 1969), vol. 5, s. 467]

 •  “Khumra är en liten matta gjord av palmfibrer och annat material…och det är som det som används av shiiterna när de ber.

[Talkhis al-Sihah, s. 81]

 

Men varför jord från Kerbala?

 De speciella egenskaperna som jorden från Kerbala (i Irak) hade, var kända, och det fick speciell uppmärksamhet under och efter Profetens (saw) tid:

 Umm Salama sade: Jag såg Hussain (a.s) sittandes på sin morfars knä, Profeten (saw) hade ett rött block av jord I sin hand. Profeten (saw) kysste dammet och grät. Jag frågade vad denna jord var. Profeten (saw) sade: “Gabriel informerade mig, att min son denne Hussein, kommer bli mördad i Irak. Han tog denna jord från det landet. Jag grater over det lidande som Hussein kommer uppleva.” Sedan gav Profeten (saw) jorden till Umm Salama och sade till henne: “När du ser denna jord förvandlas till blod, då kommer du veta att min Hussein har blivit slaktad.” Umm Salama behöll jorden i en flaska och vaktade det tills hon på Ashura, 10:de dagen i månaden Muharram, år 61 Hijra, såg att det förvandlades till blod. Då visste hon att Hussein son till Ali (a.s) hade dött martyrdöden.         

[al-Hakim, al-Mustadrak, vol. 4, p. 398]

[al-Dhahabi, Siyar a`lam al-nubala’, vol. 3, p. 194]

[Ibn Kathir, al-Bidayah wa’l-nihayah, vol. 6, p. 230]

[al-Suyuti, Khasa’is al-kubra, vol. 2, p. 450; Jam` al-Jawami, vol. 1, p. 26]

[Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdhib al-tahdhib , vol. 2, p. 346]

 

 •   ‘Ali ibn Abi Talib, passerade forbid Karbala efter slaget vid Siffin. Han tog en handful av dess jord och sade: Oh, oh, på denna plats kommer några mån att bli ihjälslagna och de kommer att gå in I Paradiset utan avräkning!

[Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdhib al-tahdhib , vol. 2, s. 348]

 

Varför är det tvunget att be på lera från Kerbala?

 

Det är det inte ! Men

shiiterna föredrar att be på jord från  Kerbala på grund av den central roll som det fått av Profeten (saw) och imamerna från hans familj (Ahlul bayt) Efter Hussains martyrdöd, tog hans son Zain al Abidin, upp lite jord, förklarade att det var heligt och satte det ien väska. Imamerna (a.s) brukade be på det och göra en bönekedja av det och uttalade Allahs välsignelser over det.  [Ibn Shahrashub, al-Manaqib,  vol. 2, s. 251]

 

De uppmuntrade även shiiterna att be på dem, underförstått att det inte var tvång, men med åsikten att man skulle få mera återbäring ifall man gjorde så. Imamerna (a.s) insisterade att bön till Allah måste göras på ren jord enbart och att det var att föredra att be på jord från Kerbala

[al-Tusi, Misbah al-Mutahajjad,  s. 511]

[al-Saduq, Man la yahduruhu’l faqih,  vol. 1,s. 174]

Shiiterna har under lång tid behållit denna jord hos sig. Då, av fruktan för att den skulle besudlas, gjorde de små block eller tabletter, som man idag kallar för Mohr eller Turbah. Under bönen går vi ned på det, inte som tvång men på grund av dess speciella natur. Annars, om vi inte har ren jord med oss, så ber vi på något som härstammar från ren jord.

Det är synd att vissa ilvilliga personer insisterar på att shiiterna tillber stenar eller att de tillber Hussain (a.s). Sanningen är att vi tillber Allah enbart genom att be på Turbah, inte tillbe det. Och vi tillber inte Imam Hussain, Imam Ali eller Profeten (saw). Vi tillber enbart Allah, och det är i enlighet med Allahs befallning, att vi enbart ber på ren jord.

Slutsats:

 

Detta är anledningen varför shiiterna bär på små tabletter, vanligtvis gjorda av jord från Kerbala, som tillåter dem att be på dessa jätte rekommenderade object och att följa Profetens (saw) sunnah.

Bli först att kommentera

  Lämna ett svar

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *