Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Citat – Att ge är saligare än att taga

Hadith och Koran om det goda med att ge. Min käre vän Peter menar att Koranen och Bibeln inte har några bra “moraliska” värderingar, jag ser dock Koranens uppmaningar till oss människor som viktiga och fundementala. Imamerna har sagt att Koranen är överfylld av regler, uppmaningar och kunskap, det gäller för oss att öppna oss för denna kunskap och ta till oss.

Imam Ali:

Generösitet är att att hjälpa en behövande, utan att denne bad om hjälp, och ifall du hjälper honom efter att han bett om hjälp, då är det på grund av självrespekt eller för att slippa tillrättavisning.

Känn inte skam ifall värdet på det du ger i almosor är litet, för att vägra de behövande, är en ännu större skam.

Koranen 2:195:

Ge ert bidrag [till kampen] för Guds sak och låt inte era egna händer medverka till er undergång. Och gör gott – Gud älskar dem som gör det goda och det rätta.

Koranen 2:215:

DE FRÅGAR dig vad de bör ge åt andra. Säg: “Det goda ni vill ge skall ni ge till era föräldrar och närmaste anhöriga och till de faderlösa och de behövande och till vandringsmannen. Gud har kännedom om det goda ni gör.”

Koranen 3:92:


Ni kan inte uppnå rättfärdighet förrän ni ger från det ni älskar. Allt ni ger till välgörenhet är GUD fullt medveten om

Koranen 2:219:

DE FRÅGAR dig om rusdrycker och spel om pengar. Säg: “Det ligger svår synd i bådadera men [också] något som kan vara människan till nytta. Det onda de medför är dock större än den nytta de kan ge.” Och de frågar dig vad de bör ge åt andra. Säg: “Det som överstiger vars och ens behov.” Så klargör Gud [Sina] budskap för er för att ni skall tänka över [dem]

Koranen 2:261:

DE SOM ger av vad de äger för Guds sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Gud mångdubblar avkastningen för den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt.

Koranen 2:262:

De som ger av vad de har för Guds sak och som inte låter gåvan följas av [stora ord om] frikostighet eller [uttryck] som sårar, skall få sin lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem.

Koranen 2:245:

Vem ger Gud ett lån av goda gärningar, som Han återbetalar med mångdubbla värdet? Gud tar och Gud ger och till Honom skall ni föras åter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *