Press "Enter" to skip to content

Muhammed abd al Wahabs lögner om Profeten Muhammed (s.a.w)

Muhammed abd al Wahab var grundaren av wahabismen, den sekt som skapat mest kaos i den muslimska världen de senaste 200 åren. När denna sekt skapades tog abd al Wahabs släktingar, däribland hans far och bror, avstånd från hans irrläror. Tyvärr lyckades han sprida det med hjälp av familjen Saud, som använde sig av denna takfirisekt, en sekt som kallar folk för otrogna, och med hjälp av detta mördade man vallfärdande och man rövade folks egendom. Man var alltså helt enkelt rövare.

Här kommer några uttalanden från denne Muhammed abd al Wahab, en man som wahabiterna ser som lärd:

 • Profeten kallades för Tarish, i den dialekt som abd al Wahab talade, betyder det att Profeten var en enkel budbärare, en vanlig postman. Den bäste av de bästa, degraderades till en vanlig budbärare?
 • Han menade att Hudaibiyyah incidenten, var fylld av lögner.
 • En av hans anhängare menade att abd al Wahabs gångstav, var bättre än Profeten Muhammed (saw), för han menade att staven kunde fortfarande användas för att ta död på ormar, medan Muhammed inte var till någon nytta längre. Må Gud förbanna sådana individer.
 • Muhammed abd al Wahab hatade att man uttalade salawat på Profeten Muhammed. Att säga salam, fred på Profeten Muhammed, sågs alltså som något negativt, något man än idag känner av när man besöker gravarna i Saudiarabien och uttalar dessa för wahabiter, hemska ord.
 • Han menade att ifall någon läste upp salawat (hälsningar) till Profeten Muhammed, så är det värre än en hora som spelar musik på sin bordell.
 • Han förstörde boken Dalaael ul Khairaat och andra böcker som höll lovord till Profeten (saw)
 • Han lät bränna böcker skrivna av några av Ahlul sunnahs största lärda. Han menade att de spred felaktigheter. Påminner i mångt och mycket om Hitlers bokbål.
 • Han använde sig av Khawarijs gamla beteende, som såg till att använda sig av de verser i Koranen som handlar om hycklare och tillämpa dem på muslimerna. Därmed godtogs det att man slaktade muslimer, för att de var hycklare.
 • Han uppmanade sina anhängare att själva tolka fritt och inte använda sig av böcker som var bättre på detsamma. Han menade att böckerna hade både fel och rätt och därmed ska de undvikas. Så när okunniga spred efter eget tycke, blev det inget annat än fel.
 • De som inte följde hans värderingar och hans syn, slaktades.
 • Det de rövade från muslimerna, gav han som zakaat(fattigmansskatt) till sina anhängare

Källa:

(Shaikh Ahmed Ibn Zaini al-Dehlaan Makki Shafei expired 1304 A.H., Khulaasatul Kalaam fi Bayaanil Omara wal belaadel haraam, pp. 229-233)

  Lämna ett svar

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *