Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Alis fem egenskaper

Varför ska man älska Ali?

Profeten Muhammed hade ett möte med sina vänner och en arabisk beduin kom till dem. Mannen sade:

”Jag trodde på dig innan jag mötte dig oh Profet, men jag har ett problem med det du har lärt ut.”

Muhammed frågade vad har du problem med? Mannen svarade:

”Du bjöd in oss till att svära att det inte finns någon gud förutom Allah och att Muhammed är dennes budbärare. Vi accepterade. Sen bjöd du in oss till att be, att betala Zakat, att fasta och att vallfärda och vi accepterade allt det där. Sen var du inte nöjd med oss förrän vi visade lydnad för din kusin Ali ibn Abi Talib och bekänna vår kärlek för honom. Tvingade du oss av egen vilja eller var det ett påbud från Allah?”


Muhammed s.a.w svarade:

”Det är något som Allah har gjort som lag på alla levande på jorden och i himlarna.  Mannen sa då att han trodde på det och ska lyda.”

Muhammed s.a.w sa då:

Oh min arabiske vän, jag har av Allah fått fem egenskaper, och vart och ett av dem är bättre än hela den här världen och all dess innehåll. Vill du veta vilka dessa är?

Han fick ett ja min Profet, som svar.

1. Jag satt en dag vid Badr, efter att slaget hade avslutats. Ängeln Gabriel kom till mig och sade: Allah hälsar dig och säger dig: Oh Muhammed, jag svär vid min majestät att jag inte uppenbarer kärleken för Ali ibn Abi Talib, förutom för dem som jag älskar. Så vem jag än älskar, han ska få veta vad kärleken för Ali betyder och vem jag hatar, ska få reda på sitt hat för Ali.

2. Jag satt efter slaget vid Uhud och var klar med begravningen av min farbror Hamza. Ängeln Gabriel kom till mig och sade: Allah hälsar dig och säger dig: Sannerligen har jag gjort bönen obligatorisk, men jag beviljade ledighet för de menstruerade kvinnorna, de mentalt handikappade och barnen. Jag gjorde fastan obligatorisk; men jag undantog den resande från att fasta. Jag gjorde vallfärden obligatorisk, men jag beviljade ledighet åt den sjuke. Zakat gjorde jag obligatorisk; men den fattige slapp denna skatt. Jag gjorde dock kärleken för Ali bin Abi Talib obligatorsk på allt levande i himlarna och på jorden, och ingen fick en ursäkt eller undantogs från den.

3. Muhammed sade att Allah inte skapade något utan att sätta en mästare över det. Örnen är ledaren för fåglarna. Tjuren är djurens mästare. Lejonet är mästaren över alla vilda djur. Fredag är alla dagars mästare. Ramadan är alla månaders mästare. Israfil är alla änglars mästare. Adam är alla människors mästare. Jag är alla profeters mästare och Ali är mästare över alla efterträdare.

4. Muhammed sade: Kärleken för Ali ibn Abi Talib är som ett träd, vars rötter är paradiset och dess grenar är i denna värld. Vem av mitt folk som håller sig till någon av dess grenar, kommer nå paradiset. Hatet för Ali ibn Abi Talib är ett träd vars rötter är i helvetet och dess grenar är i denna värld. Vem som än klängar sig fast till dem, kommer att inträda i helvetet.

5. Muhammed tog även upp den femte egenskapen. På domedagen, kommer man att sätta upp en talarstol åt mig på höger sida av Allahs tron. På min närliggande  sida kommer man att sätta upp en talarstol åt Profeten Abraham på höger sidan. En stol kommer att sättas upp åt Ali, som kommer att sättas mellan mig och Abraham. För mina ögon har aldrig sett en bättre vän mellan två bröstvänner.

Oh min arabiske vän, kärleken för Ali är sann, du borde och måste älska honom. Sannerligen Allah kommer att älska dem som älskar honom och bekämpa dem som bekämpar honom. Ali kommer att vara med mig på domedagen och han kommer att vistas i samma del av Paradiset.

Mannen svarade att han hörde och lydde Allahs befallning att lyda Muhammed och dennes kusin Ali.

Källan är Salman al Farisi även känd som den ende utanför Profetens nära familj, som räknas till Ahlul Bayt och man kan hitta den i Biharul-Anwaar, vol.40 s.46…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *