Press "Enter" to skip to content

Citat – Allah

Salam Allah 3ala Ahlul Bayt och på deras kunskaper som underlättar mitt liv..

Imam Ali (a.s) sade: Allt arbete som inte börjar med Bismillah Al rahman al Rahim, kommer vara bristfälligt och ofullständigt.

The commander of the faithful Ali (as) stated; Any work of value that does not begin with [bismillah al rahman al rahim/ i begin with the name of Allah, the Compassionate, the Merciful] would be defective and incomplete.

(Bihar, vol. 92, p 242)

Imam Jafar al Sadiq (a.s) konstaterade: Den som överlåter sina affärer till Allah, kommer alltid vara lugn och njuta av ett glatt liv.

Imam Ja’far al-Sadiq (a.s) stated; One, who entrusts his work to Allah swt, will be always at rest and will enjoy a happy life.

(Misbah-al- Sharia’h, p. 175)

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade: Den, som förstår (sitt inre jag) kommer sannerligen förstå sin Herre (på ett bättre sätt).

Imam Ja’far al-Sadiq (a.s) stated; One, who comprehends [his inner self], will indeed comprehend his Lord. [In a better manner]

(Jami al-Akhbar, p. 4)

Bli först att kommentera

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *