Press "Enter" to skip to content

Imam al Ridha

Imam Al Ridhas födelsedag är i dagarna och här kommer lite berättelser om denna stora Imam, en av de 12 heliga Imamerna som ledde och leder människorna på den rätta vägen: Sulaiman, en vän till Imam Ali al Ridha (a.s), sade:

Jag gick med Imamen till dennes hus, arbetarna var upptagna med sina jobb. Bland de anställda fanns en man som Immamen inte kände igen, så han frågade vem denne man var.

Han fick svaret att han anställts nyligen för att hjälpa till.Imamen frågade om de kommit överens om hans lön med honom? De svarade nekande och sade vad vi än betalar honom, accepterar han det utan att yttra ett ord. Imam Al Ridha blev irriterad och sade:

”Jag har alltid talat om för er att när ni anställer någon, så kom överens om dennes lön först. För ifall hans lön är överenskommen och ni ger honom mer än det, så blir han glad. Men ifall ni inte kommer överens om en lön, och ger honom tre gånger så mycket som ni tänkt er, så kommer han tro att ni gett honom för lite.

Sheikh Saduq berättar genom Ibrahim ibn Abbas att:

”Jag såg aldrig Imam Ridha (a.s) gå till överdrifter i att tala eller störa någon eller avbryta folks talande. Han sträckte inte sina ben i andras närvaro, när maten lades fram, bjöd han in sina anställda att äta med honom. När han sovit en stund, gick han upp för att bli upptagen med tillbedjan till Allah. Som sina förfäder gick han ut på nätterna och gav mat till de behövande.

Yasir, en anställd tjänare hos Imamen, sade att Imam Ridha brukade säga oss att ifall ni äter er mat och jag kallar på er, gå inte upp förrän ni slutat äta er mat. En annan vän till Imamen sade:

En dag kom en främling till Imam  Ridhas (a.s) hus och sade att han var en shia, han talade om att han inte var fattig men hans pengar var slut och att han inte hade råd att komma hem. Ifall du ger mig lite pengar så kan jag ge det till behövande i ditt namn när jag kommer hem igen.   Imamen gick upp, hämtade pengar från ett annat rum och gav dem till mannen genom att böja sin arm över dörren och sade, ta dessa och du behöver inte ge bort dem i mitt namn. Imamen frågades varför han inte visade sig för denne behövande. Han svarade att det här skulle leda till att han slapp se Imamens ansikte och känna sig generad för att han tar emot hjälp.

 

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *