Press "Enter" to skip to content

Citat – Uppleva umbäranden

Det skrivs att Abdullah sade:

Medan vi var med Allahs Profet, såg vi några barn från Banu Hashim (Profetens klan), komma. När Profeten (s.a.w) såg dem, tårades hans ögon och hans färg förbyttes.

Jag sade:

”Vi ser fortfarande något i ditt ansikte, som vi ogillar (att se).

Han (Profeten s.a.w) sade:

”Vi är medlemmar i ett Hushåll, för vars Profeten valt nästa liv över denna värld. Medlemmarna i mitt Hushåll (Ahlul Bayt) kommer att möta umbäranden, uteslutning och exil, efter att jag försvunnit.”

 

It was narrated that Abdullah said : “While we were with the Messenger of Allah, some youngsters from Banu Hashim came along. When the Prophet saw them, him eyes filled with tears and his colour changed. I said :” We still see something in your face that we do not like (to see).” He (Prophet) said : “We are the members of a Household for whom Allah has chosen the Hereafter over this world. The people of my Household will face calamity, expulsion, and exile after I am gone….

Sunni references:
Sunan ibn Majah, Volume 5, Page 276, Hadith 4082:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *