Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ramadan – Khadija – Profetens älskade fru

Khadija. Vem var Khadija? Idag hör vi som muslimer om Aisha och Hafsa som mest kända och mest älskade av Profetens fruar, men Khadija då? Har vi glömt den som verkligen var mest älskad? Den som offrade vänner, pengar och liv, för islam? Hon dog under Ramadan, i ett område kallad AbuTalibs dal, dit hon och resten av Muhammeds (saw) anhängare blev förvisade på den 10/Ramadan.

Khadija var en rik adlig dam som anställde den unge Muhammed. Det sägs att Muhammed var 15 år yngre än Khadija, dotter till Khuwaylid. Efter att ha sett hur ärlig och pålitlig Muhammed var, föll Khadija för honom.

Den som gav sina pengar för att bistå islam-det var Khadijas förtjänst.

Den som blev den första muslimen- det var Khadija.

Den som dog i exilen-det var Khadija.

Den som gav Muhammed hans enda avkomma och från henne många miljoner ättlingar- det var Khadijas förtjänst.

Efter att ha gett alla sina pengar till att sprida islam, så dog hon på den tionde dagen under Ramadan på det tionde året efter att Muhammed började sprida Allahs religion. Hennes grav ligger vid Hujun, ovanför Mecka. När hon skulle begravas, gick Muhammed ner i hennes grav och låg i den en kort stund. Efter att hon hade begravts i graven, smekte han jorden på graven. Saknaden var stor.

När Muhammed fick sitt kall, så kom han hem till henne och skrek, “täck mig täck mig”. Upplevelsen var otrolig och det är svårt att tro, att någon annan än Muhammed (saw) hade kunnat utstå och överleva mötet med ängeln Gabriel.

Muhammed och muslimerna blev skickade till en exil i en dal, senare känd som Abu Talibs dal, under dessa tre år, dog både Khadija och Abu Talib, farbrodern som tog hand om Muhammed när denne förlorade sina föräldrar. Detta året kallades för Sorgens år. De två viktigaste människorna för Profeten Muhammed, hade dött i denna hemska exil. En exil som förvägrade muslimerna vatten och mat.

Muhammed tänkte så mycket på Khadija efter hennes död, att hans ena fru Aisha blev svartsjuk och undrade om hon var den enda han någonsin älskade? Muhammed svarade då:

“Hon trodde på mig när ingen annan gjorde. Hon acceptearde islam när människorna vägrade tro på mig, och hon hjälpte och tröstade mig när det inte fanns någon som kunde ge mig en hjälpande hand.”

Kärleken till denna Khadija var så stor, att Muhammed aldrig gifte sig med någon annan så länge hon levde. Hon är en av fyra kvinnor som nämns i Hadithböckerna om att hon ska få ett hus i Paradiset.

Anas reports that the Messenger of Allaah, salla Allaahu alaihi wa sallam, said: ‘The best women of mankind are four: Mariam daughter of `Imraan, Assiya wife of Pharaoh, Khadija daughter of Khuwailid, and Fatima the daughter of the Messenger of Allaah.

[Bukhari and Muslim]

Narrated Abu Huraira: Jibreel (Gabriel) came to the Prophet and said, ‘O Allaah’s Apostle! This is Khadija coming to you with a dish having meat soup (or some food or drink). When she reaches you, greet her on behalf of her Lord (i.e. Allaah) and on my behalf, and give her the glad tidings of having a Qasab (palace in Paradise) wherein there will be neither any noise nor any fatigue (trouble).

Sahih Bukhari

Enligt Aisha så var hon inte svartsjuk på någon annan än just Khadija:

Narrated ‘Aisha radhiya Allaahu anha: I did not feel jealous of any of the wives of the Prophet as much as I did of Khadija (although) she died before he married me, for I often heard him mentioning her, and Allaah had told him to give her the good tidings that she would have a palace of Qasab (i.e. pipes of precious stones and pearls in Paradise), and whenever he slaughtered a sheep, he would send her women-friends a good share of it.

Khadijas a.s grav innan wahabiterna demolerade det:

[Sahih al-Bukhari]

Khadija

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *