Press "Enter" to skip to content

Citat – Hedra din älskade

Imam Ali (a.s) sade:

Den värsta mannen är den som inskränkar sitt hushåll.

Imam Amir ul Mu’mineen Ali [a] said: “The worst man is he who restricts his household.”

Nur-ul-Absar Shablanjy / Wives and Good Treatment to Their Husbands

Allah har sagt:

Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker.

Allah (s.w.t.) said: “And among His Signs is this, that He created for you mates from among yourselves, that ye may dwell in tranquility with them, and He has put love and mercy between your (hearts): verily in that are Signs for those who reflect.”

Sura al-Room, No. 30, Verse 21

Be First to Comment

    Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *