Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Varför besvaras inte förbönen ibland?

Jag undrar ibland varför min dua (förbön) inte besvaras, så jag letade upp det här som besvarar frågorna, översatte det så gott jag kunde.

De lärda säger att när vi ibland ber Allah om saker och ting, så kan tre saker hända:

 1. Han ger oss vad vi vill ha, om vi ber om det eller ej.
 2. Han ger oss inte saker och ting, om vi ber om dem eller ej.
 3. Han ger oss saker enbart om vi ber om dem.

Eftersom vi inte vet i vilken av dessa 3 scenarion våra förböner hamnar, måste vi alltid be om saker och ting. Alla förböner, om de besvaras eller ej, leder till att vi får belöning för dem i nästa liv.

I tredje scenariot, uppstår tre andra situationer:

 1. Han ger oss vad vi önskar, men efter en viss tid, Profeten Moses (a.s) bad för 30 dagar, innan Farao dränktes.
 2. Han ger oss enbart ifall vi ber om det ett antal gånger, exempelvis man ber om en sak 25 gånger.
 3. Han förlänger det vi ber om, så vi fortsätter be Honom om dem om och om igen.
 4. Allah säger i Sura 2 (Baqarah) Ayah 216:

”Och det må vara att ni ogillar en sak, medan det är bra för er, och det må vara att ni älskar en sak, medan det är dåligt för er, och Allah vet bäst, medan ni inte vet.”

Till exempel, ett barn som vill ha en färggrann orm, men vi, som är äldre, vet att den ormen kan vara farlig och det kan skada, så därför ger vi inte detta djur till barnet. Ibland blir vår bön om välstånd och barn inte uppfyllda, för det kan avleda oss från den rätta vägen. Exempelvis: Profetens (s.a.w) vän, som var mycket fattig och som reciterade Salatul Jamaha (gemenskapsbönen) varje dag i moskén i första raden, men när han blev rik då började han be bönen Qadha (efter utsatt tid).

För varje försenad/obesvarad förbön, blir en troende belönad. På domedagen, då kommer den troende få sin bok av dåd, som innehåller många goda dåd som han inte fullföljde. När han frågar varför han fick denna bok, blir han informerad att dessa tillägg är de böner som inte besvarades, så han blir belönad för dem på det viset. Då kommer den troende att ångra sig och säga:

”Det hade varit bättre för mig om inga av mina böner hade besvarats”!!

Bra tider för Förbön

Imam Ali (a.s) sade:

Utnyttja tillfället att be (Allah om saker) vid 4 tillfällen:

 • När Koranen reciteras
 • När Adhaan (kallelse till bön) reciteras
 • När det regnar
 • När två arméer möter varandra.

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade:

När du känner att du är barmhärtig, utnyttja tillfället till att be, för ett barmhärtigt hjärta ber ärligt.

Imam Baqir (a.s) sade:

Den allsmäktige Allah favoriserar den hårtbedjande tjänaren. Så ta tillfället i akt att be just före gryningen fram till soluppgång; det är en tid då himlens portar är öppnade, det är en tid då välsignelser är utdelade och stora böner är belönade

Citat om Förbön (Dua)

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade:

Fråga Allah för vad du än behagar, även om det är en så obetydlig sak som en toffels topp, för Han är den ende som kan få saker uppnåeliga.

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade:

Ifall du vill se dina böner besvarade under hårda tider, då måste du be hårt under lätta tider.

Imam Al Ridha (a.s) sade:

En enda bön sagd i det privata är lika stark som 70 böner sagda i det öppna.

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade:

Allah vet vad Hans tjänare vill ha; Han bara gillar att han ber om det.

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade:

Allah besvarar aldrig en ouppmärksam bön. Så när du ber, be med hela ditt hjärta och var säker då, att bönen kommer besvaras.

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade:

En lojal tjänare som ber hela tiden för något, kommer med all säkerhet att få sin bön uppfylld.

Imam Jafar al Sadiq (a.s) sade:

”Imam Ali (a.s) skrev att lovord borde föregå en bön. Så när du vill fråga den Allsmäktige Allah om något, börja med att lovorda Honom.

 

Imam Muhammad al-Baqir (a) sa:

”Allah, Obegränsad och Majestätisk som Han är, skänker njutning i denna värld till vem Han vill, vare sig han gillar eller ogillar denne, medan Han ger njutning i nästa värld endast till dem som Han tycker om.

Det händer att Allah inte svarar en troende som ber om något så litet som en ögonfrans, men ger världen till den icke-troende utan att denne ber om något. Men om den icke troende ber Allah om något så litet som en ögonfrans i den kommande världen, kommer Allah inte svara honom.”

[Mishkat ul-Anwar; 290, och Bihar ul-Anwar; 93:368 H.2.]

8 kommentarer

 1. Jummana 08 juni 2011

  Va intressant, det är verkligen sånt man brukar tänka på =)

 2. Bahlool 08 juni 2011

  haha japp jag brukar fråga mig själv sånt här 😛 har haft det i några veckor tänkte lika bra översätta det så man friskar upp minnet lite

 3. Jummana 08 juni 2011

  Det gjorde du bra i att göra ! 🙂

 4. Bahlool 08 juni 2011

  haha tack Jum

 5. MammaMarie 09 juni 2011

  Detta är också något att tänka på:

  Imam Muhammad al-Baqir (a) sa:

  ”Allah, Obegränsad och Majestätisk som Han är, skänker njutning i denna värld till vem Han vill, vare sig han gillar eller ogillar denne, medan Han ger njutning i nästa värld endast till dem som Han tycker om.

  Det händer att Allah inte svarar en troende som ber om något så litet som en ögonfrans, men ger världen till den icke-troende utan att denne ber om något. Men om den icke troende ber Allah om något så litet som en ögonfrans i den kommande världen, kommer Allah inte svara honom.”

  [Mishkat ul-Anwar; 290, och Bihar ul-Anwar; 93:368 H.2.]

 6. Bahlool 09 juni 2011

  tack marie ska lägga till det

 7. Anna 15 juni 2021

  Assalamo aleikom
  Kan jag få källan på denna in sha Allah

  För varje försenad/obesvarad förbön, blir en troende belönad. På domedagen, då kommer den troende få sin bok av dåd, som innehåller många goda dåd som han inte fullföljde. När han frågar varför han fick denna bok, blir han informerad att dessa tillägg är de böner som inte besvarades, så han blir belönad för dem på det viset. Då kommer den troende att ångra sig och säga:

  “Det hade varit bättre för mig om inga av mina böner hade besvarats”!!

  Må Allah belöna dig, amin

 8. Bahlool 22 juni 2021

  Wsalam. I botten har du källan på hela texten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.