Press "Enter" to skip to content

Citat – Trädet

Umamah al Baheli rapporterar att Allahs budbärare (s.a.w) sade:

Allah har skapat profeterna från olika träd, men Han skapade mig och Ali från ett och samma träd; Jag är rötterna, Ali är dess grenar, Hassan och Hussain är dess frukter och våra shias är löven, den som håller en gren ibland sina grenar, överlever och den som vänder sig bort går vilse, ifall en slav tillber Allah mellan al Safa och al Marwa i tusen år och sedan tusen år till och sedan tusen år till utan att ha kärlek för oss Ahlul Bayt, då kommer  Allah att slänga honom i helvetet. Sedan läste (Allahs budbärare) :

[42:23] om Han kungör för Sina rättskaffens troende tjänare. Säg: “Jag begär ingen ersättning av er för detta ; jag ber bara att ni ger mina nära kärlek.” Och om någon gör en god handling skall Vi ge honom mångdubbel belöning. Gud förlåter mycket och Han erkänner förtjänster.

Umamah al-Baheli reported that the messenger of Allah (pbuh) said: ‘Allah has created the prophets from different trees but He created me and Ali from one tree, I am the root Ali is the branch, al-Hassan and al-Hussain are the fruit and our Shia are the leaves, whoever holds a branch amongst its branches will survive and whoever turns away will go astray, if a slave worshiped Allah between al-safa and al-marwa for thousand year then another thousand year then another thousand year without possessing love of us Ahlulbayt, Allah will throw him in the hell’. Then (the messenger of Allah) recited: ‘No reward do I ask of you for this except the love of those near of kin. [042.023 ]’

Källa:
Tafsir Shawahed al-Tanzeel, by al-Haskani al-Hanafi, volume 1 page 554

Även:
1. Ibn Asakir recorded it in Tareekh Damishq, Volume 41 page 335 and in Volume 42 page 65 and page 66
2. Dur Bahr al-Manaqib, by Allamah Jamal al-Deen al-Hanafi
3. Wasilat al-Maal, by Allamah Bakthir al-Hadhrami, page 61
5. Arjah al-Matalib by Allamah Amritsari, page 457

Bli först att kommentera

    Lämna ett svar

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *