Press "Enter" to skip to content

Islamisk storhet

Islams och muslimernas storhet försöker man med alla medel att degradera och nedvärdera, här kommer en liten youtubefilm som visar sanningen, en sanning som även väst medgav i sina historieböcker. Då det nu är på modet att tala illa om islam och muslimer, så försöker man spela att man inte känner till detta här. Man sökte kunskap, spred kunskap och tog vetenskapens ljus till det mörka och barbariska Europa. Som tack svartmålades och mördades och jagades muslimerna. Något som än idag pågår.

10 Comments

 1. Annika B
  Annika B 09 februari 2011

  Varför skall muslimer vara nöjda med att de hade stora framgångar för flera hundra år sedan?

  Det är väl ingen som förnekar vare sig nollan, algebran eller kompassen eller vad man nu historiskt har presterat i den muslimska världen för många hundra år sedan.

  Är det inte mer intressant att ställa sig frågan varför 1.400.000.000 muslimer idag inte någonstans på vårt jordklot står som skapare av ett attraktivt samhälle?

  Överallt där islam dominerar råder fattigdom och efterblivenhet.

  Varför är inte det en intressant utgångspunkt för lite tankeverksamhet?

 2. Bahlool
  Bahlool 09 februari 2011

  Annika faktiskt så är det många islamofober som förnekar just dessa saker..menar att muslimerna inte lyuckades med något själva utan stal, eller lurade till sig denna kunskap. Attraktiva samhällen? MAlaysia? Indonesien även Iran utvecklas marknat när det gäller ekonomi och vetenskap, Dubai osv. Men till stor del kan du hitta grunderna i att västvärlden måste lägga sig i våra angelägenheter med komplotter och stöd till diktaturer..Så vad skyller du på att folk är efterblivna och fattiga i europeiska länder? Sydamerikanska? Asiatiska? Det är lätt att skylla på islam..men sanningen är lite bittrare än så..det är inte islam som bär skulden för allt det här..

 3. Annika B
  Annika B 09 februari 2011

  Att förneka att islam har varit en framgångsrik kulturyttring för ett antal hundra år sedan är ju bara dumt, jag förstår inte varför ni bemödar er om att tjafsa om sådana ting. Fakta finns och att lägga kraft på att “bevisa” fakta är att ödsla kraft helt i onödan.

  Om ni muslimer är nöjda med den sortens samhälle som existerar i de länder som du nämner, Iran, Malaysia, Indonesien och andra, så är det både fantastiskt och märkligt.

  Du nämner länder som är genuint korrupta och saknar frihetsgrader och det är delvis beroende på att västvärlden har stött, och stöder, diverse vidriga diktatorer. Till den gruppen räknar jag också prästerskapet i Iran. USA och andra kommer nog att nogsamt ompröva sina sympatier i fortsättningen och det är bara att beklaga att det har tagit så lång tid och det har heller inte varit särskilt anständigt.

  Nöjer sig muslimer med den sortens styre som du nämner så nöjer ni er med något som aldrig skulle accepteras i västvärlden och jag förstår inte varför ni skulle vara nöjda med det, har ni inte större krav på tillvaron?

  En enkel observation är att betrakta världens migrationsströmmar. De rör sig knappast från västländer till muslimska länder överhuvudtaget utan det är snarare muslimska länders befolkning som söker sig till västlandet.

  Varför?

 4. Bahlool
  Bahlool 09 februari 2011

  Du vet väl om att det i Sverige occkså finns korruption? (se händelserna i göteborg)
  Om du tittar på migrationsströmmarna så ser du också att flertalet som flyr, flyr till sina grannländer, det är ett fåtal som försöker komma till väst. Tittar man på statistiken så ser man även att många flyttar “hem” eller från väst till östvärlden. Om Sverige och andra västliga stater är så härliga och perfekta, varför har vi sådana stora problem som vi ju ser att vi har, när det gäller rättvisa, gamlingars förhållanden, skolor som inte frambringar några större resultat. Om det är så bra som vi försöker antyda, varför flyttar så många härifrån?
  Jag tror det är en förenkling att säga vi har det bäst ni har det sämst..tittar man till historien så ser man att olika länder och områden har olika grader av storheter. Den islamiska (och stora delar av världen för den delen) är i nedförsbacke nu, men även det kan förändras.

 5. Annika B
  Annika B 09 februari 2011

  Vill du på fullt allvar jämföra det som hänt i Göteborg med det som är vardag i muslimska länder? Om vi tittar på Transparency Internationals (en västerländsk uppfinning och kanske därför skruvat?) index över korruption så kommer allt vad muslimska länder heter långt ner på listan och det blir bara löjligt, men tyvärr inte alltför ovanligt i dessa sammanhang, att likställa Göteborgshändelserna med vardagen i muslimska länder.

  Att folk flyr till sina grannländer är helt naturligt eftersom de flesta inte har råd med något annat. En vild gissning: Om en afghan får välja mellan London, Stockholm eller Islamabad så vågar jag påstå att livet inte lockar i Islamabad.

  Västliga länder är inte härliga och perfekta och jag har inte heller påstått något sådant. Dock påstår jag att jämfört med muslimska länder så är västländer närmast paradisiska och den flytt som sker från västländer sker knappast till muslimska länder.

  Varför skall det vara så svårt för en muslim att säga att jag vill ha en bättre tillvaro än den som mina ledare tillhandahåller? Vad eller vad är det ni skall ursäkta? Varför envisas ni med att försvara vanstyret?

 6. Bahlool
  Bahlool 09 februari 2011

  Annika att korruption finns är inget att förneka, men det är rätt kul att människor som ogillar islamiska länder tar upp sådant och glömmer sina egna bakgårdar.
  Jag har otaliga släktingar i Irak som inte vill komma till väst och vi flydde redan 81..vi har haft chasnen att hjälpa de otaliga gånger. Min farbror kom till Sverige, till Tyskland (på besök) till England och varje gång sa han nej tack. Det är tyvärr din fördomar som styr dina ord. Alla söker inte materialism, alla söker inte lyxliv. Ingen försvarar vanstyre, men vi försvarar att vi själva ska få bestämma vår väg..gå läs om FIS i Algeriet och Hamas i Gaza hur väst vägrade låta dem vinna sina val och styra människorna som valde dem..bojkott och embargon följde och ett tyst stöd till att bekämpa dem. Det är hyckleri att kräva demokrati och “frihet” i muslimska lädner och när folket gjort sitt val så bekämpar ni det valet.
  Ingen muslimsk stat har fått bestämma över sitt eget öde, ingen tillåter det. Hur kan du tala om islam och anklaga det när islam och muslimer inte fått välja sin väg och sina öden? Alla musilmska länder du tar upp är ett resultat av västvärldens beteende. Låt Iran utveckla sitt land, utan att hotas och angripas stup i kvarten. Låt Hamas försöka skapa sig ett land på Gaza. Låt muslimska brödraskapet få välja ställa upp eller inte i valen i Egypten. osv..
  Du påminner om en som slår på någon och sedan förundras över att denne slår tillbaka..

 7. Annika B
  Annika B 10 februari 2011

  Alltid västvärldens fel. Alltid.

  Hör du inte hur ansvarslöst det låter? Muslimerna är ständiga offer. Ständigt, kan aldrig påverka någonting själva. Offer, offer, offer.

  Ingen förnekar att västvärlden har ingripit i arabvärlden, det är inte föremål för diskussion, saken är klar. Men då kan man också ställa sig frågan hur det kan komma sig att västvärlden överhuvudtaget har kunnat ingripa i arabvärlden, hur har det kunna ske?

  Skälet är att man har haft råd och man har även en uppfattning som grundar sig i en observation av vad som har varit framgångsrikt i västvärlden.

  Om de muslimska länderna hade varit rika istället för fattiga så hade västvärlden aldrig kunnat ingripa. Men eftersom muslimska länder lägger större vikt vid att utföra religiösa ritualer istället för att utbilda befolkningen och skapa anständiga institutioner så skapas aldrig möjligheterna att skapa rikedom. De möjligheter och belöningar som står till buds efter livet på jorden förefaller mer intressanta än att skapa sig en god tillvaro på jorden och då blir man naturligtvis utsatt.

  Se istället till att skaffa er rikedom här på jorden så kommer ingen att försöka uppfostra er. Se till att inte finnas i toppen eller botten på listor som behandlar analfabetism, korruption, kusingiften, pressfrihet, nobelpris, fattigdom eller vad som helst som är betecknande för om ett samhälle är framgångsrikt eller inte.

  Dessutom synes muslimer inte behöva någon som helst inspiration från västvärlden för att med glädje slå ihjäl varandra utifrån sekterism inom islam.

 8. Bahlool
  Bahlool 10 februari 2011

  Nope har jag inte sagt, hade allt varit västvärldens fel, då hade vi inte haft ledare vi avskyr som förtrycker oss. Så som vanligt har du fått det om bakfoten.

  Rikedom har inget med saken att göra, arabvärlden simmar på olja, men du ser inte de stora förändringarna som sker i världen där vissa stater går upp och andra ner. USA är fattigt när man tänker på att de är så skuldsatta, men det syns inte. Även Sverige börjar bli fattigt för att man ser allt fler på gatan som tiggar allt fler som flyttar härifrån (titta bara på uppdrag granskning i veckan).

  Wahabismen, som lett till sekterismen, är skapad och närt av Väst..du får gärna läsa mera om Muhammed abdul Wahabs liv och skapandet av hans äckliga sekt.
  Du ser problemen i att människorna är materialistiskt fattiga, jag ser mer i att folk inte får leva sina liv i frihet utan västlig inbaldning och utan att diktatorer förtrycker dem för att roffa åt sig mera

 9. Annika B
  Annika B 10 februari 2011

  Då blir frågan:

  Vem eller vilka kan göra något åt eländet i muslimska länder?

  Och hur?

  Vi kan konstatera att den religiösa inriktningen inte förefaller vara särskilt lyckad, kristna och judar har fått en helt annan utdelning på sitt bönande och då har man inte tillnärmelsevis så mycket regler att hålla sig till. Alltså kan vi rimligtvis skippa religionen som bra metod för muslimer.

  Var finner du anständigheten som kan lyfta de muslimska länderna, var finns de ledare som med varlig hand kan leda folken till framgång?

  Prästerna vill köra sitt race, trots att vi redan kunnat konstatera att religionen verkar vara mer elände än framgång.

  Vi har de nuvarande skitskallarna som sitter i förarsätet, de faller bort med automatik.

  Vad har du kvar av anständigt folk som ännu inte någonstans på vårt klot har fått, för det handlar ju om att få, inte att skaffa sig, rätt förutsättningar?

  1.400.000.000 muslimer har aldrig i modern tid fått någon möjlighet, låter det verkligen sannolikt?

 10. Bahlool
  Bahlool 10 februari 2011

  Du borde studera om judendomen lite mera Annika, de har många fler regler än muslimerna har…
  Om väst inte blandar sig i, så kommer du se dessa ledare komma fram, de blir inte lönnmördade av väst, som vi nu ser i Egypten, den makten där är utanför USAs händer. Låt folket där bestämma sitt öde så får vi se vart det lutar..
  Du konstaterar (felaktigt) att religionen verkar vara mer elände än framgång.
  Länder som Dubai är rika, vem ska vi skylla på där?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *