Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Äckliga Khawarij

Jag måste medge, jag blev ställd när några khawarij/wahabiter/nawasib tog upp min Ayatollah som bevis mot mig, min käre Fadhallah sägs ha sagt att händelsen med attacken mot Fatimahs hus, aldrig skedde. Jag såg ett youtube clipp, där en bild på Fadhallah fanns och där såg man ett uttalande, av en röst som liknade hans.

Jag samlade mig, och gick då in på Fadhallahs hemsida, och där hittade jag hans tal och där stod det så här:

Facing deviation

She also demonstrated her missionary role when she faced all forms of deviation afflicting Islam following the death of the Messenger of Allah (p.), even though she was subjected to oppression as they put their hands on Fadak, which was her right, and as they tried to burn down her house while she was inside along with her husband and his companions who sided with him and opposed what took place in As-Sakifa back then…

Så här har vi dessa självmordsbombande wahabiter, som med fullaste allvar menar att ett clip på youtube, där Fadhallahs bild bara syns och en röst imiterar honom är mera att lita på än hans egen hemsida, där hans egna tal är samlade. Så här långt går dem. Man har även hittat klassiska verk, där dessa USA lakejer, tagit bort passager.

När man läser Sunniternas stora verk som Sahih Bukhari, så säger dessa lärda efter Fatimas namn, a.s, alayha al Salam..men idag hör man hur folk lärt sig Radiah Allah anhaa..som om hon är en vanlig sahabi..så degraderar de dessa höga personer och förfalskar historien. Fy fan vad äckliga ni är..

6 kommentarer

 1. husse 04 januari 2011

  selam!!!!

  då vi shia säger att det finns en hadith där profeten säger att efter mig är det 12 som ska leda den muslimska världen. då är frågan om du kan fxa den hadtihen till mig=)?
  blev frågad idag av en sunni vän till mig om den.
  skulle vara mycket tacksam om du kunde fixa den snarast!!!!

 2. Bahlool 04 januari 2011

  wsalam husse det här finns i sunniternas böcker också
  Jabir ibn Samura berättade: Jag hörde Profeten (s) säga:
  Sedan sa han en Tolv Anförare ”Det kommer att finnas “.
  mening som jag inte kunde höra. Min far sade, att Profeten
  tillade, ”De kommer alla att vara från Quraysh.”
  (Engelsk), Hadith: 9.329, Kitabul Ahkam; Sahih al-Bukhari [
  , (Arabisk), 4:165, Kitabul Ahkam] al-Bukhari Sahih
  Profeten (s) sade:
  ”Religionen (Islam) kommer att fortsätta till Tiden (för
  , alla av dem från Tolv Kalifer återuppståndelsen), med
  Quraysh.”
  , (Engelsk), Chapter DCCLIV, v3, p1010, Tradition Sahih Muslim [
  (Arabisk), Kitab al-Imaara, 1980 Saudi Arabiska Sahih Muslim #4483;
  utgåvan, v3, s.1453, Tradition #10]

 3. Bahlool 04 januari 2011

  Den kända lärda al-Dhahabi skriver i
  , vol. 1, s. 67 att Sadruddin al-Durar al-Kaminah Hajar al-’Asqalani skriver i
  Ibrahim bin Muhammad bin al-Hamawayh al-Juwayni al-Shafi’i var en stor
  hadithlärd. Densamme Al-Juwayni berättar att Abdullah ibn Abbas (r) meddelar
  Jag är Profeternas chef och Ali ibn Abi Talib är från Profeten (s) som sade, ”
  efterträdarnas chef, och efter mig kommer mina efterträdare att vara tolv,
  ” den första av de är Ali ibn Abi Talib och den sista av dem al-Mahdi.
  Al-Juwayni berättar också att Ibn ’Abbas (r) berättar att Profeten (s) sade:
  Mina kalifer och efterträdare, och Allah’s bevis bland sina skapelser är ”
  säkerligen tolv efter mig. Den första av de är min broder och den sista av
  ” Han tillfrågades: ”O Allah’s budbärare, vem är din dem är mitt (barn) barn.
  ” varpå han tillfrågades, ”Och vem är din Ali ibn Abi Talib broder? Han sade, ”
  , den som kommer att fylla Al Mahdi son?” Den helige Profeten (s) svarade:
  jorden med rättvisa och jämlikhet när den kommer att vara fylld på brädden med
  orättvisa och tyranni. Och vid Den som har sänt mig som en varnare och en
  givare av goda nyheter, även om denna jord skulle ha en endaste dag kvar att
  existera, skulle den Allsmäktige Allah förlänga denna dag till dess att han sänt
  mitt barn Mahdi, varefter han kommer att få Ruhullah ’Isa ibn Maryam (a) att
  nedstiga och be bakom honom (Mahdi). Och Jorden kommer att upplysas av
  hans utstrålning. Och hans makt kommer att nå både öst och väst.”
  Jag och Ali och Hasan och Al-Juwayni rapporterar också att Profeten (s) sade: ”
  ” Husayn och nio avkomlingar från Husayn är de renade och de ofelbara.
  , Mu’assassat al-Mahmudi li-Taba’ah, Beirut 1978, s. 160.]

 4. Bahlool 04 januari 2011

  e öst och väst.”
  Jag och Ali och Hasan och Al-Juwayni rapporterar också att Profeten (s) sade: ”
  ” Husayn och nio avkomlingar från Husayn är de renade och de ofelbara.
  , Mu’assassat al-Mahmudi li-Taba’ah, Beirut 1978, s. 160.] Fara’id al-Simtayn [Al-Juwayni,
  Bland alla islamiska skolor, är det endast Shi’ah Imamiyyah Ithna
  Tolv ’Ashariyyah (tolv-imamsskolan) som tror på dessa individer som de
  rättmätiga efterträdarna till Profeten (s) och som får sin förståelse av Islam
  från dem. För att ta reda på mer om autentisk Islam, besök

 5. Bahlool 04 januari 2011

  Vad de Sunni lärda säger:
  Vi har räknat emirerna efter Profeten (s.a.w.s) som tolv. Ibn al-’Arabi:
  Vi uppfattade dem som: Abu Bakr, ’Umar, ’Uthman,
  Ali, Hasan, Mu’awiyah, Yazid, Mu’awiyah ibn Yazid,
  Marwan, ’Abd al-Malik ibn Marwan, Yazid bin ’Abd alMalik, Marwan bin Muhammad bin Marwan, AsSaffah… Efter detta fanns det 27 kalifer från Bani
  Abbas.
  Om vi endast räknar tolv av dem når vi bara till
  Sulayman. Om vi tar den bokstavliga meningen har vi
  bara fem av dem, och dessa är de fyra Rättfärdiga
  Kaliferna, och ’Umar bin ’Abd al-Aziz…
  Jag förstår inte meningen med denna Hadith.
  , 9:68-69] Sharh Sunan Tirmidhi [Ibn al-’Arabi,
  Qadi ’Iyad alYahsubi:
  Antalet Kalifer är mer än den siffran. Att begränsa
  antalet till tolv är fel. Den helige Profeten (s.a.w.s.) sa
  inte att det endast kommer att finnas tolv kalifer, och att
  det inte är möjligt med fler. Därför är det möjligt att det
  kan finnas flera.
  , 12:201-202; Sharh Sahih Muslim [Al-Nawawi,
  , 16:339] Fath al-Bari Ibn Hajar al-’Asqalani,
  Jalal al-Din alSuyuti:
  Det finns endast tolv Kalifer ända till Domedagen. Och
  de kommer att fortsätta att agera med sanningen som
  rättesnöre, även om de inte är kontinuerliga.
  Vi ser att från de tolv, är fyra de Rättfärdiga Kaliferna,
  sedan Hasan, Mu’awiyah, ’Ibn Zubayr och slutligen
  ’Umar bin ’Abd al-’Aziz i den ordningen. Detta är åtta.
  Fyra kvarstår. Kanske kan Mahdi, Abbasiden inkluderas
  eftersom han är en Abbasid liksom ’Umar bin ’Abd al-
  ’Aziz var en Umayyad. Och Tahir ’Abbasi kan också
  Sedan inkluderas eftersom han var en rättvis härskare.
  En av de är Mahdi, eftersom han är från finns två kvar .
  Ahlul-Bayt (a.s.).
  , Page 12; Tarikh al-Khulafa [Al-Suyuti,
  Page 19] Al-Sawa’iq al-Muhriqa Ibn Hajar al-Haytami,
  Ibn Hajar al-
  ’Asqalani:
  Ingen vet så mycket om denna hadith från Sahih
  Bukhari.
  Det är inte rätt att säga att dessa Imamer kommer att
  existera vid samma tid och tillfälle.
  16:338-341] Fath al-Bari [Ibn Hajar al-’Asqalani

 6. Bahlool 04 januari 2011

  Ibn al-Jawzi:
  Totalt Mu’awiyah och den sista var, Marwan al-Himar.
  är de tretton. ’Uthman, Mu’awiyah och ibn Zubayr
  är inte inkluderade eftersom de var bland Profetens
  (s) följeslagare.
  Om vi exkluderar Marwan bin al-Hakam efter
  kontroversen om huruvida han var en följeslagare, eller
  att han höll makten trots att Abdullah ibn Zubayr hade
  … När Då kan vi få numret till tolv. folkets stöd.
  Kalifatet föll ur Bani Umayyas händer, uppstod en stor
  oordning. Ända tills Bani Abbas etablerade sig själva.
  Följaktligen hade förutsättningarna ändrats totalt.
  Fath al- , as quoted in Ibn Hajar al-’Asqalani, Kashf al-Mushkil [Ibn al-Jawzi,
  16:340 from Sibt Ibn al-Jawzi] Bari
  Det kan också betyda att dessa tolv imamer kommer att Al-Nawawi:
  finnas under Islams överhöghet. Tiden då Islam kommer
  Dessa Kalifer att vara en dominerande religion.
  kommer, under deras styre, att lovprisa religionen.
  ,12:202-203] Sharh Sahih Muslim [Al-Nawawi,
  Denna siffra (tolv) når ända till tiden vid Walid ibn Al-Bayhaqi:
  ’Abd al-Maliks styre. Efter detta uppstod kaos och
  oordning.
  Sedan kom Abbasidernas dynasti. Detta har ökat antalet
  Imamer. Om vi försummar några av deras karaktärsdrag
  som kom efter kaoset, kommer deras nummer att vara
  mycket högre.
  Page 11] Tarikh al-Khulafa , 6:249; Al-Suyuti, Ta’rikh [Ibn Kathir,
  Den som följer Bayhaqi och håller med hans påstående Ibn Kathir:
  att med Jama’ah menas de Kalifer som inte kom i en rak
  Walid ibn Yazid ibn ’Abd al- följd ända till tiden för
  kommer inom räckvidd för den Malik överträdaren
  tradition som vi citerar där vi kritiserar och brännmärker
  såna personer.
  Och om vi accepterar Ibn Zubayrs kalifat före ’Abd al-
  Medan det totala blir det totala antalet sexton Malik .
  I denna borde bli tolv före ’Umar ibn ’Abd al-’Aziz.
  beräkning kommer Yazid ibn Mu’awiyah att vara
  Det är inkluderad men inte ’Umar ibn ’Abd al-’Aziz .
  dock etablerat och välkänt att majoriteten av de lärda
  accepterar ’Umar ibn ’Abd al-’Aziz som en
  sanningsenlig och rättvis Kalif.
  , 6:249-250

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *