Press "Enter" to skip to content

Förbannad vare ryttaren, ledaren och föraren

Dessa tre anses av diverse muslimska grupper för goda muslimer.

Allahs budbärare (saw) såg en dag Abu Sufiyan ridandes en kamel, som leddes av Yazid, Abu Sufiyans barnbarn och kamelen drevs av sonen Muawiya, så Profeten sade: ”Må Allahs förbannelse vara på ryttaren, ledaren och på den som driver kamelen.”

Sunnitiska källor:

p. 357, Vol. 11, of al-Tabari’s Tarikh where the events of the year 284 A.H./897 A.D. are discussed and also on p. 57, Vol. 2, of Abul-Fida’s Tarikh where the events of the year 238 A.H./852 A.D. are discussed, and it is also recorded on p. 247 of Nar’s book Siffin (Egyptian edition), and on p. 115 of Ibn al-Jawzi’s book Tathkirat al-Khawa by the grandson of Ibn al-Jawzi (Iranian edition):

2 Comments

  1. Bahlool
    Bahlool 26 december 2010

    hahahahaha så jävla bra!!! hahahahahahahhahaha

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *