Press "Enter" to skip to content

I fred med dem

Ibland får man frågan, hur ska man se på dem som opponerade sig mot Imam Ali (a.s). Fråga inte mig, fråga Profeten Muhammed (saw).

Zaid bin Arqam förmedlade dessa ord:

”Allahs budbärare (saw) sade om Ali, Fatima, Hassan och Hussein: Jag är i fred med dem som gör fred med er och jag är i krig mot dem som ni för krig mot.”

Sunnikällor:

Sunan Ibn Majah  volym 1 s. 81

Fada’il al-Sahaba, av Ahmad Ibn Hanbal, v2, s767, Tradition #1350;

al-Mustadrak, by al-Hakim, v3, p149

Vad ska man säga om dem som slåss mot dessa? Är inte de då i krig mot självaste Profeten (saw)? Vad säger islam om dem som är i krig mot Profeten (saw)?

Profeten (saw) sade:

Ali är porten till förlåtelse, den som går in genom  denna port är troende, den som lämnar den är kafir (otrogen).

Sunni källa:

[Kanz ul Ummal, Ali Muttaqi al Hind hadith number 32910]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *