Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ashura – Muhammeds tårar

Sunni hadither:

I Al Bidayah wa al Nihaya volym 11 av den kände Haafiz ibn Kathir på sida 573 skriver han:

Imam Ahmad sade:

Abdul Rahman och Affan förmedlade till oss från Ammar om Ibn Abbas som sade:

Jag såg Profeten (saw) i en dröm, vid middagstid och han var rufsig och full med damm på sig. Han höll i en flaska full av blod. Jag sa till honom, må mina föräldrar offras för din skull oh Allahs Profet, vad är detta??

Profeten (saw) svarade: Detta är Husseins (a.s) blod och hans anhängares blod. Jag har under hela dagen försökt samla ihop deras blod.

Ammar sade (förmedlaren av hadithen) Vi lärde oss denna dröm utantill och vi fann senare att Hussein (a.s) hade dött den dagen.

Ibn Kathir skriver att denna hadith är stark (sann/pålitlig)

Sedan säger Ibn Kathir att Ibn Abi Al Dunya förmedlat en hadith:

Ibn Abbas vaknade upp från sin dröm och sade: Vid Allah, Hussein har blivit mördad!”

Ibn Abbas sade detta för han visste att denna dröm var sann.

”Vid Allah! Hussein har blivit mördad. Hans vänner sade då Nej!

I en annan version av denna hadith säger de istället för nej, Varför?

Så hans vänner sade : ”Nej! Oh ibn Abbas, Nej!”

Jag såg Profeten hålla en flaska full med blod och han sade till mig (Profeten till Ibn Abbas) Vet du inte vad min nation gjorde efter min bortgång?

De dödade min son Hussein (a.s) och detta är hans och hans anhängares blod. Jag lyfter upp det mot Allah.

Och på just denna dag, då Ibn Abbas sade detta, skrev vi ner allt det här. På mindre än 24 dagar, kom nyheter till Medina, att Hussein (a.s) var dödad på just den dagen och i just den timmen.

I Musnad Imam Ahmad volym 4 sida 59 och sida 336 finns en hadith som är en stark hadith enligt Sahih Muslims kriterier.

Tabarni tar upp versioner av denna hadith i hadith nr 2822 och 12837.

Al Haakim i Mustadrak volym 4 sida 397 även där menar man att den är stark. En annan källa är i Tirmidhi

Salmah säger att hon gick in till sin mor: Um Salamah (Profetens s.a.w fru) som höll på att gråta så jag frågade henne varför gråter du?

Hon svarade att hon hade sett Profeten (saw) i en dröm och att han hade damm på sitt skägg och i huvudet (lik den dröm Ibn Abbas hade). Så jag undrade vad det var med Profeten och han sade: ”Jag har just bevittnad Husseins (a.s) martyrium.

Ahmed och Ibn al Dhahhak återberättar från Imam Ali (a.s):”Jag gick in till Profeten (saw) och hans ögon tårades, jag sade: Åh! Allahs Profet (saw) har någon irriterat dig? Varför tåras dina ögon? Han svarade: Gabriel (a.s) har just lämnat mig efter att ha berättat att al Hussein (a.s) kommer bli dödad vid floden Eufrat. Han (Profeten saw) sade: Så Han (Gabriel a.s) sade: Vill du låta mig få dig lukta på hans jord (från platsen han blir begraven i)? Jag sade JA! Han nådde med sin hand och tog en handfull av jord och gav det till mig. Så jag kunde inte hjälpa det och mina ögon tårades.”

Thakhaer al-Uqba, Muhibbuldeen al-Tabari, p. 148.

Ummul Fadhl – al Hariths dotter sade att hon gick in till Profeten (saw) och hon sade: ”Åh Allahs Budvärare (saw)! Jag såg en konstig dröm igår natt. Han sade: Vad drömde du? Hon sade: Det var svårt. Han sade vad är det svåra? Hon sade: Jag såg som om en bit av din kropp hade skurits ut och lagts i mitt knä! Allahs Budbärare (saw) sade: Du såg rätt – Fatima (a.s) kommer föda ett barn, om Gud vill, en pojke, han kommer sitta i ditt knä. Sedan födde Fatima (a.s) al Hussein (a.s) och han var i mitt knä, såsom Allahs Budvärare (saw) hade sagt. Så jag gick in till Profeten (saw) och satte honom i hans knä, men jag såg Profetens (saw) ögon tåras! Så jag sade: Åh Allahs Budbärare (saw), må mina föräldrar vara lösen för dig, vad är det med dig? Han sade: Gabriel (a.s) kom till mig och informerade mig om att min Ummah (nation) kommer döda denne min son.”

al-Mustadrak al-Sahih, al-Hafidh al-Hakim al-Nisapouri, v. 3, p. 176, (al-Hakim said: “This is an authentic hadith (Sahih) on the conditions of Bukhari and Muslim but they did not print it”); Dalael al-Nubouwa, al-Hafidh al-Bayhaqi under the subject of al-Hussain (AS); Cf. Ibn al-A’tham IV, (Hyderabad, 1971), p. 211-2, the author narrates this hadith using a different chain of narration.

Umm Salamah sade: ”Al Hussein (a.s) gick in till Profeten (saw) medan jag satt vid dörren, så såg jag i Profetens (saw) hand något som han vände på, medan Hussein (a.s) sog på hans mage. Jag sade: Åh Allahs Budbärare (saw) jag tittade och såg att du vände på något medan barnet låg på din mage och dina ögon tårades? Han sade: Gabriel kom till mig med sand från platsen där han (Hussein a.s) kommer dödas. Och han informerade mig om att min nation kommer döda honom.”

al-Musannaf, al-Hafidh abu Bakr bin abi Shaibah, v. 12.

Ibn Saad, Ali bin Muhammed, Yahya bin Zakariya, en man hörde från Amir al Shaiba som sade:”När Ali (a.s) passerade Kerbala på sin väg mot Siffin och var i höjd med Nainawa – en by vid Eufrat – så stannade han och kallade en av de männen: Säg till Abu Abdallah (al Hussein a.s) vad detta området kallas? Han sade: Kerbala. Sedan började han gråta tills jorden var blött av hans tårar. Sedan sade han: Jag gick in till Allahs Budbärare (saw) och han grät. Så jag frågade varför han grät? Han sade: Gabriel (a.s) var hos mig bara nyss och informerade mig om att min son al Hussein (a.s) kommer bli dödad vid Eufrats strand vid en plats kallad Kerbala. Sedan tog Gabriel (a.s) en handfull av jord och lät mig lukta på det. Så jag kunde inte hjälpa det och mina ögon tårades.”

al-Tabaqat al-Kubra, Ibn Saad; al-Musannaf, Ibn Abi Shaibeh, v. 12 (with ”Patience aba ’Abdullah, patience aba ’Abdullah”); al-Moejam al-Kabeer, al-Tabarani, v. 1; Tareekh al-Shamm, Ibn ’Asakir.

En kommentar

  1. Bahlool 15 december 2010

    JOho..skickade förra veckan..BA Al

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.