Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ashura – Hassans avtal med Muawiya

Fortsättning från inlägget Anledningar för Husseins revolt.

Efter att Imam Ali (a.s) mördades, blev hans son Hassan bin Ali (a.s) ledare för Kalifatet. Muawiya fortsatte sin kamp för makten och hade inte Hassan (a.s) varit förutseende, så hade muslimerna inte gjort något annat än slagits mot varandra. Bysans eller Khawarij i det muslimska riket, hade då fått överhanden. Så Hassan (a.s) gick med på att överlämna Kalifatet till Muawiya, under vissa förutsättningar.

Ett av avtalets punkter var:

“Hassan bin Ali (a.s) gör fred under förutsättning att han inte behöver kalla Muawiya för de troendes ledare.”

Så han erkände inte Muawiyas rätt att regera över muslimerna. Det är viktigt att hålla detta i minnet. Ibn Athir skriver:

“Efter att Hassan bin Ali drog sig tillbaka och Muawiya blev Kalif, sade Farwa bin Nawfal Ashjaie Kharji, ledare för 500 Khawarij (terroristerna på den tiden):

Nu finns det inget tvivel om att vi måste slåss mot Muawiyas styre. Eftersom Muawiya blivit Kalif och vi slåss mot Kalifen.

Så de marscherade mot Irak och kom till utkanterna av Kufa. Under tiden var Imam Hassan (a.s) på väg mot Medina, från Kufa. När Muawiya hade fått höra talas om dessa Khawarijs revolt, skrev han ett brev till Imam Hassan (a.s).

I brevet skrev han:

“Jag förstår det som så att Farwa bin Nawfal Kharji är på väg mot Kufa, med 500 av sina krigare, så jag beordrar dig att gå möta honom och förinta honom, efter det har jag inga problem med att du fortsätter till Medina.”

När Imam Hassan anlände till Qadisiya, så fick han brevet. I svaret som han skickade tillbaka skrev han:

Oh Muawiya! Du har utnämnt Hassan bin Ali att gå som en av dina officerare och att stå emot en Kharijirevolt. Jag, Hassan bin Ali, har dragit mig tillbaka, för muslimernas skull, från Kalifatet och ändå är Kalifatet mitt. Om jag hade velat slåss mot någon som ber mot Mecka (muslimer), vem han än må vara, och till vilken sekt han än må höra, då hade jag slagits mot dig först och främst.”

Imam Hassan (a.s) försökte säga att han slutade slåss mot Muawiya, även efter att denne styrde muslimerna bort från Islam. Så det står klart och tydligt att Imam Hassan (a.s) inte erkände Muawiyas rätt till Kalifatet.

Efter Imam Hassans (a.s) martyrdöd, reste sig hans bror Imam Hussein (a.s) inte upp mot Muawiya, ändå ansåg han det var berättigat att resa sig mot Muawiyas son, Yazid. Ändå fortsatte han sin brors politik att kritisera och uppmana Muawiya att göra rätt. Han vägrade erkänna Muawiyas Kalifat och gav aldrig något trohetslöfte till denne.

Ibn Qutayba Denuri tar upp ett brev som Imam Hussein (a.s) skrev till den förbannade Muawiya:

“Oh Muawiya! Är inte du samme person som mördade Hujr bin Adi och hans fromma vänner, olagligen? De var personerna som tog avstånd från otrohet och uppmanade människorna att göra rätt och förbjuda ont? Du mördade dem efter att ha lovat dem säkerhet och gett dem löften och avtal om frid. Med dessa handlingar gick du emot Allah och menade att de gudomliga lagarna var lättsinniga. Mördade du inte Amr bin Humuq Khuzaie, han som var en av de bästa vännerna till de heliga Profeten? Han vars ansikte var slitet och vars kropp var utmärglat på grund av överdriven tillbedjan. Du mördade honom efter att ha gett honom löfte om säkerhet och fri lejd. Löften som hade fått det skyggaste ökendjuret att komma till dig med full tillit.”

Är inte du den som associerade sig med Ziyad, en bastard, med din egen far, Abu Sufiyan och kallade honom din bror, så han blev känd som Ziyad bin Abu Sufiyan och menade att han är son till din far Abu Sufiyan, när den heliga Profeten sade:

“Barnet tillhör till mannen i vars säng han är född i (i vars hus alltså) och kvinnan som födde ungen är gift med honom och äktenskapsbrytare är att bli stenad till döds, så som Allah har bestämt. Sedan utnämnde du Ziyad till att härska över muslimerna, så att han kan mörda och amputera deras händer och fötter och hänga dem i daddelträden. Välsignad vare Allah.

Oh Muawiya! Det verkar som om du inte är en medlem i den muslimska gemenskapen och att muslimerna inte har någon samhörighet med dig. Frukta Allah och var rädd för domedagen, för Allah har ett dokument från vars inget, litet eller stort, gott eller ont är utelämnat och allting räknas in. Du måste tänka på att Allah inte glömmer bort dessa akter, det är att du dödar folk på misstankar och falska anklagelser och gjort en pojke, härskare över muslimerna, en pojke (Yazid) som dricker vin och leker med hundar.

Oh Muawiya! Jag ser att du förstört dig själv, förstört din tro och gjort den muslimska gemenskapen hjälplös.

Så varnade och skrev Hassan (a.s) och Hussein (a.s) brev till Muawiya, förbannad vare han, hans far och hans son. De ville visa honom den rätta vägen, och han vägrade och fortsatte sin kamp mot islam.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *